Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2022 kwartał II - kadencja 2018-2023

PDFuchw. nr 1346 w sprawie sprawozdania z działalności WTZ za 2021 r.pdf (139,26KB)
PDFuchw. nr 1346 zalacznik - sprawozdanie.pdf (428,10KB)
PDFuchw. nr 1347 w sprawie podziału środków PFRON dla WTZ na 2022 r.pdf (157,32KB)
PDFuchw. nr 1347 zalacznik.pdf (109,11KB)
PDFuchw. nr 1348 w sprawie zmiany budzetu na 2022 r.pdf (188,21KB)
PDFuchw. nr 1349 w sprawie zmiany planu doch., wyd., zadań zlec na 2022 r.pdf (231,10KB)
PDFuchw. nr 1350 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych - emeryci.pdf (110,53KB)
PDFuchw. nr 1350 zalacznik.pdf (79,11KB)
PDFuchw. nr 1351 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych - niepełnosprawni.pdf (110,54KB)
PDFuchw. nr 1351 zalacznik.pdf (67,78KB)
PDFuchw. nr 1352 w sprawie wyboru ofert w obszarze ekologii i ochrony zwierząt.pdf (110,30KB)
PDFuchw. nr 1352 zalacznik.pdf (72,80KB)
PDFuchw. nr 1353 w sprawie ogłoszenia konk. na dyr. PP-P Krapkowice.pdf (120,07KB)
PDFuchw. nr 1353 zalacznik - ogloszenie.pdf (157,29KB)
PDFuchw. nr 1354 w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa K.B 887 2017.pdf (141,83KB)
PDFuchw. nr 1355 w sprawie cofnięcia poełnomocnictwa T.M 888 2017.pdf (137,20KB)
PDFuchw. nr 1356 w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa K.B 889 2017.pdf (137,86KB)
PDFuchw. nr 1357 w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa T.M 890 2017.pdf (137,06KB)
PDFuchw. nr 1358 w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa K.B 891 2017.pdf (137,67KB)
PDFuchw. nr 1359 w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa T.M 892 2017.pdf (137,81KB)
PDFuchw. nr 1360 w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa K.B 893 2017.pdf (137,98KB)
PDFuchw. nr 1361 w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa T.M 894 2017.pdf (136,99KB)
PDFuchw. nr 1362 w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa K.B 895 2017.pdf (137,34KB)
PDFuchw. nr 1363 w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa T.M 896 2017.pdf (137,27KB)
PDFuchw. nr 1364 w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa K.B 897 2017.pdf (137,71KB)
PDFuchw. nr 1365 w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa T.M 898 2017.pdf (138,09KB)
PDFuchw. nr 1366 w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa K.B 899 2017.pdf (136,67KB)
PDFuchw. nr 1367 w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa T.M 900 2017.pdf (137,36KB)
PDFuchw. nr 1368 w sprawie wyboru w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego.pdf (112,06KB)
PDFuchw. nr 1368 zalacznik.pdf (92,91KB)
PDFuchw. nr 1369 w sprawie wyboru ofert w obszarze z kultury fizycznej.pdf (111,25KB)
PDFuchw. nr 1369 zalacznik.pdf (116,10KB)
PDFuchw. nr 1370 w sprawie wyboru ofert w obszarze kultury, sztuki, dziedzictwa narodowego.pdf (111,07KB)
PDFuchw. nr 1370 zalacznik.pdf (125,80KB)
PDFuchw. nr 1371 w sprawie pełnomocnictwa na NZW KCZ wynagr.pdf (154,34KB)
PDFuchw. nr 1372 w sprawie sprawozdania finansowego na 2021 rok.pdf (142,27KB)
