Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku o pozwolenie na budowę wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej "Gogolin" o mocy do 208MW wraz z instalacjami technicznymi oraz pozostałą niezbędna infrastruktura techniczna, Dąbrówka działka 2144/1 k.m.5.

BS-B.6740.378.2022.EZ                                                                               

Krapkowice, dnia   13 września 2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

  

              Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72  ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16 sierpnia 2022 r. spółka RRSP99 Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Białostockiej 20/45 złożyła wniosek o pozwolenie na budowę wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej "Gogolin" o mocy do 208MW wraz z instalacjami technicznymi oraz pozostałą niezbędna infrastruktura techniczna, Dąbrówka działka 2144/1 k.m.5.

 

Wobec powyższego informuję, ze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro w pokoju 112A, w godzinach pracy urzędu w od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 7.30 – 15.30, istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.

 

z upoważnienia

Starosty Krapkowickiego

Katarzyna Gondek – Jaśkowska

Dyrektor Wydziału Budownictwa i Środowiska