Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia z 2022 r.

PDF200_2022-12-30 w spr. zmiany zarządzenia w spr. Regulaminu ZFŚS w starostwie.pdf (29,99KB)
PDF201-2022-12-30. w spr. zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników samorzadowych.pdf (24,56KB)
PDF198_2022-12-28 w spr.powołania komisji do likwidacji rzezcy w magazynie przeciwpowodziowym.pdf (29,18KB)
PDF199_2022-12-29 w spr. zmiany zarządzenia w spr. godzin urzędowania starostwa.pdf (32,84KB)
PDF197_2022-12-29 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r.pdf (26,84KB)
PDF195_2022-12-29 w spr. zmiany zarządzenia w spr. Planu Rzeczowo - Finansowego ZFŚS w Starostwie.pdf (30,81KB)
PDF196_2022-12-29 w spr. zmiany zarz. w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego Starostwa na 2022 r.pdf (32,12KB)
PDF193_2022-12-16 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r.pdf (26,34KB)
PDF194_2022-12-27 w spr. planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2023 r.pdf (41,21KB)
PDF191_2022-12-09 w spr. wprowadzenia możliwości pracy zdalnej i zasad pracy zdalnej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.pdf (303,89KB)
PDF192_2022-12-14 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r.pdf (23,46KB)
PDF190_2022-12-09 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r.pdf (26,68KB)
PDF188_2022-12-09 w spr. zmiany Regulaminu Pracy w Starostwie.pdf (66,20KB)
PDF189_2022-12-09 w spr. zmiany zarz. w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego Starostwa na 2022 r.pdf (32,87KB)
PDF187_2022-12-09 w spr. projektu planu finansowego Starostwa na 2023 r.pdf (39,59KB)

PDF186_2022-12-09 w spr. planu dochodów budżetowych zw. z realizacją zadań z adm rządowej oraz innych zadań zleconych w 2023r.pdf (22,15KB)
PDF185_2022-12-09 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej - Fn.pdf (24,18KB)
PDF184_2022-12-09 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej - BS.pdf (24,40KB)
PDF183_2022-12-09 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej - IM.pdf (24,52KB)

PDF182_2022-12-08 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r.pdf (60,10KB)

PDF181_2022-12-07 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2022 r.pdf (22,81KB)
PDF179_2022-12-07 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w ZS_Zce.pdf (69,42KB)
PDF177_2022-12-07 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w ZSZ.pdf (68,73KB)
PDF178_2022-12-07 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w ZSS.pdf (68,95KB)
PDF176_2022-12-07 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w ZS_Krce.pdf (69,26KB)
PDF175_2022-12-07 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w PPP.pdf (68,60KB)
PDF173_2022-12-07 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w DPS.pdf (68,60KB)
PDF174_2022-12-07 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w PCPR.pdf (67,79KB)

PDF171_2022-12-07 w spr. zm. zarz. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (29,34KB)
PDF172_2022-12-07 w spr. wyznaczenia dni wolnych od pracy w Starostwie w zamian za przypadające w 2023 r. w sobotę święto 11 listopada.pdf (25,96KB)
PDF170_2022-12-06 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r.pdf (31,71KB)
PDF169_2022-12-02 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r.pdf (29,87KB)
PDF168_2022-11-30 w spr. uruchomienia procedur w ramach II stopnia alarmowego - BRAVO w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (21,52KB)
PDF167_2022-11-30 w spr. wprowadzenia całodobowych dyżurów CHARLIE CRP.pdf (26,12KB)
PDF164_2022-11-30 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r.pdf (25,93KB)
PDF166_2022-11-30 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf (20,40KB)

PDF159_2022-11-18 w spr. zmiany zarz. w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego Starostwa na 2022 r.pdf (31,43KB)

PDF165_2022-11-30 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf (19,77KB)
PDF163a_2022-11-28 w spr. przeznaczenia nieruchomości SP do użyczenia Powiatowi Krapkowickiemu.pdf (17,99KB)

PDF163_2022-11-23 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r.pdf (26,56KB)
PDF162_2022-11-23 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r.pdf (27,27KB)

PDF162a_2022-11-23 w spr. zmiany Regulaminu Pracy.pdf (71,57KB)
PDF161_2022-11-21_ w spr. zadań starosty w sprawie dystrybucji preparatów jodku.pdf (91,95KB)
PDF160_2022-11-21_w spr. przeznaczenia nieruchomości Skarbu Państwa do zbycia.pdf (53,17KB)

