Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - XXXIII Sesja Rady Powiatu

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2022-09-22 o godz. 14:02:33, a zakończono o godz. 16:23:15 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 17 członków:

 1. Helga Bieniusa
 2. Józef Bukowiński
 3. Arnold Donitza
 4. Dawid Gembski
 5. Sabina Gorzkulla
 6. Roman Heinz
 7. Joachim Kamrad
 8. Kinga Kaptur
 9. Sabina Kasiura
 10. Krystian Komander
 11. Maciej Lisicki
 12. Marko Markowski
 13. Irena Pachowicz
 14. Sławomir Rowiński
 15. Katarzyna Sonik
 16. Monika Wąsik - Kudla
 17. Dariusz Willim

1. Otwarcie sesji (14:02:00)

a. Stwierdzenie quorum (14:02:00)

b. Przyjęcie wniosków do porządku obrad (14:06:00)

c. Informacja o protokole z XXXI Sesji z dnia 26 maja 2022 rok (14:06:00)

2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu. (14:06:00)

3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego. (14:10:00)

4. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli za I półrocze w roku 2022 (14:38:00)

5. Informacja z zadań wykonanych na drogach powiatu krapkowickiego za 2021 rok (14:41:00)

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu krapkowickiego za I półrocze 2022 roku (15:10:00)

7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: (15:26:00)

a. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/138/2020 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krapkowicki (15:26:00)

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/138/2020 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krapkowicki (15:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Dawid Gembski, Sabina Gorzkulla, Helga Bieniusa, Marko Markowski, Katarzyna Sonik, Sabina Kasiura, Arnold Donitza, Irena Pachowicz, Maciej Lisicki, Monika Wąsik - Kudla, Kinga Kaptur, Roman Heinz, Sławomir Rowiński, Józef Bukowiński, Krystian Komander
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Joachim Kamrad
 • BRAK GŁOSU(3):
  Szczepan Bryś, Krzysztof Molfa, Dariusz Willim

b. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/256/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość (15:32:00)

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/256/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość (15:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Sabina Kasiura, Joachim Kamrad, Katarzyna Sonik, Arnold Donitza, Dawid Gembski, Roman Heinz, Helga Bieniusa, Marko Markowski, Kinga Kaptur, Monika Wąsik - Kudla, Maciej Lisicki, Józef Bukowiński, Sabina Gorzkulla, Sławomir Rowiński, Dariusz Willim, Irena Pachowicz, Krystian Komander
 • BRAK GŁOSU(2):
  Szczepan Bryś, Krzysztof Molfa

c. w sprawie Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2022-2030 (15:36:00)

w sprawie Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2022-2030 (15:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Monika Wąsik - Kudla, Krystian Komander, Katarzyna Sonik, Irena Pachowicz, Sławomir Rowiński, Dawid Gembski, Józef Bukowiński, Helga Bieniusa, Sabina Gorzkulla, Marko Markowski, Kinga Kaptur, Maciej Lisicki, Roman Heinz, Dariusz Willim, Sabina Kasiura, Arnold Donitza
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Joachim Kamrad
 • BRAK GŁOSU(2):
  Szczepan Bryś, Krzysztof Molfa

d. w sprawie zmiany Uchwały XXVI/206/2021 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2033 (15:57:00)

w sprawie zmiany Uchwały XXVI/206/2021 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2033 (16:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krystian Komander, Monika Wąsik - Kudla, Helga Bieniusa, Józef Bukowiński, Dariusz Willim, Maciej Lisicki, Katarzyna Sonik, Dawid Gembski, Sabina Kasiura, Sławomir Rowiński, Sabina Gorzkulla, Irena Pachowicz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (5):
  Arnold Donitza, Joachim Kamrad, Roman Heinz, Marko Markowski, Kinga Kaptur
 • BRAK GŁOSU(2):
  Szczepan Bryś, Krzysztof Molfa

e. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2022 rok (16:00:00)

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2022 rok (16:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Katarzyna Sonik, Sabina Kasiura, Monika Wąsik - Kudla, Dariusz Willim, Józef Bukowiński, Irena Pachowicz, Maciej Lisicki, Helga Bieniusa, Dawid Gembski, Sławomir Rowiński, Krystian Komander, Sabina Gorzkulla
 • WSTRZYMUJE SIĘ (5):
  Joachim Kamrad, Arnold Donitza, Roman Heinz, Kinga Kaptur, Marko Markowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Szczepan Bryś, Krzysztof Molfa

8. Interpelacje Radnych oraz zapytania radnych. (16:09:00)

9. Wolne wnioski. (16:17:00)

10. Zamknięcie obrad. (16:23:00)