Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o wydaniu decyzji (Eileen Baranski)

Starosta Krapkowicki informuje o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość nabytą z mocy prawa przez Gminę Gogolin, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Krapkowickiego z dnia 26 lipca 2021 r. nr BS-B.6740.1.1.2021.EZ, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Hudalli w miejscowości Gogolin”, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 59/1 o powierzchni 0,0163 ha z mapy 2 (powstała z podziału działki nr 59), dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu
Rejonowego w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą nr OP1S/00026295/0, stanowiącą dotychczas w udziale 12/18 części własność Pani Eileen Baranski c. Henryka i Britty, której adresu zamieszkania nie ustalono.

PDFobwieszczenie o wydaniu decyzji Eileen Baranski.pdf (214,51KB)