Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Piotr Fornol

Starosta Krapkowicki obwieszcza, że w dniu 30 września 2022 roku wszczęte zostało postępowanie  w sprawie ustalenia
i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Gogolinie obręb Gogolin 2, nabytą
z mocy prawa przez Gminę Gogolin, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Krapkowickiego z dnia 24 sierpnia 2022 r. nr BS-B.6740.1.3.2022.GM, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Zielonej i Uroczej
w miejscowości Gogolin”, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 304 o powierzchni 0,1129 ha z mapy 5, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą nr OP1S/00016403/8, stanowiąca dotychczas w udziale 3/72 części własność Piotra Fornol, którego adresu zamieszkania nie ustalono.

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania Piotr Fornol.pdf (346,00KB)