Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2022 kwartał I - kadencja 2018-2023

PDFuchw. nr 1257 w sprawie zmiany w regulaminie Organizacyjnym PCPR.pdf (103,58KB)
PDFuchw. nr 1257 zalacznik - schemat.pdf (85,49KB)
PDFuchw. nr 1258 w sprawie planu dochodow, wydatkow, planu finansowego na 2022 r..pdf (162,63KB)
PDFuchw. nr 1258 zalacznik nr 1 i zalacznik nr 2.pdf (251,88KB)
PDFuchw. nr 1258 zalacznik nr 3.pdf (246,70KB)
PDFuchw. nr 1258 zalacznik nr 4.pdf (156,52KB)
PDFuchw. nr 1259 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2022 r., zal. nr 1.pdf (210,37KB)
PDFuchw. nr 1259 zalacznik nr 2.pdf (231,45KB)
PDFuchw. nr 1260 w sprawie zmiany planu dochodow, wydatkow, planu finansowego na 2022 r..pdf (243,99KB)
PDFuchw. nr 1261 w sprawie rozliczenia dotacji na dla Policji.pdf (102,52KB)
PDFuchw. nr 1262 w sprawie podziału środków PFRON Aktywny Samorzad (III transza).pdf (291,85KB)
PDFuchw. nr 1263 w sprawie dofinansowania z PFRON moduł I.pdf (193,34KB)
PDFuchw. nr 1264 w sprawie dofinansowania z PFRON Moduł II - (II transza).pdf (166,12KB)
PDFuchw. nr 1265 w sprawie listy kandydatow do komisji -otwarte konkursy ofert 2022.pdf (157,13KB)
PDFuchw. nr 1266 w sprawie rozliczenia dotacji dla gm. Krapkowice (OSP Żużela).pdf (133,10KB)
PDFuchw. nr 1267 w sprawie komisji ds. wyceny skladnikow majatku.pdf (121,83KB)
PDFuchw. nr 1268 w sprawie przyznania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2022.pdf (138,69KB)
PDFuchw. nr 1269 w sprawie zmiany planu doch., wyd., zad. zleconych na 2022 r. - po radzie.pdf (221,66KB)
PDFuchw. nr 1270 w sprawie zmiany wpf na lata 2022-2033.pdf (138,85KB)
PDFuchw. nr 1270 zalacznik nr 1.pdf (3,07MB)
PDFuchw. nr 1270 zalacznik nr 2.pdf (98,86KB)
PDFuchw. nr 1271 w sprawie zmiany planu doch., wyd., zad. zleconych na 2022 r..pdf (211,56KB)
PDFuchw. nr 1272 w sprawie rachunku wydzielonego - COVID19.pdf (207,80KB)
PDFuchw. nr 1273 w sprawie udzielenia upowaznienia staroście i jednostkom upoważnienia do podpisywania umów w 2022 r..pdf (115,37KB)
PDFuchw. nr 1274 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej.pdf (179,65KB)
PDFuchw. nr 1274 zalacznik.pdf (102,11KB)
PDFuchw. nr 1275 w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartych konkursów ofert w 2022.pdf (109,88KB)
PDFuchw. nr 1275 zalacznik - regulamin.pdf (178,10KB)
PDFuchw. nr 1275 zalacznik 1 - wzór ogłoszenia.pdf (228,71KB)
PDFuchw. nr 1275 zalacznik 2 - oswiadczenie czlonka komisji.pdf (85,29KB)
PDFuchw. nr 1275 zalacznik 3 - karta oceny formalnej.pdf (96,92KB)
PDFuchw. nr 1275 zalacznik 4 - karta oceny merytorycznej.pdf (100,70KB)
PDFuchw. nr 1276 w sprawie zmiany planu dochodow, wydatkow, zadań zleconych w 2022 r..pdf (220,94KB)
PDFuchw. nr 1277 w sprawie upowaznienia starosty do dokonywania zmian w planie na 2022 rok.pdf (139,06KB)