PDF158_2022-11-17 w spr. zmiany zarz. w spr. Planu Rzeczowo Finansowgo ZFŚS.pdf (27,93KB)

PDF156_2022-11-04 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r.pdf (27,34KB)
PDF157_2022-11-14 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r.pdf (25,31KB)
PDF155_2022-11-03 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r.pdf (29,31KB)
PDF154_2022-10-25 w spr. zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników starostwa.pdf (72,89KB)

PDF153_2022-10-25 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r.pdf (31,84KB)
PDF151_2022-10-20 w spr. powołania Komisji przetargowej.pdf (19,81KB)
PDF152_2022-10-21 w spr. zmiany zarz. w spr. powołania PZdsOoN.pdf (36,65KB)
PDF150_2022-10-14 w spr. powołania Komisji przetargowej.pdf (20,71KB)
PDF149_2022-10-14 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r.pdf (27,77KB)
PDF148_2022-10-10 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r.pdf (26,56KB)
PDF146_2022-10-05 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r.pdf (27,31KB)
PDF147_2022-10-07 w spr. zmiany wykazu osob odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapk.pdf (30,93KB)
PDF145_2022-10-03 w spr. zmiany wykazu osob odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapk.pdf (32,90KB)
PDF144_2022-09-30 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r.pdf (24,56KB)
PDF143_2022-09-30 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r.pdf (28,24KB)
PDF141_2022-09-28 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r.pdf (24,21KB)
PDF142_2022-09-30 w spr. zmiany wykazu osob odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapk.pdf (36,12KB)
PDF140_2022-09-27 w spr. powołania Komisji przetargowej.pdf (20,87KB)
PDF139_2022-09-22 w spr. maksymalna wysokość Nagrody Starosty Krapkowickiegona 2022 rok.pdf (27,09KB)
PDF138_2022-09-22 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r.pdf (33,74KB)
PDF137_2022-09-19 w spr. zmiany wykazu osob odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkm.pdf (32,96KB)
PDF136_2022-09-19 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r.pdf (27,09KB)
PDF134_2022-09-14 w spr. powołania Komisji przetargowej.pdf (18,27KB)
PDF135_2022-09-15 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r.pdf (27,31KB)
PDF133_2022-09-12 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r.pdf (23,43KB)
PDF132_2022-09-06 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r.pdf (27,09KB)
PDF131_2022-09-01 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r.pdf (28,27KB)
PDF130 2022-08-31 w spr. wprowadzenia całodobowych dyżurów CHARLIE CRP.pdf (25,56KB)
PDF128_2022-08-26 w spr. zmiany zarz. w spr. powołania PZdsOoN.pdf (37,21KB)
PDF129 2022-08-31 w spr. uruchomienia procedur w ramach II stopnia alarmowego - BRAVO w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (20,65KB)
PDF127_2022-08-26 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r.pdf (26,21KB)
PDF126_2022-08-26 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r.pdf (25,77KB)
PDF125_2022-08-22 w spr. powołania komisji do brakowania dok niearchiwalnej w Km IM.pdf (32,43KB)
PDF124_2022-08-17 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r.pdf (27,68KB)
PDF122_2022-08-11 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r.pdf (26,65KB)
PDF123_2022-08-17 w spr. powołania Komisji przetargowej.pdf (19,84KB)
PDF121_2022-08-11 w spr. zmiany zarz. w sp. powołania, organizacji PCZK (...).pdf (23,12KB)
PDF119_2022-08-09 w spr. powołania Komisji egzaminacyjnej - służba przygotowwcza.pdf (22,93KB)
PDF117_2022-08-09 w spr. powołania Komisji prztargowej.pdf (21,24KB)
PDF118_2022-08-09 w spr. powołania Komisji egzaminacyjnej - służba przygotowwcza.pdf (23,68KB)
PDF116_ 2022-08-04 w spr. zmaiany zarz. w spr. ustal. szczegół zakresów zadań wydz. i pozos. komórek org., podziału wydz. na referaty(...).pdf (421,85KB)
PDF115_2022-08-04 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r.pdf (209,84KB)
PDF114 2022-08-01 w spr. uruchomienia procedur w ramach II stopnia alarmowego - BRAVO w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (275,01KB)
PDF113 2022-08-01 w spr. wprowadzenia całodobowych dyżurów CHARLIE CRP.pdf (328,73KB)

