Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2021 kwartał IV - kadencja 2018-2023

PDFuchw. nr 1160 w sprawie rach.wydz. RFIL 1160-2021.pdf (114,55KB)
PDFuchw. nr 1161 w sprawie zmiany budżetu powiatu krapkowickiego na 2021 r..pdf (66,71KB)
PDFuchw. nr 1162 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Krapkowickiego.pdf (65,36KB)
PDFuchw. nr 1163 w sprawie zmiany budżetu powiatu krapkowickiego na 2021 r..pdf (106,64KB)
PDFuchw. nr 1163 zalacznik nr 3.pdf (94,21KB)
PDFuchw. nr 1164 w sprawie zmiany planu dochodow, wydatkow, zadan zleconych na 2021 r..pdf (116,60KB)
PDFuchw. nr 1165 w sprawie zmiany budżetu.pdf (51,72KB)
PDFuchw. nr 1165 zalacznik.pdf (69,92KB)
PDFuchw. nr 1166 w sprawie opinii „Przebudowa skrzyżowania ulicy 3-go Maja z ulicą Kilińskiego w Kr-cach.pdf (51,35KB)
PDFuchw. nr 1167 załącznik.pdf (106,06KB)
PDFuchw. nr 1167 załącznik do ogłoszenia.pdf (43,73KB)
PDFuchw. nr 1167w sprawie otwartego konkursu ofert w 2022 r. - nieodpłatna pomoc prawna.pdf (67,37KB)
PDFuchw. nr 1168 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego-TSKN Kultura (1).pdf (54,67KB)
PDFuchw. nr 1169 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z obszaru kultury-Stow. Górażdże.pdf (55,29KB)
PDFuchw. nr 1170 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego- Stow. Stodoła.pdf (54,80KB)
PDFuchw. nr 1171 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego OSP Steblów.pdf (54,09KB)
PDFuchw. nr 1172 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego LUKS WINNER Zdzieszowice.pdf (54,45KB)
PDFuchw. nr 1173 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu Morsy na Koksie.pdf (52,40KB)
PDFuchw. nr 1174 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu Otmęt FKS.pdf (54,51KB)
PDFuchw. nr 1175 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu Delfin Krapkowice.pdf (53,60KB)
PDFuchw. nr 1176 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projekty - OSP Walce.pdf (54,14KB)
PDFuchw. nr 1177 w sprawie przyznania srodków PFRON na Moduł I.pdf (96,78KB)
PDFuchw. nr 1178 w sprawie upoważnienia dla K. Bernardt - Laboratoria Przyszłości.pdf (53,46KB)
PDFuchw. nr 1179 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2021 rok.pdf (89,90KB)
PDFuchw. nr 1180 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Krapkowickiego.pdf (81,06KB)
PDFuchw. nr 1181 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Krapkowickiego.pdf (104,53KB)
PDFuchw. nr 1182 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2033.pdf (50,08KB)
PDFuchw. nr 1182 załącznik nr 1.pdf (3,00MB)
PDFuchw. nr 1182 załącznik nr 2.pdf (50,40KB)
PDFuchw. nr 1183 w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej.pdf (73,39KB)
PDFuchw. nr 1184 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Krapkowickiego.pdf (76,17KB)
PDFuchw. nr 1185 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2021 rok.pdf (77,09KB)
PDFuchw. nr 1186 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Krapkowickiego.pdf (78,65KB)
