Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę 699/2021 z dnia 10.12.2021 r. dla Tauron Dystrybucji SA

BS-B.6740.691.2021.HH     

Krapkowice, dnia 16 grudnia 2021 r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja Starosty Krapkowickiego nr 699/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. dotycząca pozwolenia na budowę w zakresie budowy dwutorowej linii napowietrznej 110 kV dla zasilania GPZ 110/15 kV. Wobec powyższego informuję, że w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1,I piętro, pokój nr 112A, w godzinach urzędowania, od poniedziałku do piątku istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.

 

Z up. Starosty Krapkowickiego

Katarzyna Gondek – Jaśkowska

Dyrektor Wydziału Budownictwa i Środowiska