Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę 7/2022 z dnia 11.01.2022 r.

BS-B.6740.736.2021.IS        

Krapkowice, dnia 11 stycznia 2022 r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja Starosty Krapkowickiego nr 7/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. dotycząca pozwolenia na budowę magazynu odpadów w kopalni Górażdże z instalacją dozowania w miejscowości Chorula, ul. Cementowa 1 na działkach ew. gruntu 113/21, 114/3, 115/21, 115/36, 115/38, której inwestorem jest Górażdże Cement SA.

Wobec powyższego informuję, że w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1,I piętro, pokój nr 112A, w godzinach urzędowania, od poniedziałku do piątku istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.

 

Z up. Starosty Krapkowickiego

Henryk Hehmueller,

Kierownik Referatu Administracji

Architektoniczno - Budowlanej