Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku spółki Sentrex sp. z o.o. o pozwolenie na budowę dla inwestycji obejmującej rozbudowę istniejącego magazynu w miejscowości Gogolin, ul. Kamienna na działkach nr ew. gruntów 214/1, 214/2 k.m.3

BS-B.6740.124.2022.HH                                                                         

Krapkowice, dnia 23 marca 2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18 marca 2022 r. spółka SENTREX Sp.z o.o. z siedzibą 47-320 Gogolin, ul. Kamienna złożyła wniosek o pozwolenie na budowę w zakresie rozbudowy budynku magazynu w miejscowości Gogolin, ul. Kamienna, na działkach nr ewid. gruntów 214/1, 214/2 z k.m.3.

Wobec powyższego informuję, ze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro w pokoju 112A, w godzinach pracy urzędu w od poniedziałku do piątkuw godzinach urzędowania 7.30 – 15.30, istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.

 

z upoważnienia Starosty Krapkowickiego

 Henryk Hehmueller

Kierownik Referatu Administracji

 Architektoniczno – Budowlanej

Wydział Budownictwa i Środowiska