Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o możliwości przeglądania akt w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania - Anna Baranska

Starosta Krapkowicki zawiadamia o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa przez Gminę Gogolin, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Krapkowickiego z dnia 26 lipca 2021 r. nr BS-B.6740.1.1.2021.EZ, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Hudalli w miejscowości Gogolin”, oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 58/1 o powierzchni 0,0140 ha z mapy 2 (powstała z podziału działki nr 58), dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą nr OP1S/00026852/3, stanowiąca dotychczas w udziale 1/6 części własność Pani Anny Baranskiej c. Georga i Ireny oraz działka nr 59/1 o powierzchni 0,0163 ha z mapy 2 (powstała z podziału działki nr 59), dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą nr OP1S/00026295/0, stanowiąca dotychczas w udziale 1/18 części własność Pani Anny Baranskiej c. Georga i Ireny, której adresu zamieszkania nie ustalono, w szczególności z opinią rzeczoznawcy majątkowego określającą wartość nieruchomości.

PDFobwieszczenie o możliwości przeglądania Anna Baranska.pdf (208,71KB)