Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku o pozwolenie na budowę rezerwowego rurociągu odwadniającego z kopalni Górażdże, obręb Chorula na działach o nr ew. gruntów 76/36, 76/31, 195/4; obręb Górażdże na działkach o nr ew. gruntów 193/3, 197, 192/5, 208/3, 207/3, 206/5, 113/11, 113/21

BS-B.6740.727.2021.EZ                                                                        

Krapkowice, dnia 13 grudnia 2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18 listopada 2021 r. spółka Górażdże Cement S.A. złożyła wniosek o pozwolenie na budowę dla inwestycji obejmującej budowę rezerwowy rurociągu odwadniającego z kopalni Górażdże; obręb Chorula na działkach o nr ew. gruntów 76/36, 76/31, 195/4; obręb Górażdże na działkach o nr ew. gruntów 193/3, 197, 192/5, 208/3, 207/3, 206/5, 113/11, 113/21. 

Wobec powyższego informuję, ze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro w pokoju 112A, w godzinach pracy urzędu w od poniedziałku do piątkuw godzinach urzędowania 7.30 – 15.30, istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.

 

z upoważnienia

Starosty Krapkowickiego

Henryk Hehmueller

Kierownik Referatu Administracji

Architektoniczno - Budowlanej