PDFuchw. nr 1372 Załącznik nr 1_Bilans z wyk.budżetu 2021 r.pdf (96,77KB)
PDFuchw. nr 1372 Załącznik nr 2_Łączny bilans 2021 r.pdf (105,06KB)
PDFuchw. nr 1372 Załącznik nr 3_Łączny RZiS 2021.pdf (99,67KB)
PDFuchw. nr 1372 Załącznik nr 4_Łączne ZzF 2021.pdf (95,91KB)
PDFuchw. nr 1372 Załącznik nr 5 i Informacja dodatkowa 2021.pdf (1,23MB)
PDFuchw. nr 1373 w sprawie zmiany planu dochodow, wydatków, zadan zleconych w 2021 r.pdf (227,00KB)
PDFuchw. nr 1374 w sprawie zmiany wpf-a na lata 2022-2033 - po radzie.pdf (140,17KB)
PDFuchw. nr 1374 zalacznik nr 1.pdf (3,07MB)
PDFuchw. nr 1374 zalacznik nr 2.pdf (98,57KB)
PDFuchw. nr 1375 w sprawie informacji z wykonania budzetu za I kwartal 2022 r. i inf. o umozeniach.pdf (180,07KB)
PDFuchw. nr 1375 zalacznik.pdf (106,39KB)
PDFuchw. nr 1376 w sprawie rach. wydz. Fundusz Pomocy dla Ukrainy.pdf (209,96KB)
PDFuchw. nr 1377 w sprawie zmiany uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budzetu za 2021 r.pdf (159,25KB)
PDFuchw. nr 1377 zalacznik -informacja opisowa cz.3.pdf (260,67KB)
PDFuchw. nr 1377 zalacznik do informacji opisowej -Opis wydatków_.pdf (329,98KB)
PDFuchw. nr 1378 w sprawie z miany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2022 rok, zal nr 1,2.pdf (195,52KB)
PDFuchw. nr 1378 zalacznik nr 3.pdf (227,78KB)
PDFuchw. nr 1379 w sprawie zmiany planu doch., wydtkow, zadan zlec w 2022 r.pdf (216,38KB)
PDFuchw. nr 1380 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2022 rok.pdf (181,61KB)
PDFuchw. nr 1381 w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok.pdf (152,26KB)
PDFuchw. nr 1382 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2022 rok, zal nr 1,2.pdf (213,26KB)
PDFuchw. nr 1382 zalacznik nr 3.pdf (199,54KB)
PDFuchw. nr 1382 zalacznik nr 4.pdf (174,74KB)
PDFuchw. nr 1383 w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok, zal nr 1,2,3.pdf (259,28KB)
PDFuchw. nr 1384 w sprawie upowaznienia dla Komendanta PPSP.pdf (147,20KB)
PDFuchw. nr 1385 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla KCZ.pdf (135,65KB)
PDFuchw. nr 1385 zalacznik nr 1.pdf (123,25KB)
PDFuchw. nr 1385 zalacznik nr 2.pdf (83,20KB)
PDFuchw. nr 1386 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2022 r., zal nr 1,2.pdf (236,76KB)
PDFuchw. nr 1387 w sprawie zmiany planu wydatkow, dochodow, zadan zlec na 2022 r, zal nr 1,2,3.pdf (288,92KB)
PDFuchw. nr 1388 w sprawie opinia do ZRID ul. Zielona i Urocza Gogolin 2022.pdf (99,79KB)
PDFuchw. nr 1389 w sprawie opinii do ZRID Ściborowice-Kórnica ZDW Opole 2022.pdf (103,98KB)
PDFuchw. nr 1390 w sprawie dotacji - oferta uproszczona- dla Grupa Kapija Sport.pdf (108,68KB)
PDFuchw. nr 1391 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania - Salus.pdf (102,52KB)
PDFuchw. nr 1392 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania - Skalna Wieś Biesiadowanie.pdf (103,96KB)
PDFuchw. nr 1393 w sprawie rozliczenia sprawozdania - OSP Jasiona.pdf (102,57KB)
PDFuchw. nr 1394 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania - OSP Krępna.pdf (101,25KB)