PDFuchw. nr 1187 w sprawie zmiany planu dochodów wydzielonych rachunków na 2021 rok.pdf (52,68KB)
PDFuchw. nr 1187 załączniki.pdf (61,86KB)
PDFuchw. nr 1188 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji wykonania budżetu III kw..pdf (80,82KB)
PDFuchw. nr 1188 załącznik.pdf (71,75KB)
PDFuchw. nr 1189 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2021 rokz.pdf (69,54KB)
PDFuchw. nr 1190 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Krapkowickiego.pdf (65,40KB)
PDFuchw. nr 1191 w sprawie określenia podziału środków PFRON na działalność WTZ w 2021 r..pdf (67,91KB)
PDFuchw. nr 1192 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2021 rok, zal. nr 1.pdf (82,88KB)
PDFuchw. nr 1192 załącznik nr 2.pdf (94,14KB)
PDFuchw. nr 1193 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Pow. Krap., zal. nr 1,2.pdf (94,00KB)
PDFuchw. nr 1194 w sprawie sprawozdań z prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej - II półrocze 2020 r..pdf (63,25KB)
PDFuchw. nr 1195 w sprawie dofinansowań ze środków PFRON Aktywny Samorząd - moduł I.pdf (96,71KB)
PDFuchw. nr 1196 w sprawie komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf (55,21KB)
PDFuchw. nr 1197 w sprawie zlecenia „Stowarzyszeniu Przyjaciół Kamienia Śl.” realizacji zad. publ..pdf (54,55KB)
PDFuchw. nr 1198 w sprawie Regulaminu konkursu ekologicznego dla placówek przedszkolnych.pdf (52,30KB)
PDFuchw. nr 1198 załącznik - REGULAMIN.pdf (84,15KB)
PDFuchw. nr 1198 załącznik do załącznika nr 1 karta zgłoszeniowa..pdf (80,27KB)
PDFuchw. nr 1199 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2021 r., zal nr 1, 2.pdf (103,22KB)
PDFuchw. nr 1199 zalacznik nr 3.pdf (94,09KB)
PDFuchw. nr 1200 w sprawie zmiany doch, wyd., zlec., zal nr 1,2,3.pdf (124,08KB)
PDFuchw. nr 1201 w sprawie przedłożenia projektu budżetu na 2022 r. RIO i Radzie.pdf (53,08KB)
PDFuchw. nr 1201 zalacznik nr 1.pdf (60,60KB)
PDFuchw. nr 1201 zalacznik nr 1 cz 1 DOCHODY.pdf (97,16KB)
PDFuchw. nr 1201 zalacznik nr 1 cz 10 RFIL.pdf (58,94KB)
PDFuchw. nr 1201 zalacznik nr 1 cz 2 WYDATKI.pdf (74,68KB)
PDFuchw. nr 1201 zalacznik nr 1 cz 3 wydatki MAJĄTKOWE.pdf (50,49KB)
PDFuchw. nr 1201 zalacznik nr 1 cz 4 PRZYCHODY I ROZCHODY.pdf (45,87KB)
PDFuchw. nr 1201 zalacznik nr 1 cz 5 wydataki DOTACJE.pdf (72,69KB)
PDFuchw. nr 1201 zalacznik nr 1 cz 6 ZLECONE.pdf (92,15KB)
PDFuchw. nr 1201 zalacznik nr 1 cz 7 POWIERZONE.pdf (66,65KB)
PDFuchw. nr 1201 zalacznik nr 1 cz 8 ŚRODOWISKO.pdf (89,13KB)
PDFuchw. nr 1201 zalacznik nr 1 cz 9 RACH. WYODRĘBNIONY.pdf (45,71KB)
PDFuchw. nr 1201 zalacznik nr 2.pdf (125,48KB)
PDFuchw. nr 1201 zalacznik nr 3.pdf (182,22KB)
PDFuchw. nr 1201 zalacznik nr 4.pdf (37,47KB)
PDFuchw. nr 1202 w sprawie projektu wpf na lata 2022-2033 do RIO i Rady.pdf (49,31KB)
PDFuchw. nr 1202 zalacznik.pdf (36,98KB)
PDFuchw. nr 1202 zalacznik cz 2.pdf (149,06KB)
PDFuchw. nr 1202 zalacznik cz 3.pdf (69,41KB)