PDFuchw. nr 1278 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z udzielonych dotacji celowych w roku 2021.pdf (189,87KB)
PDFuchw. nr 1279 w sprawie otwartego konkursu ofert - ekologia, dziedzictwo przyrodnicze.pdf (284,73KB)
PDFuchw. nr 1280 w sprawie otawrtego konkursu ofert - Emeryci.pdf (295,79KB)
PDFuchw. nr 1281 w sprawie otwartego konkursu ofert - kultura fizyczna.pdf (280,34KB)
PDFuchw. nr 1281 zalacznik - wykaz za 2021 rok.pdf (87,76KB)
PDFuchw. nr 1282 w sprawie otwartego konkursu ofert - kultura, sztuka, dziedzictwo narodowe.pdf (299,46KB)
PDFuchw. nr 1282 zalacznik - wykaz za 2021 rok.pdf (133,38KB)
PDFuchw. nr 1283 w sprawie otwartego konkursu ofert - osoby niepełnosprawne.pdf (296,13KB)
PDFuchw. nr 1284 w sprawie otwartego konkursu ofert - bezpieczeństwo publiczne.pdf (298,87KB)
PDFuchw. nr 1284 zalacznik - wykaz za 2021 rok.pdf (74,98KB)
PDFuchw. nr 1285 w sprawie zatwierdzenie rozliczenia z udzielonej dotacji.pdf (101,99KB)
PDFuchw. nr 1286 w sprawie sprawozd. WTZ za 2021 r.pdf (137,71KB)
PDFuchw. nr 1287 w sprawie podziału srodkow dla WTZ na 2022 r..pdf (158,42KB)
PDFuchw. nr 1287 zalacznik.pdf (133,09KB)
PDFuchw. nr 1288 w sprawie regulaminu organizacyjnego.pdf (135,88KB)
PDFuchw. nr 1288 zalacznik - schemat organizacyjny.pdf (133,53KB)
PDFuchw. nr 1288 załacznik - regulamin organizacyjny.pdf (255,19KB)
PDFuchw. nr 1289 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2022 r., zal..pdf (184,66KB)
PDFuchw. nr 1290 w sprawie zmiany planu wyd., dochodow i innych zadan zleconych w 2022 r., zal.pdf (187,18KB)
PDFuchw. nr 1291 w sprawie zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Gogolinie przy ul. Lompy 22.pdf (142,35KB)
PDFuchw. nr 1292 w sprawie sporządzenia wykazu do nieruchomości w Gogolinie.pdf (156,77KB)
PDFuchw. nr 1293 w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektor Medwid.pdf (107,59KB)
PDFuchw. nr 1293 zalacznik - pełnomocnictwo dla dyr. Medwid.pdf (122,88KB)
PDFuchw. nr 1294 w sprawie planu dochodow, wydtkow, zadań zlec. na 2022 r. - po radzie.pdf (235,71KB)
PDFuchw. nr 1295 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2022 r..pdf (195,95KB)
PDFuchw. nr 1296 w sprawie zmiany planu dochodow, wydatkow, zadań zleconych na 2022 r..pdf (204,50KB)
PDFuchw. nr 1297 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 -2033.pdf (140,04KB)
PDFuchw. nr 1297 zalacznik nr 1.pdf (3,07MB)
PDFuchw. nr 1297 zalacznik nr 2.pdf (99,82KB)
PDFuchw. nr 1298 w sprawie zmiany uchwały w sprawie rach. wydzielonego - COVID 19.pdf (237,73KB)
PDFuchw. nr 1299 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Krapkowicach.pdf (136,89KB)
PDFuchw. nr 1299 zalacznik - zm. schematu.pdf (77,62KB)
PDFuchw. nr 1300 w sprawie pełnomocnictwa dla dyr PCPR - Stroka.pdf (100,68KB)