PDFuchw. nr 1395 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania - OSP Dobieszowice.pdf (102,43KB)
PDFuchw. nr 1396 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania - OSP Kamień Śląski.pdf (101,79KB)
PDFuchw. nr 1397 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania - Grupa Kapija Sport.pdf (105,25KB)
PDFuchw. nr 1398 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania- LUKS ROSPONDEK Żyrowa.pdf (102,96KB)
PDFuchw. nr 1399 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania - KS Gladiatores.pdf (104,64KB)
PDFuchw. nr 1400 w sprawie zmiany planu dochdow, wydatkow, zadan zleconych w 2022 r. - po radzie.pdf (252,94KB)
PDFuchw. nr 1401 w sprawie zmiany wpf na lata 2022-2033.pdf (139,04KB)
PDFuchw. nr 1401 zalacznik nr 1.pdf (3,07MB)
PDFuchw. nr 1401 zalacznik nr 2.pdf (95,97KB)
PDFuchw. nr 1402 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2022 r, zal nr 1,2.pdf (204,87KB)
PDFuchw. nr 1402 zalacznik nr 3.pdf (375,71KB)
PDFuchw. nr 1403 w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 r.pdf (211,69KB)
PDFuchw. nr 1404 w sprawie rachunku wydz. FPC-19.pdf (254,09KB)
PDFuchw. nr 1405 w sprawie rachunku wydzielonego- Fundusz Pomocy.pdf (251,90KB)
PDFuchw. nr 1406 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykonania budżetu za 2021 r.pdf (147,06KB)
PDFuchw. nr 1406 zalacznik nr 1.pdf (63,78KB)
PDFuchw. nr 1406 zalacznik nr 2.pdf (144,16KB)
PDFuchw. nr 1406 zalacznik nr 3.pdf (135,85KB)
PDFuchw. nr 1406 zalacznik nr 4.pdf (143,28KB)
PDFuchw. nr 1406 zalacznik nr 5.pdf (230,04KB)
PDFuchw. nr 1406 zalacznik nr 6.pdf (96,79KB)
PDFuchw. nr 1407 w sprawie zmiany podania do publicznej wiadomości wykonania budżetu za 2020 rok.pdf (142,13KB)
PDFuchw. nr 1407 zalacznik.pdf (96,32KB)
PDFuchw. nr 1408 w sprawie korekt w nazwach zdań z kultury fizycznej.pdf (119,64KB)
PDFuchw. nr 1409 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2022 rok, zal nr 1,2.pdf (194,10KB)
PDFuchw. nr 1409 zalacznik nr 3.pdf (175,05KB)
PDFuchw. nr 1410 w sprawie zmiany planu doch., wyd., zadan zlec na 2022r. zal nr 1,2.pdf (199,96KB)
PDFuchw. nr 1411 w sprawie rach.wydz. Fundusz Pomocy.pdf (250,82KB)
PDFuchw. nr 1412 komisja konkursowa dla dyr. Poradni Psych-Pedag.pdf (107,90KB)
PDFuchw. nr 1412 w sprawie komisji konkursowa dla dyr. Poradni Psych-Pedag.pdf (107,91KB)
PDFuchw. nr 1413 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2022 r.pdf (205,29KB)
PDFuchw. nr 1414 w sprawie zmiany planu wydatkow na 2022 r..pdf (194,77KB)
PDFuchw. nr 1415 w sprawie zmiany wpf na lata 2022-2033.pdf (140,68KB)
PDFuchw. nr 1415 zalacznik nr 1.pdf (152,57KB)
PDFuchw. nr 1415 zalacznik nr 2.pdf (92,09KB)
PDFUchw. nr 1416 w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 r.pdf (194,47KB)
PDFUchw. nr 1417 w sprawie rozliczenia z udzielonej dotacji na most Kr-ce.pdf (105,50KB)
PDFUchw. nr 1418 w sprawie rozliczenia z udzielonej dotacji 2022 Krapkowice ul. Opolska - IM.pdf (103,91KB)
PDFUchw. nr 1419 w sprawie rozliczenia z udzielonej dotacji-Krapkowice MOST 4mln.pdf (103,17KB)
