Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku spółki Górażdże Cement S.A. o pozwolenie na budowę w zakresie przeniesienia zbiornika popiołów lotnych oraz transportu popiołów do młyna cementu nr 4 na terenie Górażdże Cement S.A.

BS-B.6740.318.2022.GM                                                                               

Krapkowice, dnia 25 lipca 2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11 lipca 2022 r. spółka Górażdże Cement S.A. złożyła wniosek o pozwolenie na budowę w zakresie przeniesienia zbiornika popiołów lotnych oraz transportu popiołów do młyna cementu nr 4 na terenie Górażdży Cement S.A., Chorula, działka nr ew. gruntów 76/38.

Wobec powyższego informuję, ze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro w pokoju 112A, w godzinach pracy urzędu w od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 7.30 – 15.30, istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.

 

 

z upoważnienia Starosty Krapkowickiego

Henryk Hehmueller,

Kierownik Referatu Administracji Architektoniczno – Budowlanej

Wydział Budownictwa i Środowiska