PDFuchw. nr 1203 w sprawie przyzn. dofinansowania PFRON - Moduł 1.pdf (96,93KB)
PDFuchw. nr 1204 w sprawie udzielenia pełn. do reprezentow. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspolnikow KCZ Sp. z.o.o.pdf (51,41KB)
PDFuchw. nr 1204 zalacznik nr 1.pdf (59,41KB)
PDFuchw. nr 1204 zalacznik nr 2.pdf (25,47KB)
PDFuchw. nr 1205 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2021 r. , zal. nr 1,2.pdf (90,14KB)
PDFuchw. nr 1205 zalacznik nr 3..pdf (52,24KB)
PDFuchw. nr 1205 zalacznik nr 4.pdf (94,09KB)
PDFuchw. nr 1206 w sprawie zmiany planu doch, wyd., zlec na 2021 r..pdf (115,94KB)
PDFuchw. nr 1207 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z org. pozarzadowych - Atleta.pdf (54,32KB)
PDFuchw. nr 1208 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z org. pozarzadowych - Masters Zdzieszowice.pdf (53,49KB)
PDFuchw. nr 1209 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z org. pozarzadowych - KS Górażdże.pdf (54,26KB)
PDFuchw. nr 1210 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z org. pozarzadowych - UKS Spiders Krapkowice.pdf (54,87KB)
PDFuchw. nr 1211 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z org. pozarzadowych - Unia Krapkowice.pdf (53,38KB)
PDFuchw. nr 1212 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z org. pozarzadowych - Antonteam K-Koźle.pdf (68,53KB)
PDFuchw. nr 1213 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z org. pozarzadowych - Chorągiew Opolska ZHP.pdf (52,64KB)
PDFuchw. nr 1214 w sprawie sprawozdania z org. pozarzadowych - OSP Górażdże.pdf (54,83KB)
PDFuchw. nr 1215 w sprawie dotacji OSP Odrowąż.pdf (55,28KB)
PDFuchw. nr 1216 w sprawie wyboru ofert na bezplatne porady prawne w 2022 r..pdf (55,13KB)
PDFuchw. nr 1216 zalacznik.pdf (43,39KB)
PDFuchw. nr 1217 w sprawie komisji konkursowej do powiatowej olimpiady ekol. szkoly ponadp.pdf (69,13KB)
PDFuchw. nr 1218 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektor PUP.pdf (66,48KB)
PDFuchw. nr 1218 zalacznik - pełnomocnictwo.pdf (92,30KB)
PDFuchw. nr 1219 w sprawie zmiany budżetu powiatu krakowickiego na 2021 r. zal. nr 1,2.pdf (102,00KB)
PDFuchw. nr 1219 zalacznik nr 3.pdf (52,15KB)
PDFuchw. nr 1219 zalacznik nr 4..pdf (94,05KB)
PDFuchw. nr 1220 w sprawie zmiany planu dochodow, wydatkow i zad. zleconych.pdf (99,03KB)
PDFuchw. nr 1221 w sprawie zmiany planu dochodów wydzielonych rachunku wyodrębnionego.pdf (51,37KB)
PDFuchw. nr 1221 zalacznik.pdf (61,49KB)
PDFuchw. nr 1222 w sprawie sprawozdania z org. pozarzadowych - Stowarzyszenia Fair Play pozakonkursowa.pdf (54,55KB)
PDFuchw. nr 1223 w sprawie sprawozdania z org. pozarzadowych Vertical Madness Krapkowice.pdf (54,48KB)
PDFuchw. nr 1224 w sprawie sprawozdania z org. pozarzadowych - Połączeni tańcem Akrobatyka.pdf (56,60KB)
PDFuchw. nr 1225 w sprawie sprawozdania z org. pozarzadowych-Górnik Januszkowice - kultura fizyczna.pdf (53,42KB)
