Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - XXIX Sesja Rady Powiatu

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2022-03-31 o godz. 14:01:10, a zakończono o godz. 17:11:36 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 16 członków:

 1. Helga Bieniusa
 2. Józef Bukowiński
 3. Arnold Donitza
 4. Dawid Gembski
 5. Sabina Gorzkulla
 6. Roman Heinz
 7. Joachim Kamrad
 8. Kinga Kaptur
 9. Sabina Kasiura
 10. Maciej Lisicki
 11. Marko Markowski
 12. Krzysztof Molfa
 13. Irena Pachowicz
 14. Katarzyna Sonik
 15. Monika Wąsik - Kudla
 16. Dariusz Willim

1. Otwarcie sesji (14:01:00)

a. Stwierdzenie quorum (14:01:00)

Nastąpiła zmiana quorum (14:01:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 17

Do sesji dołączyli radni:

 1. Szczepan Bryś
 

b. Przyjęcie wniosków do porządku obrad (14:06:00)

głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad (14:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Maciej Lisicki, Krzysztof Molfa, Monika Wąsik - Kudla, Sabina Kasiura, Irena Pachowicz, Dawid Gembski, Joachim Kamrad, Sabina Gorzkulla, Marko Markowski, Dariusz Willim, Helga Bieniusa, Katarzyna Sonik, Roman Heinz, Kinga Kaptur, Józef Bukowiński
 • PRZECIW (1):
  Arnold Donitza
 • BRAK GŁOSU(3):
  Szczepan Bryś, Krystian Komander, Sławomir Rowiński

Nastąpiła zmiana quorum (14:10:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 18

Do sesji dołączyli radni:

 1. Sławomir Rowiński
 

Reasumpcja głosowana w sprawie porządku obrad (14:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Maciej Lisicki, Helga Bieniusa, Krzysztof Molfa, Dariusz Willim, Marko Markowski, Dawid Gembski, Sabina Kasiura, Irena Pachowicz, Sabina Gorzkulla, Sławomir Rowiński, Monika Wąsik - Kudla, Roman Heinz, Kinga Kaptur, Józef Bukowiński, Katarzyna Sonik
 • PRZECIW (1):
  Arnold Donitza
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Joachim Kamrad
 • BRAK GŁOSU(2):
  Szczepan Bryś, Krystian Komander

Nastąpiła zmiana quorum (14:14:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 19

Do sesji dołączyli radni:

 1. Krystian Komander
 

c. Informacja o protokole z XXVIII Sesji z dnia 28 lutego 2022 rok (14:14:00)

2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu. (14:14:00)

3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego. (14:16:00)

4. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach z działalności za 2021 rok oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu. Informacja z realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz poprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli za 2021 rok. (15:21:00)

5. Przedłożenie sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Krapkowicach o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie powiatu za 2021 rok. (15:47:00)

Nastąpiła zmiana quorum (16:03:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 18

Sesję opuścili radni:

 1. Maciej Lisicki
 

6. Informacja o stanie mienia powiatu. (16:25:00)

7. Informacja z działalności Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego działająca przy Staroście Krapkowickim za 2021 rok. (16:25:00)

8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: (16:32:00)

a. w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania przypadających według algorytmu w 2022 r. (16:32:00)

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/121/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie określenia rodzajów, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Krapkowicki (16:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Krzysztof Molfa, Sabina Kasiura, Dawid Gembski, Katarzyna Sonik, Monika Wąsik - Kudla, Krystian Komander, Dariusz Willim, Joachim Kamrad, Marko Markowski, Irena Pachowicz, Józef Bukowiński, Roman Heinz, Kinga Kaptur, Sławomir Rowiński, Helga Bieniusa, Arnold Donitza
 • BRAK GŁOSU(3):
  Szczepan Bryś, Sabina Gorzkulla, Maciej Lisicki

b. w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej Nr 1831 O; (16:37:00)

w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej Nr 1831 O; (16:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Katarzyna Sonik, Krystian Komander, Dariusz Willim, Krzysztof Molfa, Dawid Gembski, Joachim Kamrad, Sabina Kasiura, Sabina Gorzkulla, Szczepan Bryś, Helga Bieniusa, Marko Markowski, Monika Wąsik - Kudla, Irena Pachowicz, Józef Bukowiński, Roman Heinz, Sławomir Rowiński, Kinga Kaptur, Arnold Donitza
 • BRAK GŁOSU(1):
  Maciej Lisicki

c. w sprawie udzielenia dotacji spółkom wodnym; (16:40:00)

w sprawie udzielenia dotacji spółkom wodnym; (16:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Dariusz Willim, Krystian Komander, Józef Bukowiński, Monika Wąsik - Kudla, Sabina Kasiura, Helga Bieniusa, Dawid Gembski, Roman Heinz, Marko Markowski, Krzysztof Molfa, Kinga Kaptur, Joachim Kamrad, Sławomir Rowiński, Katarzyna Sonik, Sabina Gorzkulla, Irena Pachowicz, Szczepan Bryś, Arnold Donitza
 • BRAK GŁOSU(1):
  Maciej Lisicki

d. w sprawie zmiany Uchwały XXVI/206/2021 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2033 (16:47:00)

w sprawie zmiany Uchwały XXVI/206/2021 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2033 (16:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Katarzyna Sonik, Krzysztof Molfa, Helga Bieniusa, Joachim Kamrad, Dawid Gembski, Arnold Donitza, Dariusz Willim, Monika Wąsik - Kudla, Sabina Gorzkulla, Roman Heinz, Marko Markowski, Krystian Komander, Józef Bukowiński, Irena Pachowicz, Sabina Kasiura, Sławomir Rowiński, Kinga Kaptur, Szczepan Bryś
 • BRAK GŁOSU(1):
  Maciej Lisicki

e. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2022 rok (16:53:00)

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2022 rok (16:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Katarzyna Sonik, Dawid Gembski, Krystian Komander, Dariusz Willim, Sabina Gorzkulla, Józef Bukowiński, Sabina Kasiura, Szczepan Bryś, Arnold Donitza, Helga Bieniusa, Marko Markowski, Sławomir Rowiński, Irena Pachowicz, Kinga Kaptur, Krzysztof Molfa, Joachim Kamrad, Roman Heinz, Monika Wąsik - Kudla
 • BRAK GŁOSU(1):
  Maciej Lisicki

f. w sprawie dotacji celowej (pomocy finansowej) dla Gminy Krapkowice – nowy projekt uchwały (16:59:00)

w sprawie dotacji celowej (pomocy finansowej) dla Gminy Krapkowice – nowy projekt uchwały (17:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Krystian Komander, Dariusz Willim, Katarzyna Sonik, Monika Wąsik - Kudla, Dawid Gembski, Józef Bukowiński, Sławomir Rowiński, Krzysztof Molfa, Sabina Kasiura, Helga Bieniusa, Arnold Donitza, Roman Heinz, Marko Markowski, Joachim Kamrad, Kinga Kaptur, Irena Pachowicz, Szczepan Bryś, Sabina Gorzkulla
 • BRAK GŁOSU(1):
  Maciej Lisicki

9. Interpelacje Radnych oraz zapytania radnych. (17:01:00)

10. Wolne wnioski. (17:01:00)

11. Zamknięcie obrad. (17:11:00)