Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku spółki Land Investement Sp. z o.o. o pozwolenie na budowę w zakresie budowy farmy fotowoltaicznej „PV_Zabierzów _9/2020” o mocy 1MW z infrastrukturą towarzyszącą

BS-B.6740.407.2022.IS                                                                           

Krapkowice, dnia 27 września 2022 r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO  

Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 5 września 2022 r. spółka Land Investment sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Nakielska 12/1  złożyła wniosek o pozwolenie na budowę w zakresie budowy formy fotowoltaicznej „PV_Zabierzów_9/2020” o mocy 1MW z infrastrukturą towarzyszącą, Zabierzów, dz. 444 z k.m.4.

Wobec powyższego informuję, że w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro w pokoju 112A, w godzinach pracy urzędu w od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 7.30 – 15.30, istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

 

z upoważnienia Starosty Krapkowickiego

Henryk Hehmueller,

Kierownik Referatu Administracji Architektoniczno – Budowlanej

Wydział Budownictwa i Środowiska