PDFuchw. nr 1226 w sprawie sprawozdania z org. pozarzadowych-Górnik Januszkowice - rozwój sportu.pdf (52,93KB)
PDFuchw. nr 1227 w sprawie upoważnienia p. Daniszewksa- kadry.pdf (64,73KB)
PDFuchw. nr 1228 w sprawie zm. udzielenia peln. do skladania oswiadczen woli Barbara Maicher.pdf (66,29KB)
PDFuchw. nr 1229 w sprawie upoważnienia do skł oświadczeń woli w sprawach majatkowych - Tetla DPS.pdf (65,24KB)
PDFuchw. nr 1230 w sprawie rozliczenia dotacji - policja.pdf (62,64KB)
PDFuchw. nr 1231 w sprawie powołania Komisji konkursowej na odpady.pdf (67,54KB)
PDFuchw. nr 1232 w sprawie wyboru długości okresu 2022-2025 z us. o fin. publicznych.pdf (51,12KB)
PDFuchw. nr 1233 w sprawie zmiany - wniesienie aportu szpitala.pdf (69,93KB)
PDFuchw. nr 1234 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego KCZ.pdf (67,30KB)
PDFuchw. nr 1236 w sprawie zmiany wpf na lata 2021-2033 - po radzie.pdf (49,89KB)
PDFuchw. nr 1237 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2021 r., zal..pdf (72,19KB)
PDFuchw. nr 1238 w sprawie zm planu dochodow, wyd., zlec - akt.pdf (97,15KB)
PDFuchw. nr 1239 w sprawie rachunku wydzielonego - fundusz przeciwdziałania covid.pdf (119,53KB)
PDFuchw. nr 1240 w sprawie zmiany PFRON na 2021 r. aktywny samorzad - m. I.pdf (96,49KB)
PDFuchw. nr 1241 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z org. pozarzadowych - Togatus Pro Bono.pdf (54,54KB)
PDFuchw. nr 1242 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2021 rok.pdf (85,51KB)
PDFuchw. nr 1242 zalacznik nr 2.pdf (94,08KB)
PDFuchw. nr 1243 w sprawie zmiany doch, wyd., zlec na 2021 r..pdf (96,54KB)
PDFuchw. nr 1244 w sprawie zmiany budzetu na 2021 r., zal. nr 1.pdf (93,11KB)
PDFuchw. nr 1244 zalacznik nr 2.pdf (94,15KB)
PDFuchw. nr 1245 w sprawie zmiany planu dochodow, wydatkow, zadan zleconych na 2021 r..pdf (121,62KB)
PDFuchw. nr 1246 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2022 r..pdf (80,32KB)
PDFuchw. nr 1246 zalacznik nr 1.pdf (98,68KB)
PDFuchw. nr 1246 zalacznik nr 2.pdf (69,14KB)
PDFuchw. nr 1247 w sprawie weryfikacji planow finansowych na 2022 r..pdf (53,12KB)
PDFuchw. nr 1248 w sprawie podziału II transzy środków PFRON.pdf (63,28KB)
PDFuchw. nr 1249 w sprawie przyznania dofinansowań moduł I PFRON.pdf (96,85KB)
PDFuchw. nr 1250 w sprawie zmiany budzetu powiatu krapkowickiego na 2021 r., zal nr 1,2.pdf (90,06KB)
PDFuchw. nr 1250 zalacznik nr 3.pdf (94,51KB)
PDFuchw. nr 1251 w sprawie zmiany planu dochodow, wydatkow, zleconych na 2021 r.pdf (85,45KB)
PDFuchw. nr 1252 w sprawie rozliczenia dotacji dla Powiatu Opolskiego 2018.pdf (49,42KB)
PDFuchw. nr 1253 w sprawie rozliczenia dotacji dla Powiatu Opolskiego 2019.pdf (49,57KB)
PDFuchw. nr 1254 w sprawie rozliczenia dotacji dla Powiatu Opolskiego 2020.pdf (50,49KB)
PDFuchw. nr 1255 w sprawie rozliczenia dotacji dla Powiatu Opolskiego 2021.pdf (49,53KB)
PDFuchw. nr 1256 w sprawie zmiany planu dochod. rach. wydzielonych.pdf (344,64KB)
PDFuchw. nr 1256 zalacznik.pdf (273,66KB)