Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - XXVI Sesja Rady Powiatu

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2021-12-09 o godz. 13:05:24, a zakończono o godz. 16:55:26 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 16 członków:

 1. Helga Bieniusa
 2. Józef Bukowiński
 3. Arnold Donitza
 4. Dawid Gembski
 5. Sabina Gorzkulla
 6. Joachim Kamrad
 7. Kinga Kaptur
 8. Sabina Kasiura
 9. Krystian Komander
 10. Maciej Lisicki
 11. Marko Markowski
 12. Krzysztof Molfa
 13. Irena Pachowicz
 14. Sławomir Rowiński
 15. Monika Wąsik - Kudla
 16. Dariusz Willim

1. Otwarcie sesji (13:05:00)

a. Stwierdzenie quorum (13:05:00)

Nastąpiła zmiana quorum (13:07:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 17

Do sesji dołączyli radni:

 1. Roman Heinz
 

b. Przyjęcie wniosków do porządku obrad (13:07:00)

głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad (13:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Krystian Komander, Dawid Gembski, Helga Bieniusa, Arnold Donitza, Irena Pachowicz, Sławomir Rowiński, Sabina Kasiura, Roman Heinz, Kinga Kaptur, Sabina Gorzkulla, Monika Wąsik - Kudla, Krzysztof Molfa, Joachim Kamrad, Dariusz Willim, Józef Bukowiński, Maciej Lisicki
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Marko Markowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Szczepan Bryś, Katarzyna Sonik

c. informacja o protokole z XXV sesji (13:11:00)

2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu (13:11:00)

3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego (13:13:00)

Nastąpiła zmiana quorum (13:20:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 18

Do sesji dołączyli radni:

 1. Katarzyna Sonik
 

Nastąpiła zmiana quorum (13:38:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 19

Do sesji dołączyli radni:

 1. Szczepan Bryś
 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie (13:45:00)

a. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2022 r. (13:45:00)

w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2022 r. (14:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Dariusz Willim, Katarzyna Sonik, Maciej Lisicki, Sławomir Rowiński, Helga Bieniusa, Joachim Kamrad, Sabina Kasiura, Krzysztof Molfa, Marko Markowski, Sabina Gorzkulla, Dawid Gembski, Arnold Donitza, Krystian Komander, Monika Wąsik - Kudla, Irena Pachowicz, Józef Bukowiński, Kinga Kaptur, Roman Heinz, Szczepan Bryś

b. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/32/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu Krapkowickiego w kadencji 2018 – 2023 (14:13:00)

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/32/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu Krapkowickiego w kadencji 2018 – 2023 (14:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Krystian Komander, Dawid Gembski, Katarzyna Sonik, Krzysztof Molfa, Helga Bieniusa, Marko Markowski, Joachim Kamrad, Sabina Kasiura, Dariusz Willim, Szczepan Bryś, Irena Pachowicz, Sławomir Rowiński, Maciej Lisicki, Arnold Donitza, Roman Heinz, Józef Bukowiński, Monika Wąsik - Kudla, Kinga Kaptur
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Sabina Gorzkulla

c. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/175/2021 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania przypadających według algorytmu w 2021 r. (14:16:00)

w sprawie zmiany uchwały nr XXI/175/2021 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania przypadających według algorytmu w 2021 r. (14:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Marko Markowski, Dawid Gembski, Katarzyna Sonik, Helga Bieniusa, Joachim Kamrad, Józef Bukowiński, Dariusz Willim, Szczepan Bryś, Sabina Gorzkulla, Sławomir Rowiński, Arnold Donitza, Maciej Lisicki, Irena Pachowicz, Roman Heinz, Monika Wąsik - Kudla, Kinga Kaptur, Sabina Kasiura, Krzysztof Molfa, Krystian Komander

d. w sprawie planu pracy Rady Powiatu Krapkowickiego na 2022 rok (14:19:00)

w sprawie planu pracy Rady Powiatu Krapkowickiego na 2022 rok (14:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Sabina Gorzkulla, Joachim Kamrad, Sabina Kasiura, Katarzyna Sonik, Dawid Gembski, Sławomir Rowiński, Maciej Lisicki, Krystian Komander, Szczepan Bryś, Józef Bukowiński, Marko Markowski, Monika Wąsik - Kudla, Kinga Kaptur, Dariusz Willim, Irena Pachowicz, Arnold Donitza, Helga Bieniusa, Roman Heinz, Krzysztof Molfa

e. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/169/2021 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok (14:26:00)

