Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowicego o wydanej decyzji o pozaleniu na budowę nr 11/2022 z dnia 17.01.2022 r.

BS-B.6740.727.2021.EZ      

Krapkowice, dnia 16 grudnia 2021 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

 

Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja Starosty Krapkowickiego nr 11/2022 z dnia 17 stycznia 2022 r. dotycząca pozwolenia na budowę w zakresie budowy rezerwowego rurociągu odwadniającego z kopalni Górażdże, lokalizacja: obręb Chorula działki nr 76/31, 76/36 z k.m.2, 195/4 z k.m.3, obręb Górażdże działki nr: 113/11, 113/21 z k. m. 1, 192/5, 206/5, 207/3, 208/3 z k.m. 2, 193/3
z k.m. 4, której inwestorem jest spółka Górażdże Cement SA.

 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.