Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - XXXII Sesja Rady Powiatu

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2022-06-23 o godz. 14:04:32, a zakończono o godz. 16:04:01 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Józef Bukowiński
 2. Arnold Donitza
 3. Dawid Gembski
 4. Sabina Gorzkulla
 5. Roman Heinz
 6. Joachim Kamrad
 7. Kinga Kaptur
 8. Sabina Kasiura
 9. Maciej Lisicki
 10. Irena Pachowicz
 11. Sławomir Rowiński
 12. Katarzyna Sonik
 13. Monika Wąsik - Kudla

1. Otwarcie sesji (14:04:00)

a. Stwierdzenie quorum (14:04:00)

b. Przyjęcie wniosków do porządku obrad (14:05:00)

Nastąpiła zmiana quorum (14:06:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Krystian Komander
 

c. Informacja o protokole z XXXI Sesji z dnia 26 maja 2022 rok (14:06:00)

2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu. (14:07:00)

Nastąpiła zmiana quorum (14:09:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 16

Do sesji dołączyli radni:

 1. Marko Markowski
 2. Krzysztof Molfa
 

3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego. (14:10:00)

Nastąpiła zmiana quorum (14:24:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 17

Do sesji dołączyli radni:

 1. Dariusz Willim
 

4. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach za 2021 rok. (14:29:00)

5. Informacja z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za 2021 rok. (14:44:00)

6. Informacja o działaniach Prozdrowotnych i Edukacyjnych w Powiecie Krapkowickim w 2021 roku. (14:58:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:00:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 16

Sesję opuścili radni:

 1. Katarzyna Sonik
 

7. Informacja o podejmowanych działaniach związanych z Edukacją Ekologiczną za 2021 rok. (15:10:00)

8. Informacja na temat Spółek Wodnych działających na terenie Powiatu Krapkowickiego. (15:21:00)

9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: (15:31:00)

a. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/198/2002 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 21 marca 2002 r w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Krapkowickiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (15:31:00)

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/198/2002 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 21 marca 2002 r w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Krapkowickiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (15:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Arnold Donitza, Krystian Komander, Krzysztof Molfa, Dariusz Willim, Dawid Gembski, Sławomir Rowiński, Monika Wąsik - Kudla, Józef Bukowiński, Marko Markowski, Maciej Lisicki, Sabina Kasiura, Roman Heinz, Kinga Kaptur, Irena Pachowicz, Joachim Kamrad, Sabina Gorzkulla
 • BRAK GŁOSU(3):
  Helga Bieniusa, Szczepan Bryś, Katarzyna Sonik

b. w sprawie projektu pn. „Polsko-ukraińskie kursy językowe” (15:47:00)

w sprawie projektu pn. „Polsko-ukraińskie kursy językowe” (15:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Krzysztof Molfa, Sabina Gorzkulla, Dawid Gembski, Joachim Kamrad, Monika Wąsik - Kudla, Krystian Komander, Maciej Lisicki, Sabina Kasiura, Marko Markowski, Roman Heinz, Kinga Kaptur, Dariusz Willim, Irena Pachowicz, Sławomir Rowiński, Józef Bukowiński, Arnold Donitza
 • BRAK GŁOSU(3):
  Helga Bieniusa, Szczepan Bryś, Katarzyna Sonik

c. w sprawie zmiany Uchwały XXVI/206/2021 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2033 (15:51:00)

w sprawie zmiany Uchwały XXVI/206/2021 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2033 (15:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Krystian Komander, Marko Markowski, Dariusz Willim, Monika Wąsik - Kudla, Sabina Kasiura, Arnold Donitza, Irena Pachowicz, Krzysztof Molfa, Dawid Gembski, Maciej Lisicki, Sławomir Rowiński, Roman Heinz, Sabina Gorzkulla, Józef Bukowiński, Kinga Kaptur, Joachim Kamrad
 • BRAK GŁOSU(3):
  Helga Bieniusa, Szczepan Bryś, Katarzyna Sonik

d. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2022 rok (15:59:00)

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2022 rok (16:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Krzysztof Molfa, Sabina Gorzkulla, Krystian Komander, Sławomir Rowiński, Sabina Kasiura, Dawid Gembski, Irena Pachowicz, Monika Wąsik - Kudla, Dariusz Willim, Marko Markowski, Maciej Lisicki, Roman Heinz, Joachim Kamrad, Józef Bukowiński, Arnold Donitza, Kinga Kaptur
 • BRAK GŁOSU(3):
  Helga Bieniusa, Szczepan Bryś, Katarzyna Sonik

10. Interpelacje Radnych oraz zapytania radnych. (16:02:00)

11. Wolne wnioski. (16:02:00)

12. Zamknięcie obrad. (16:03:00)