PDFUchw. nr 1420 w sprawie wysokości odpłatności uczestnika obozu piłkarskiego w 2022 r.pdf (128,59KB)
PDFUchw. nr 1421 w sprawie zatw. sprawozdania za 2021 - ZS Walce.pdf (100,97KB)
PDFUchw. nr 1422 w sprawie zatw. sprawozdania za 2021 r. - BONGO Opole.pdf (101,04KB)
PDFUchw. nr 1423 w sprawie zatw. sprawozdania za 2021 r. - OSP Rogów Opolski.pdf (102,13KB)
PDFUchw. nr 1424 w sprawie zatw. sprawozdania za 2021 r. - OSP Kromołów.pdf (101,54KB)
PDFUchw. nr 1425 w sprawie zatw. sprawozdania za 2021 r. - OSP Krępna.pdf (101,88KB)
PDFUchw. nr 1426 w sprawie zatw. sprawozdania za 2021 r. - OSP Odrowąż - przyczepka.pdf (102,31KB)
PDFUchw. nr 1427 w sprawie regulaminu Konkursu na najcięższą dynię 2022.pdf (100,66KB)
PDFUchw. nr 1427 zalacznik - Regulamin Konkurs na najcięższą dynię 2022.pdf (213,70KB)
PDFUchw. nr 1427 zalacznik Klauzula informacyjna załącznik nr 2 do Regulaminu.pdf (215,53KB)
PDFUchw. nr 1427 zalacznik- Oświadczenie- załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu na najcięższą dynię 2022.pdf (85,85KB)
PDFUchw. nr 1427 załącznik - Karta zgłoszenia Konkurs na najcięższą dynię.pdf (172,29KB)
PDFUchw. nr 1428 w sprawie regulaminu Konkursu warzywnego 2022.pdf (99,97KB)
PDFUchw. nr 1428 zalacznik - Karta zgłoszenia Konkurs warzywny.pdf (173,53KB)
PDFUchw. nr 1428 zalacznik - Klauzula informacyjna załącznik nr 2 do Regulaminu.pdf (215,53KB)
PDFUchw. nr 1428 zalacznik - Oświadczenie - załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu warzywnego.pdf (85,92KB)
PDFUchw. nr 1428 zalacznik -Regulamin Konkurs warzywny 2022.pdf (258,08KB)
PDFuchw. nr 1429 w sprawie zmiany budzetu Powiatu na 2022 r.pdf (206,48KB)
PDFuchw. nr 1429 zalacznik nr 2.pdf (174,10KB)
PDFuchw. nr 1430 w sprawie zmiany planu dochodow i wydatkow budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2022 r.pdf (212,27KB)
PDFuchw. nr 1431 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji celowej dla Gminy Walce pn. Konserwacja rowu Brożec.pdf (107,40KB)
PDFuchw. nr 1432 w sprawie zmiany w planie dochodow i wydatkow budzetu Powiatu Krapkowickiego w 2022 r.pdf (259,57KB)
PDFuchw. nr 1433 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2022 r.pdf (212,31KB)
PDFuchw. nr 1433 zalacznik nr 3.pdf (174,97KB)
PDFuchw. nr 1434 w sprawie zmiany planu dochodow i wydatkow budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2022 r.pdf (233,88KB)
PDFuchw. nr 1435 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy na 2022.pdf (234,52KB)
PDFuchw. nr 1436 w sprawie zmiany wpf na lata 2022-2033.pdf (139,44KB)
PDFuchw. nr 1436 zalacznik nr 1.pdf (3,07MB)
PDFuchw. nr 1436 zalacznik nr 2.pdf (96,39KB)
PDFuchw. nr 1437 w sprawie powierzenia wykonywania czynnosci o udzielania zamowien publicznych Starosta.pdf (146,16KB)
PDFuchw. nr 1438 w sprawie powierzenia wykonywania czynnosci o udzielanie zamowien publicznych Wicestarosta.pdf (127,23KB)
PDFuchw. nr 1439 w sprawie powierzenia wykonywania czynnosci o udzielania zamowien publicznych Aneta Drozdz.pdf (144,81KB)