Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie zlozonego wnisku o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę nr 626/2021 z dnia 20 października 2021 r., inwestor spółka SELT Sp. z o.o.

BS-B.6740.35.2022.IS                                                                               

Krapkowice, dnia 16 lutego 2022 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

  

              Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26 stycznia 2022 r. spółka SELT Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Wschodniej 23A złożyła wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę nr 626/2021 z dnia 20 października 2021 r. dla inwestycji obejmującej budowę budynku produkcyjno – magazynowego oraz biurowo – socjalnego wraz ze stacją transformatorową oraz wewnętrzną instalacją gazową w miejscowości Rogów Opolski, na działach o nr ew. gruntów 208/48, 208/34 k.m.18.

Wobec powyższego informuję, ze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro w pokoju 112A, w godzinach pracy urzędu w od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 7.30 – 15.30, istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.

 

z upoważnienia

Starosty Krapkowickiego

Henryk Hehmueller

Kierownik Referatu Administracji

Architektoniczno - Budowlanej