Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku spółki Mondi Krapkowice Sp.z o.o. o pozwolenie na budowę w zakresie przebudowy i rozbudowy hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalno – biurowym na terenie zakładu formy Mondi Bags Sp. z o.o w Krapkowicach

BS-B.6740.379.2022.GM                                                                         

Krapkowice, dnia 29 sierpnia 2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

              Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16 sierpnia 2022 r. spółka Mondi Krapkowice Sp. z o.o. z siedzibą w złożyła wniosek o pozwolenie na budowę w zakresie przebudowy i rozbudowy hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalno – biurowym na terenie zakładu Mondi Bags
Sp.z o.o. w Krapkowicach na działach o nr ew. gruntów 31/1, 32/1, 33/2, 33/23, 33/4, 37/2, 37/3, 37/5, 38/3, 45/6 k.m.3.

Wobec powyższego informuję, ze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach
przy ul. Kilińskiego 1, I piętro w pokoju 112A, w godzinach pracy urzędu w od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 7.30 – 15.30, istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

 

z upoważnienia Starosty Krapkowickiego

Henryk Hehmueller,

Kierownik Referatu Administracji Architektoniczno – Budowlanej

Wydział Budownictwa i Środowiska