PDF112_2022-07-27 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r.pdf (27,84KB)
PDF111_2022-07-20 w spr. zmiany zarz. w spr. powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (283,45KB)
PDF110_2022-07-20 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf (242,91KB)

PDF109_2022-07-07 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r.pdf (25,52KB)
PDF108_2022-07-20 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r.pdf (399,27KB)
PDF107_2022-07-18 w spr. zmiany Regulaminu ZFŚS.pdf (44,18KB)
PDF106_2022-07-18 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf (20,27KB)
PDF105_2022-07-08 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (24,49KB)
PDF104_2022-07-08 w spr. powołania komisji egzaminajnej.pdf (24,93KB)

PDF103_2022-07-08 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r.pdf (317,81KB)

PDF102_2022-07-07 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r.pdf (26,12KB)
PDF101_2022-07-04 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf (20,59KB)

PDF100 2022-06-30 w spr. wprowadzenia całodobowych dyżurów CHARLIE CRP.pdf (27,49KB)
PDF99 2022-06-30 w spr. uruchomienia procedur w ramach II stopnia alarmowego - BRAVO w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (22,62KB)

PDF98_2022-06-29 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r.pdf (32,43KB)
PDF96_2022-06-23 w spr. zmiany zarz. w spr. powołania PZdsOoN.pdf (36,84KB)

PDF95_2022-06-23 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r..pdf (27,77KB)
PDF93_2022-06-17 w spr. zmiany Regulaminu ZFŚS.pdf (45,68KB)
PDF94_2022-06-22 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r.pdf (24,90KB)

PDF92 2022-06-17 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r..pdf (27,27KB)
PDF91_2022-06-15 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r.pdf (27,09KB)
PDF90_2022-06-10 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r.pdf (27,34KB)
PDF89_2022-06-06 w spr. zmiany zarządzenia w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf (21,37KB)
PDF88_2022-06-06 w spr. zmiany zarządzenia w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf (21,37KB)
PDF86_2022-06-06 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r.pdf (28,52KB)
PDF87_2022-06-06 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf (22,12KB)
PDF85_2022-06-03 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf (20,21KB)
PDF84_2022-06-02 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r.pdf (30,84KB)
PDF83 2022-05-31 w spr. wprowadz. całodob. dyzurów administr. sys. klucz. dla funkcj. org. oraz presonelu uprawnion. do podej. decyzji w spr. bezpiecz, syst. teleinf..pdf (25,87KB)
PDF82 2022-05-31 w spr. uruchomienia procedur w ramach II stopnia alarmowego - BRAVO w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (19,65KB)
PDF81 2022-05-26 w spr. zmiany Projektu Planu Rzeczowo Finansowego ZFŚS na 2022 r..pdf (25,52KB)

PDF80 2022-06-26 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf (20,81KB)
PDF79_2022-05-26 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r.pdf (27,15KB)
PDF78_2022-05-26 w spr. zmiany planu finansowego na 2022 rok.pdf (25,18KB)
PDF75 2022-05-16 w spr. uruchomienia procedur w ramach II stopnia alarmowego - BRAVO w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (19,84KB)
PDF76 2022-05-16 w spr. wpr. całodob. dyżurów administr. sys. kluczowych dla funkcj. org. oraz prrsonelu. upr. do podejmow. decyzji w spr. bezpiecz. syst. teleinf..pdf (24,71KB)
PDF77_2022-05-19 w spr. zmiany planu finansowego na 2022 rok.pdf (25,65KB)
PDF73 2022-05-11 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r..pdf (26,56KB)
PDF74 2022-05-13 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf (20,34KB)
PDF70 2022-04-29 w spr. wpr. całodobowych dyżurów admiis. syst. kluczowych dla funkcj. org. oraz personelu upraw. do podej. decyzji bezpiecz. sys. teleinf..pdf (25,74KB)
PDF71 2022-05-06 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r..pdf (27,43KB)
PDF72 2022-05-10 w spr. wyznaczenia pracownika do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji ludności w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (30,21KB)
PDF68 2022-04-29 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r..pdf (23,06KB)
PDF69 2022-04-29 w spr. uruchomienia procedur w ramach II stopnia alarmowego BRAVO.pdf (316,30KB)
PDF65 2022-04-14 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf (22,15KB)
PDF66 2022-04-28 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r..pdf (26,31KB)
PDF67 2022-04-28 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.pdf (29,27KB)
PDF63 2022-04-14 w spr. wprowadz. całodobowych dyżurów adminstratorów sys. kluczo. dla funkcj. org. oraz personelu upr. do podej. decyzji w spr. bezpieczeństwa sys. teleinf..pdf (25,31KB)
PDF64 2022-04-14 w spr. uruchomienia procedur w ramach II stopnia alarmowego - BRAVO w Straostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (20,06KB)
PDF62a_2022-04-05 w spr. zmiany Planu Kont dla PCPR w Krapkowicach.pdf (121,52KB)
PDF61 2022-04-05 w spr. zmiany planu finansowgo Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r..pdf (307,99KB)
PDF62 2022-04-05 w spr. dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2022 r..pdf (221,95KB)