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/169/2021 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok (14:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Monika Wąsik - Kudla, Katarzyna Sonik, Sabina Gorzkulla, Dawid Gembski, Krzysztof Molfa, Sławomir Rowiński, Maciej Lisicki, Irena Pachowicz, Sabina Kasiura, Roman Heinz, Helga Bieniusa, Józef Bukowiński, Szczepan Bryś, Dariusz Willim, Kinga Kaptur
 • PRZECIW (2):
  Joachim Kamrad, Arnold Donitza
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Marko Markowski, Krystian Komander

f. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Krapkowickiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (14:33:00)

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Krapkowickiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (15:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Dawid Gembski, Krystian Komander, Sabina Gorzkulla, Dariusz Willim, Joachim Kamrad, Katarzyna Sonik, Krzysztof Molfa, Józef Bukowiński, Sławomir Rowiński, Arnold Donitza, Maciej Lisicki, Monika Wąsik - Kudla, Roman Heinz, Sabina Kasiura, Irena Pachowicz, Helga Bieniusa, Kinga Kaptur
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Marko Markowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Szczepan Bryś

Nastąpiła zmiana quorum (15:09:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 18

Sesję opuścili radni:

 1. Szczepan Bryś
 

g. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krapkowickiego na lata 2022-2033 (15:09:00)

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krapkowickiego na lata 2022-2033 (15:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Katarzyna Sonik, Krystian Komander, Dawid Gembski, Arnold Donitza, Dariusz Willim, Monika Wąsik - Kudla, Sabina Gorzkulla, Helga Bieniusa, Sabina Kasiura, Roman Heinz, Irena Pachowicz, Maciej Lisicki, Sławomir Rowiński, Józef Bukowiński, Kinga Kaptur, Krzysztof Molfa
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Joachim Kamrad, Marko Markowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Szczepan Bryś

Głosowanie nad autopoprawkami do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krapkowickiego na lata 2022-2033 (15:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Katarzyna Sonik, Dariusz Willim, Dawid Gembski, Sabina Gorzkulla, Józef Bukowiński, Maciej Lisicki, Sławomir Rowiński, Helga Bieniusa, Arnold Donitza, Roman Heinz, Sabina Kasiura, Irena Pachowicz, Krzysztof Molfa, Monika Wąsik - Kudla, Krystian Komander, Kinga Kaptur
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Marko Markowski, Joachim Kamrad
 • BRAK GŁOSU(1):
  Szczepan Bryś

Ponowne głosowanie nad uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krapkowickiego na lata 2022-2033 (15:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Katarzyna Sonik, Sabina Gorzkulla, Dawid Gembski, Dariusz Willim, Helga Bieniusa, Arnold Donitza, Krystian Komander, Roman Heinz, Maciej Lisicki, Kinga Kaptur, Monika Wąsik - Kudla, Sławomir Rowiński, Irena Pachowicz, Sabina Kasiura, Józef Bukowiński, Krzysztof Molfa
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Joachim Kamrad, Marko Markowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Szczepan Bryś

h. w sprawie budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2022 rok (15:23:00)

w sprawie autopoprawek do uchwały w sprawie budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2022 rok. (16:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krystian Komander, Dariusz Willim, Dawid Gembski, Katarzyna Sonik, Sabina Gorzkulla, Irena Pachowicz, Arnold Donitza, Sabina Kasiura, Maciej Lisicki, Józef Bukowiński, Sławomir Rowiński, Helga Bieniusa, Monika Wąsik - Kudla, Kinga Kaptur, Krzysztof Molfa
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Marko Markowski, Joachim Kamrad, Roman Heinz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Szczepan Bryś

w sprawie budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2022 rok (16:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Krystian Komander, Krzysztof Molfa, Katarzyna Sonik, Dawid Gembski, Dariusz Willim, Helga Bieniusa, Maciej Lisicki, Sabina Gorzkulla, Sabina Kasiura, Irena Pachowicz, Józef Bukowiński, Monika Wąsik - Kudla, Sławomir Rowiński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (5):
  Marko Markowski, Arnold Donitza, Joachim Kamrad, Roman Heinz, Kinga Kaptur
 • BRAK GŁOSU(1):
  Szczepan Bryś

i. w sprawie zmiany Uchwały XIX/163/2020 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2033 (16:04:00)

w sprawie zmiany Uchwały XIX/163/2020 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2033 (16:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Marko Markowski, Dawid Gembski, Krzysztof Molfa, Katarzyna Sonik, Dariusz Willim, Monika Wąsik - Kudla, Józef Bukowiński, Arnold Donitza, Helga Bieniusa, Maciej Lisicki, Sabina Gorzkulla, Krystian Komander, Sławomir Rowiński, Irena Pachowicz, Sabina Kasiura, Kinga Kaptur
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Joachim Kamrad, Roman Heinz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Szczepan Bryś

j. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2021 rok (16:08:00)

