Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku o pozwolenie na budowę trójprzewodowego komina stalowego o wysokości 90 m obsługującego kotły Elektrociepłowni ECII Zakładów Koksowniczych Zdzieszowice Oddział ArcelorMittal Poland

BS-B.6740.767.2021.EZ                                                                          

 Krapkowice, dnia 12 stycznia 2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17 grudnia 2021 r. spółka ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza złożyła wniosek o pozwolenie na budowę dla inwestycji obejmującej na budowę trójprzewodowego komina stalowego o wysokości 90 m obsługującego kotły Elektrociepłowni ECII Zakładów Koksowniczych Zdzieszowice Oddział ArcelorMittal Poland, w miejscowości Zdzieszowice  na działce nr ew. 1215/26.

Wobec powyższego informuję, ze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicachprzy ul. Kilińskiego 1, I piętro w pokoju 112A, w godzinach pracy urzędu w od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 7.30 – 15.30, istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.

 

z upoważnienia

Starosty Krapkowickiego

Henryk Hehmueller

Kierownik Referatu Administracji

Architektoniczno - Budowlanej