PDF60_2022-04-01 w spr. powołania komisji do brakowania dok niearchiwalnej w Km i Fn.pdf (34,40KB)
PDF58 2022-03-31 w spr. wprow. całodobowych dyżurów administratorów syst. kluczowych dla funkcj. org. oraz presonelu wprawnionego do podejmowania decyzji w spr. bezpieczeństwa systemów teleinf..pdf (309,74KB)
PDF59 2022-03-31 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r..pdf (351,77KB)
PDF55 2022-03-24 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (299,54KB)
PDF56 2022-03-24 w spr. wprowadzenia Terminarza przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.pdf (305,47KB)
PDF57 2022-03-24 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r..pdf (314,78KB)
PDF54 2022-03-24 w spr. organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie powiatu krapkowickiego.pdf (3,10MB)
PDF51 2022-03-15 w spr. wprowadz. całodobowych dyżurów administratorów syst. kluczowych dla funkcj. org. oraz personelu uprawnion. do podejmowania decyzji w spr. bezpieczeństwa sys .teleinformat..pdf (298,60KB)
PDF52 2022-03-15 w spr. powołania komisji do przeprowadzenia wyborów przedstawicieli pracowników Starostwa Powiatowego w Krapkowice.pdf (279,10KB)
PDF53 2022-03-21 w spr. zmiany planu finansowego Starsotwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r..pdf (332,42KB)
PDF48a 2022-03-08 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r..pdf (273,89KB)

PDF50_2022-03-10 w spr. zmiany zarz. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf (20,34KB)
PDF49 2022-03-10 w spr. powowłania komisji przetargowej.pdf (248,08KB)
PDF45 2022-03-04 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r..pdf (307,12KB)
PDF46 2022-03-04 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf (232,78KB)
PDF48 2022-03-05 w spr. wpr. całodobowych dyżurów administratorów syst. kluczowych dla funkcjonow. org. oraz presonelu wprawn.do podejmowania decyzji w spr. bezpiecz. syst. teleinf..pdf (318,74KB)
PDF44 2022-03-01 w spr. zmiany zarz. w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach w 2022 r..pdf (394,24KB)

PDF47_2022-03-04 w spr. dystrybucji preparatów jodowych.pdf (68,79KB)
PDF44a 2022-03-03 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r..pdf (277,56KB)
PDF42 2022-02-28 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (290,07KB)
PDF43 2022-02-25 w spr. powołania pełnomocnika ds. koordynacji pomocy uchodźcom z Ukrainy na terenie powiatu krapkowickiego.pdf (193,24KB)
PDF43a 2022-02-28 w spr. zmiany zarz. w spr. ustalenia osób ospowiedzialnych za wykonanie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach w 2022 r..pdf (394,25KB)
PDF39 2022-02-24 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r..pdf (298,81KB)
PDF40 2022-02-28 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowcach na 2022 r..pdf (294,19KB)

PDF41 2022-02-28 w spr. ustal. szczegół zakresów zadań wydz. i pozos. komórek org., podziału wydz. na referaty oraz ust. symboli lit. w Starostwie Powiat. w Krapkowicach.pdf (1,20MB)