PDFuchw. nr 1301 w sprawie Zasad przyznawania dofinansowań w ramach programu finansowanego ze środków PFRON.pdf (145,95KB)
PDFuchw. nr 1301 zalacznik - Zasady.pdf (419,74KB)
PDFuchw. nr 1301 zalacznik do zasad- ocena merytoryczna.pdf (123,64KB)
PDFuchw. nr 1302 w sprawie zmiany składu zespołu do nadz. nad realizacją um. na wyk. doku. projektowej KCZ.pdf (103,79KB)
PDFuchw. nr 1303 w sprawie upoważnienia do programu Laboratoria Przyszłości - Agnieszka Szymończyk.pdf (105,48KB)
PDFuchw. nr 1304 w sprawie upoważnienia do programu Poznaj Polskę - Agnieszka Szymończyk.pdf (102,70KB)
PDFuchw. nr 1305 w sprawie zmiany do przyjęcia rocznego sprawozdania z udzielonych dotacji celowych w roku 2021.pdf (176,85KB)
PDFuchw. nr 1306 w sprawie zmiany otwartego konkursu ofert w obszarze ekologii, ochrony zwierzat.pdf (282,63KB)
PDFuchw. nr 1307 w sprawie zmiany otwartego konkursu ofert w obszarze osób w wieku emerytalnym.pdf (293,71KB)
PDFuchw. nr 1308 w sprawie zmiany otwartego konkursu ofert w obszarze kultury fizycznej.pdf (277,12KB)
PDFuchw. nr 1309 w sprawie zmiany otwartego konkursu ofert w obszarze kultury, sztuki.pdf (295,80KB)
PDFuchw. nr 1310 w sprawie zmiany otwartego konkursu ofert w obszarze porzadku i bezpieczenstwa.pdf (301,07KB)
PDFuchw. nr 1311 w sprawie zmiany otwartego konkursu ofert w obszarze osób niepelnosprawnych.pdf (295,29KB)
PDFuchw. nr 1312 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2022 rok.pdf (186,21KB)
PDFuchw. nr 1313 w sprawie zmiany planu dochodow, wydatkow, zadan zleconych na 2022 r.pdf (186,09KB)
PDFuchw. nr 1314 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok.pdf (187,11KB)
PDFuchw. nr 1315 w sprawie zmiany planu doch., wydatkow, zadań zleconych.pdf (188,80KB)
PDFuchw. nr 1316 w sprawie pełnomocnictwa na NZW KCZ zmiana aktu zał.pdf (150,79KB)
PDFuchw. nr 1317 w sprawie pełnomocnictwa na NZW zm. wynagrodzenia.pdf (175,90KB)
PDFuchw. nr 1318 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2022 rok.pdf (186,79KB)
PDFuchw. nr 1319 w sprawie zmiany planu dochodow, wyd., zadań zlec. na 2022 rok.pdf (186,60KB)
PDFuchw. nr 1320 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2022 rok, zal nr 1,2.pdf (229,36KB)
PDFuchw. nr 1320 zalacznik nr 3.pdf (217,68KB)
PDFuchw. nr 1320 zalacznik nr 4.pdf (165,89KB)
PDFuchw. nr 1321 w sprawie zmiany planu dochodów, wydatków, zadań zlec w 2022 r. zal nr 1,2,3.pdf (323,13KB)
PDFuchw. nr 1322 w sprawie zmiany rzadowego rach. wydz.pdf (248,49KB)
PDFuchw. nr 1323 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z org. pozarzadowych - OSP Jasiona.pdf (101,39KB)
PDFuchw. nr 1324 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z org. pozarząd. z KS Otmęt Krapkowice.pdf (107,70KB)
PDFuchw. nr 1325 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z org. pozarząd. z PV Volley.pdf (102,64KB)
