Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - XXXI Sesja Rady Powiatu

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2022-05-26 o godz. 14:06:23, a zakończono o godz. 18:48:33 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 16 członków:

 1. Helga Bieniusa
 2. Szczepan Bryś
 3. Józef Bukowiński
 4. Arnold Donitza
 5. Dawid Gembski
 6. Sabina Gorzkulla
 7. Roman Heinz
 8. Joachim Kamrad
 9. Kinga Kaptur
 10. Sabina Kasiura
 11. Krystian Komander
 12. Maciej Lisicki
 13. Irena Pachowicz
 14. Sławomir Rowiński
 15. Katarzyna Sonik
 16. Monika Wąsik - Kudla

1. Otwarcie sesji (14:06:00)

a. Stwierdzenie quorum (14:06:00)

b. Przyjęcie wniosków do porządku obrad (14:07:00)

w sprawie rozszerzenia porządku obrad 31 sesji (14:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Józef Bukowiński, Dawid Gembski, Katarzyna Sonik, Sabina Kasiura, Arnold Donitza, Krystian Komander, Maciej Lisicki, Helga Bieniusa, Roman Heinz, Irena Pachowicz, Kinga Kaptur, Monika Wąsik - Kudla, Sławomir Rowiński, Szczepan Bryś, Sabina Gorzkulla
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Joachim Kamrad
 • BRAK GŁOSU(3):
  Marko Markowski, Krzysztof Molfa, Dariusz Willim

c. Informacja o protokole z XXX Sesji z dnia 28 kwietnia 2022 rok (14:10:00)

2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu. (14:10:00)

Nastąpiła zmiana quorum (14:11:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 17

Do sesji dołączyli radni:

 1. Marko Markowski
 

Nastąpiła zmiana quorum (14:12:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 18

Do sesji dołączyli radni:

 1. Krzysztof Molfa
 

3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego. (14:12:00)

4. Raport z wykonania programu ochrony środowiska za 2019/2020 rok. (14:38:00)

5. Sprawozdanie z działalności Krapkowickiego Centrum Zdrowia za 2021 rok. (14:57:00)

6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok. (15:57:00)

7. Przedstawienie i rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Krapkowickiego za 2021 rok: (15:57:00)

a. debata - zalącznik - raport (15:57:00)

b. rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Krapkowickiego (17:05:00)

w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Krapkowickiego (17:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Sabina Gorzkulla, Szczepan Bryś, Dawid Gembski, Krzysztof Molfa, Katarzyna Sonik, Sławomir Rowiński, Helga Bieniusa, Arnold Donitza, Irena Pachowicz, Roman Heinz, Kinga Kaptur, Maciej Lisicki, Sabina Kasiura, Joachim Kamrad, Krystian Komander, Marko Markowski, Józef Bukowiński
 • BRAK GŁOSU(2):
  Monika Wąsik - Kudla, Dariusz Willim

Nastąpiła zmiana quorum (17:07:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 19

Do sesji dołączyli radni:

 1. Dariusz Willim
 

reasumpcja głosowania nad wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Krapkowickiego (17:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Monika Wąsik - Kudla, Katarzyna Sonik, Arnold Donitza, Szczepan Bryś, Józef Bukowiński, Helga Bieniusa, Sabina Gorzkulla, Marko Markowski, Joachim Kamrad, Dawid Gembski, Maciej Lisicki, Kinga Kaptur, Sabina Kasiura, Krzysztof Molfa, Dariusz Willim, Krystian Komander, Sławomir Rowiński, Roman Heinz, Irena Pachowicz

8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: (17:09:00)

a. w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2021 r. (17:09:00)

w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2021 r. (17:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Krystian Komander, Dariusz Willim, Monika Wąsik - Kudla, Katarzyna Sonik, Maciej Lisicki, Irena Pachowicz, Krzysztof Molfa, Dawid Gembski, Helga Bieniusa, Sabina Kasiura, Józef Bukowiński, Sławomir Rowiński, Arnold Donitza, Sabina Gorzkulla, Kinga Kaptur, Szczepan Bryś, Roman Heinz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Joachim Kamrad, Marko Markowski

b. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Krapkowickiego (17:32:00)

w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Krapkowickiego (17:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Józef Bukowiński, Monika Wąsik - Kudla, Katarzyna Sonik, Dariusz Willim, Sabina Kasiura, Sabina Gorzkulla, Helga Bieniusa, Dawid Gembski, Krzysztof Molfa, Irena Pachowicz, Sławomir Rowiński, Maciej Lisicki
 • WSTRZYMUJE SIĘ (7):
  Arnold Donitza, Joachim Kamrad, Marko Markowski, Krystian Komander, Roman Heinz, Kinga Kaptur, Szczepan Bryś

c. w sprawie skonsolidowanego bilansu Powiatu Krapkowickiego za 2021 rok (17:35:00)

w sprawie skonsolidowanego bilansu Powiatu Krapkowickiego za 2021 rok (17:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Katarzyna Sonik, Maciej Lisicki, Dawid Gembski, Sabina Kasiura, Krystian Komander, Irena Pachowicz, Roman Heinz, Dariusz Willim, Sabina Gorzkulla, Krzysztof Molfa, Marko Markowski, Arnold Donitza, Helga Bieniusa, Monika Wąsik - Kudla, Kinga Kaptur, Sławomir Rowiński, Józef Bukowiński, Szczepan Bryś, Joachim Kamrad

d. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2022 rok (17:37:00)

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2022 rok (17:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Dariusz Willim, Sabina Gorzkulla, Helga Bieniusa, Krystian Komander, Katarzyna Sonik, Sabina Kasiura, Szczepan Bryś, Kinga Kaptur, Roman Heinz, Krzysztof Molfa, Irena Pachowicz, Marko Markowski, Arnold Donitza, Maciej Lisicki, Sławomir Rowiński, Dawid Gembski, Józef Bukowiński, Monika Wąsik - Kudla
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Joachim Kamrad

9. Interpelacje Radnych oraz zapytania radnych. (17:39:00)

10. Wolne wnioski. (17:40:00)

11. Zamknięcie obrad. (17:50:00)