Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Świadczenie usług logopedycznych i neurologopedycznych obejmujących poradnictwo oraz terapię dla wymagających wsparcia dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

Projekt  Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej  III edycja, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna,  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania.pdf (190,80KB)
PDFZbiorcze zestawienie ofert.pdf (209,44KB)

PDFZaproszenie do składania ofert.pdf (375,48KB)

DOCXZałącznik nr 1 do zaproszenia - formularz ofertowy.docx (70,93KB)

PDFZałącznik nr 2 do zaproszenia - wzór umowy.pdf (330,02KB)

PDFZałącznik nr 1 do umowy - skierowanie.pdf (231,09KB)
PDFZałącznik nr 2 do umowy - karta ewidencji godzin wykonania zlecenia.pdf (236,38KB)
PDFZałącznik nr 3 do umowy - lista obecności.pdf (213,33KB)