PDFuchw. nr 1326 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z org. pozarząd. z LUKS Winner Zdzieszowice.pdf (101,91KB)
PDFuchw. nr 1327 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z org. pozarząd. z LKS Victoria Żyrowa.pdf (105,95KB)
PDFuchw. nr 1328 w sprawie zwol. z realiz. zajęć dyr. Kiliński 2022-2023.pdf (104,74KB)
PDFuchw. nr 1329 w sprawie zwol. z realiz. zajęć dyr. Specjalna 2022-2023.pdf (105,48KB)
PDFuchw. nr 1330 w sprawie zwol. z realiz. zajęć dyr. Zdzieszowice 2022-2023.pdf (103,45KB)
PDFuchw. nr 1331 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2022 r, zal nr 1.pdf (193,58KB)
PDFuchw. nr 1331 zalacznik nr 2.pdf (120,84KB)
PDFuchw. nr 1332 w sprawie zmiany planu dochodow, wyd., zadań zlec w 2022 r., zał.pdf (193,79KB)
PDFuchw. nr 1333 w sprawie wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2021.pdf (159,14KB)
PDFuchw. nr 1333 zalacznik nr 1.pdf (170,71KB)
PDFuchw. nr 1333 zalacznik nr 1 część 1.pdf (362,80KB)
PDFuchw. nr 1333 zalacznik nr 1 część 2.pdf (646,56KB)
PDFuchw. nr 1333 zalacznik nr 1 część 3.pdf (256,82KB)
PDFuchw. nr 1333 zalacznik nr 1 część 3 nr 1 - wykonanie planu wydatków.pdf (326,96KB)
PDFuchw. nr 1333 zalacznik nr 1 część 3 nr 2- dotacje udzielone w 2021 roku.pdf (229,28KB)
PDFuchw. nr 1333 zalacznik nr 1 część 4.pdf (187,96KB)
PDFuchw. nr 1333 zalacznik nr 1 część 5.pdf (284,40KB)
PDFuchw. nr 1333 zalacznik nr 1 część 6.pdf (125,54KB)
PDFuchw. nr 1333 zalacznik nr 2.pdf (696,92KB)
PDFuchw. nr 1334 w sprawie przedłożenia inf.o wyk. z Funduszu Przeciw COVID za 2021 r. Radzie.pdf (142,85KB)
PDFuchw. nr 1334 zalacznik nr 1 i 2 RFIL.pdf (268,50KB)
PDFUchw. nr 1335 w sprawie zmiany plany dochodow, wydatkow, zad. zleconych w 2022 r. zal nr 1,2.pdf (255,24KB)
PDFUchw. nr 1336 w sprawie zmiany wpf-a na lata 2022-2033.pdf (138,90KB)
PDFuchw. nr 1336 zalacznik nr 1.pdf (3,07MB)
PDFuchw. nr 1336 zalacznik nr 2.pdf (100,11KB)
PDFuchw. nr 1337 w sprawie opinii do ZRID DW 415 Gwoździce 2022.pdf (101,54KB)
PDFuchw. nr 1338 w sprawie powołania - Komisja konkursowa bezpieczeństwo.pdf (109,97KB)
PDFuchw. nr 1339 w sprawie powołania - Komisja konkursowa emeryci.pdf (109,13KB)
PDFuchw. nr 1340 w sprawie powołania - Komisja konkursowa kultura fizyczna.pdf (112,98KB)
PDFuchw. nr 1341 w sprawie powołania - Komisja konkursowa dziedzictwo narodowe.pdf (109,39KB)
PDFuchw. nr 1342 w sprawie powołania - Komisja konkursowa niepełnosprawni.pdf (109,76KB)
PDFuchw. nr 1343 w sprawie powołania - Komisja konkursowa ochrona środowiska.pdf (109,66KB)
PDFuchw. nr 1344 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2022 rok.pdf (197,00KB)
PDFuchw. nr 1344 zalacznik nr 2.pdf (174,65KB)
PDFuchw. nr 1345 w sprawie zmiany planu fin.pdf (195,98KB)