Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

27.01.2022 - XXVII Sesja Rady Powiatu VI Kadencji

PDF1 porządek obrad sesji.pdf (1,27MB)
PDF1 porządek obrad sesji - uzupelniony.pdf (1,27MB)
PDF1. materiały zarządu.pdf (1,21MB)
PDF1... Protokół nr 26 z sesji w dniu 09.12.2021.pdf (1,04MB)
PDF1a wykaz posiedzeń Komisji.pdf (399,72KB)
PDF4 Sprawozdanie z Komisji Porządku i Bezpieczeństwa za 2021 rok.pdf (1,33MB)
PDF5 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.pdf (364,02KB)
PDF6 Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli za 2021 rok.pdf (1,28MB)
PDF7a sprawozdanie za 2021 rok - kom. budżetu.pdf (1,03MB)
PDF7b sprawozdanie za 2021 rok - komisja polityki społecznej.pdf (988,93KB)
PDF7c sprawozdanie za 2021 rok - komisja rozwoju i bezpieczeństwa.pdf (838,03KB)
PDF8a plan pracy na 2022 rok - komisja budżetu.pdf (716,29KB)
PDF8b plan pracy na 2022 rok - komisja politki społecznej.pdf (892,04KB)
PDF8c plan pracy na 2022 rok - komisja rozwoju i bezpieczeństwa.pdf (915,06KB)
PDF9a w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 r..pdf (371,46KB)
PDF9a zalacznik projekt planu kontroli.pdf (367,68KB)
PDF9b w sprawie rozpatrzenia skargi na starostę krapkowickiego.pdf (212,44KB)
PDF9b zalacznik - skarga.pdf (1,19MB)
PDF9c w sprawie delegowania przedstawicieli do komisji bezpieczeństwa i porządu - przy staroście.pdf (197,72KB)
PDF9d w sprawie zmiany dot. utworzenia PCPR w Krapkowicach.pdf (270,03KB)
PDF9e w sprawie zmiany statutu PCPR w Krapkowicach.pdf (202,49KB)
PDF9f w sprawie zmiany uchwały dotyczącej odplatności za mieszkania chronione.pdf (339,25KB)
PDF9g w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2022 rok.pdf (264,82KB)
PDF9g zalacznik nr 0.pdf (514,92KB)
PDF9g zalacznik nr 1.pdf (258,63KB)
PDF9g zalacznik nr 2.pdf (279,47KB)
PDF9g zalacznik nr 3.pdf (263,71KB)
PDF9g zalacznik nr 4.pdf (355,60KB)
PDF9h w sprawie zmiany wpf-a na lata 2022-2033.pdf (267,39KB)
PDF9h zalacznik nr 1.pdf (151,00KB)
PDF9i w sprawie przystapienia do opracowania strategii.pdf (199,16KB)
PDF9i zalacznik - harmonogram.pdf (284,66KB)
 

PDF9g w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok - autopop.pdf (264,80KB)
PDF9g zalacznik nr 0 - uzasad - autopop.pdf (514,92KB)
PDF9g zalacznik nr 1 - autopop.pdf (258,64KB)
PDF9g zalacznik nr 2 - autopop.pdf (279,48KB)
PDF9g zalacznik nr 3 - autopop.pdf (263,72KB)
PDF9g zalacznik nr 4 - autopop.pdf (355,17KB)
PDF9g zalacznik nr 5 - autopop.pdf (358,14KB)