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2021 rok (16:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Krystian Komander, Dawid Gembski, Helga Bieniusa, Katarzyna Sonik, Dariusz Willim, Krzysztof Molfa, Sabina Kasiura, Józef Bukowiński, Irena Pachowicz, Sabina Gorzkulla, Maciej Lisicki, Kinga Kaptur, Sławomir Rowiński, Monika Wąsik - Kudla
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Joachim Kamrad, Arnold Donitza, Marko Markowski, Roman Heinz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Szczepan Bryś

k. w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Rady Powiatu Krapkowickiego (16:17:00)

w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Rady Powiatu Krapkowickiego (16:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Dawid Gembski, Katarzyna Sonik, Sabina Gorzkulla, Marko Markowski, Sabina Kasiura, Sławomir Rowiński, Irena Pachowicz, Dariusz Willim, Józef Bukowiński, Arnold Donitza, Krzysztof Molfa, Krystian Komander, Maciej Lisicki, Helga Bieniusa, Monika Wąsik - Kudla, Kinga Kaptur
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Joachim Kamrad, Roman Heinz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Szczepan Bryś

l. w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Starosty Krapkowickiego (16:20:00)

w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Starosty Krapkowickiego (16:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Sabina Gorzkulla, Krystian Komander, Dawid Gembski, Sławomir Rowiński, Krzysztof Molfa, Katarzyna Sonik, Helga Bieniusa, Sabina Kasiura, Arnold Donitza, Irena Pachowicz, Dariusz Willim, Józef Bukowiński, Monika Wąsik - Kudla, Maciej Lisicki, Kinga Kaptur
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Joachim Kamrad, Marko Markowski, Roman Heinz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Szczepan Bryś

m. w sprawie likwidacji wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych przy jednostkach budżetowych Powiatu Krapkowickiego (16:23:00)

w sprawie likwidacji wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych przy jednostkach budżetowych Powiatu Krapkowickiego (16:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Katarzyna Sonik, Krystian Komander, Dawid Gembski, Sławomir Rowiński, Maciej Lisicki, Irena Pachowicz, Joachim Kamrad, Dariusz Willim, Roman Heinz, Krzysztof Molfa, Helga Bieniusa, Monika Wąsik - Kudla, Sabina Kasiura, Kinga Kaptur, Sabina Gorzkulla, Józef Bukowiński, Marko Markowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Arnold Donitza
 • BRAK GŁOSU(1):
  Szczepan Bryś

n. w sprawie udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Krapkowice (16:31:00)

w sprawie udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Krapkowice (16:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Krystian Komander, Marko Markowski, Katarzyna Sonik, Maciej Lisicki, Krzysztof Molfa, Arnold Donitza, Joachim Kamrad, Sławomir Rowiński, Józef Bukowiński, Dawid Gembski, Sabina Kasiura, Dariusz Willim, Helga Bieniusa, Sabina Gorzkulla, Irena Pachowicz, Roman Heinz, Kinga Kaptur, Monika Wąsik - Kudla
 • BRAK GŁOSU(1):
  Szczepan Bryś

o. zmiany uchwały nr XIX/166/2020 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Krapkowickie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. z siedzibą w Krapkowicach (16:33:00)

zmiany uchwały nr XIX/166/2020 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Krapkowickie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. z siedzibą w Krapkowicach (16:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Krystian Komander, Katarzyna Sonik, Dariusz Willim, Sławomir Rowiński, Sabina Gorzkulla, Marko Markowski, Roman Heinz, Joachim Kamrad, Józef Bukowiński, Dawid Gembski, Monika Wąsik - Kudla, Sabina Kasiura, Irena Pachowicz, Helga Bieniusa, Kinga Kaptur, Krzysztof Molfa, Maciej Lisicki
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Arnold Donitza
 • BRAK GŁOSU(1):
  Szczepan Bryś

5. Interpelacje Radnych (16:43:00)

6. Zapytania, wolne wnioski (16:43:00)

7. Zamknięcie obrad (16:55:00)