Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - XXX Sesja Rady Powiatu

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2022-04-28 o godz. 14:04:17, a zakończono o godz. 16:39:21 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 17 członków:

 1. Helga Bieniusa
 2. Szczepan Bryś
 3. Józef Bukowiński
 4. Dawid Gembski
 5. Sabina Gorzkulla
 6. Roman Heinz
 7. Joachim Kamrad
 8. Kinga Kaptur
 9. Sabina Kasiura
 10. Krystian Komander
 11. Maciej Lisicki
 12. Marko Markowski
 13. Krzysztof Molfa
 14. Irena Pachowicz
 15. Sławomir Rowiński
 16. Monika Wąsik - Kudla
 17. Dariusz Willim

1. Otwarcie sesji (14:04:00)

a. Stwierdzenie quorum (14:04:00)

Nastąpiła zmiana quorum (14:05:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 18

Do sesji dołączyli radni:

 1. Arnold Donitza
 

b. Przyjęcie wniosków do porządku obrad (14:09:00)

w sprawie rozszerzonego porządku obrad (14:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Sabina Gorzkulla, Monika Wąsik - Kudla, Helga Bieniusa, Dariusz Willim, Józef Bukowiński, Krystian Komander, Sabina Kasiura, Joachim Kamrad, Maciej Lisicki, Roman Heinz, Sławomir Rowiński, Marko Markowski, Irena Pachowicz, Szczepan Bryś, Krzysztof Molfa, Arnold Donitza, Dawid Gembski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Kinga Kaptur, Katarzyna Sonik

c. Informacja o protokole z XXIX Sesji z dnia 31 marca 2022 rok (14:13:00)

2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu. (14:13:00)

3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego. (14:15:00)

Nastąpiła zmiana quorum (14:19:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 19

Do sesji dołączyli radni:

 1. Katarzyna Sonik
 

4. Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2021 rok dla Powiatu Krapkowickiego. (14:46:00)

5. Przedłożenie sprawozdania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach z działalności PCPR za rok 2021. (14:52:00)

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Krapkowickiego za 2021. (15:14:00)

7. Przedłożenie sprawozdania dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z działalności PUP w Krapkowicach za 2021 rok. (15:47:00)

8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: (16:12:00)

a. w sprawie zmiany Uchwały XXVI/206/2021 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2033 (16:12:00)

Nastąpiła zmiana quorum (16:16:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 18

Sesję opuścili radni:

 1. Krystian Komander
 

w sprawie zmiany Uchwały XXVI/206/2021 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2033 (16:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Dawid Gembski, Sabina Gorzkulla, Arnold Donitza, Irena Pachowicz, Katarzyna Sonik, Monika Wąsik - Kudla, Sławomir Rowiński, Krzysztof Molfa, Maciej Lisicki, Joachim Kamrad, Marko Markowski, Helga Bieniusa, Roman Heinz, Kinga Kaptur, Sabina Kasiura, Szczepan Bryś, Józef Bukowiński, Dariusz Willim
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krystian Komander

b. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2022 rok (16:22:00)

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2022 rok (16:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Helga Bieniusa, Katarzyna Sonik, Józef Bukowiński, Marko Markowski, Sabina Kasiura, Szczepan Bryś, Krzysztof Molfa, Joachim Kamrad, Sabina Gorzkulla, Roman Heinz, Arnold Donitza, Maciej Lisicki, Dawid Gembski, Dariusz Willim, Monika Wąsik - Kudla, Kinga Kaptur, Irena Pachowicz, Sławomir Rowiński
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krystian Komander

c. w sprawie programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” (16:31:00)

w sprawie programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” (16:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Dawid Gembski, Dariusz Willim, Helga Bieniusa, Józef Bukowiński, Katarzyna Sonik, Szczepan Bryś, Krzysztof Molfa, Sabina Kasiura, Arnold Donitza, Sabina Gorzkulla, Joachim Kamrad, Marko Markowski, Maciej Lisicki, Roman Heinz, Irena Pachowicz, Sławomir Rowiński, Kinga Kaptur, Monika Wąsik - Kudla
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krystian Komander

9. Interpelacje Radnych oraz zapytania radnych. (16:35:00)

10. Wolne wnioski. (16:37:00)

11. Zamknięcie obrad. (16:38:00)