PDF41a 2022-02-28 w spr. zatwierdzenia Planów kontroli na 2022 r..pdf (210,96KB)
PDF37 2022-02-21 w spr. wprow. całodobowych dyżurów administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w spr. bezpieczeństwa systemów teleinf..pdf (319,45KB)
PDF38 2022-02-22 w spr. ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca DPS ANNA Krapkowicach.pdf (279,42KB)
PDF35 2022-02-17 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r..pdf (272,26KB)
PDF35a 2022-02-17 w spr. zmiany zarz. w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach w 2022 r..pdf (337,72KB)
PDF36 2022-02-18 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r..pdf (307,46KB)
PDF32 2022-02-07 w spr. zmiany zarz. w spr. wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla ZS im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach.pdf (657,74KB)
PDF33 2022-02-07 w spr. zmiany zarz. w spr. wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla PCPR w Krapkowicach.pdf (665,54KB)
PDF34 2022-02-16 w spr powołania komisji przetargowej.pdf (253,67KB)
PDF30 2022-02-07 w spr. zmiany zarz. w spr. wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla ZSS im. J. Tuwima w Krapkowicach.pdf (665,93KB)
PDF31 2022-02-07 w spr. zmiany zarz. w spr. wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla ZSZ im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.pdf (665,93KB)
PDF28 2022-02-07 w spr. zmiany zarz. w spr. wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla ZS im. J.Kilińskiego w Krapkowicach.pdf (652,79KB)
PDF29 2022-02-07 w spr. zmiany zarz. w spr. wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krapkowicach.pdf (668,73KB)
PDF25 2022-02-01 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf (270,94KB)
PDF26 2022-02-07 w spr. zmiany planu finansowego Starostwo Powiatowe w Krapkowicach na 2022 r..pdf (268,96KB)
PDF27 2022-02-07 w spr. zmiany zarz. w spr. wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla DPS ANNA w Krapkowicach.pdf (656,72KB)
PDF21 2022-01-25 w spr. powołania składu Komisji Likwidacyjnej.pdf (310,03KB)
PDF24 2022-02-01 w spr. powołania komisji do potwierdzenia dokonania zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej wytworzonej i zgromadzonej w Wydziale KM Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.pdf (385,30KB)

PDF23_2022-01-31 w spr. powołania Komisji Bezpieczeństwa i porządku.pdf (47,42KB)

PDF22_2022-01-22 w spr. zmiany Regulaminu Pracy.pdf (42,46KB)
PDF18 2022-01-25 w spr. zmiany zarz. w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r..pdf (381,73KB)
PDF19 2022-01-27 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Pwiatowego w Krapkowicach na 2022 r..pdf (342,96KB)
PDF20 2022-01-25 w spr. powołania komisji na okoliczność zniszczenia i kasacji druków ścisławgo zarachowania znajdujących się w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (352,86KB)
PDF15 2022-01-17 w spr. Regulaminu wyboru przedstawicieli pracowników w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (210,05KB)
PDF16 2022-01-24 w spr. zmiany zarz. w spr. Regulaminu wyboru przedstawicieli pracowników w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (240,84KB)
PDF17 2022-01-24 w spr. wyłączenia z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbedne do zapewnienia pomocy obywatelom w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (369,97KB)
PDF13 2022-01-10 w spr. planu dochodów budżetowych związanych z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych w 2022 r..pdf (256,28KB)
PDF14 2022-01-17 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r..pdf (288,52KB)
PDF10 2022-01-10 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf (283,06KB)
PDF11 2022-01-10 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf (282,56KB)
PDF12 2022-01-10 w spr. zatwierdzenia Projektu Planu Finansowego ZFŚS w 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (261,30KB)
PDF7 2022-01-10 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf (263,04KB)
PDF8 2022-01-10 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf (265,73KB)
PDF9 2022-01-10 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf (284,33KB)
PDF5 2022-01-10 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf (269,89KB)
PDF6 2022-01-10 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf (268,34KB)
PDF3 2022-01-03 w spr. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Krapkowickiego.pdf (276,58KB)
PDF4 2022-01-03 w spr. realizacji zadań obrony cywilnej w Powiecie Krapkowickim w 2022 r..pdf (297,62KB)
PDF1 2022-01-03 w spr. planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach w 2022 r..pdf (675,99KB)
PDF2 2022-01-03 w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r..pdf (332,89KB)