Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2021 kwartał III - kadencja 2018-2023

PDFuchw. nr 1051 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego.pdf (92,19KB)
PDFuchw. nr 1051 załącznik nr 2.pdf (76,13KB)
PDFuchw. nr 1051 załącznik nr 3.pdf (147,84KB)
PDFuchw. nr 1051 załącznik nr 4.pdf (302,23KB)
PDFuchw. nr 1052 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Krapkowickiego.pdf (106,12KB)
PDFuchw. nr 1053 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej.pdf (54,38KB)
PDFuchw. nr 1054 w sprawie dofinansowań PFRON „Aktywny Samorząd”.pdf (96,68KB)
PDFuchw. nr 1055 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Krapkowickiego - KCP.pdf (51,29KB)
PDFuchw. nr 1055 załącznik nr 1.pdf (59,21KB)
PDFuchw. nr 1055 załącznik nr 2.pdf (25,10KB)
PDFuchw. nr 1056 w sprawie podania do publ.wiadomości informacji wykonania budżetu.pdf (80,62KB)
PDFuchw. nr 1056 załącznik nr 1.pdf (71,00KB)
PDFuchw. nr 1057 w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Krapkowickiego.pdf (63,01KB)
PDFuchw. nr 1058 w sprawie wyrażenia zgody na kształcenie w nowych zawodach.pdf (50,76KB)
PDFuchw. nr 1059 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej - U.Lynda.pdf (52,50KB)
PDFuchw. nr 1060 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej - K.Lipianin.pdf (52,41KB)
PDFuchw. nr 1061 w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej - S.Sawulska.pdf (52,38KB)
PDFuchw. nr 1062 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2021 rok.pdf (94,41KB)
PDFuchw. nr 1062 załącznik nr 3.pdf (302,01KB)
PDFuchw. nr 1063 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Krapkowickiego.pdf (93,92KB)
PDFuchw. nr 1064 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2021 rok.pdf (104,49KB)
PDFuchw. nr 1064 załącznik nr 3.pdf (148,27KB)
PDFuchw. nr 1064 załącznik nr 4.pdf (302,05KB)
PDFuchw. nr 1064 załącznik nr 5.pdf (199,36KB)
PDFuchw. nr 1065 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Krapkowickiego.pdf (109,93KB)
PDFuchw. nr 1066 w sprawie informacji o wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za I półrocze.pdf (58,72KB)
PDFuchw. nr 1066 załącznik nr 1 cz.I.pdf (328,81KB)
PDFuchw. nr 1066 załącznik nr 1 cz.II.pdf (593,57KB)
PDFuchw. nr 1066 załącznik nr 1 cz.III.pdf (147,96KB)
PDFuchw. nr 1066 załącznik nr 1 cz.IV.pdf (106,35KB)
PDFuchw. nr 1066 załącznik nr 1 cz.V.pdf (97,48KB)
PDFuchw. nr 1066 załącznik nr 2 cz.I.pdf (101,57KB)
PDFuchw. nr 1066 załącznik nr 2 cz.II.pdf (169,58KB)
PDFuchw. nr 1066 załącznik nr 3.pdf (44,84KB)
PDFuchw. nr 1067 w sprawie cofnięcia upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządcy dróg powiatowych.pdf (51,59KB)
PDFuchw. nr 1068 w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządcy dróg powiatowych.pdf (52,33KB)
PDFuchw. nr 1069 w sprawie konkursu na dyrektora DPS.pdf (52,86KB)
PDFuchw. nr 1069 załącznik nr 1.pdf (107,09KB)
PDFuchw. nr 1069 załącznik nr 2.pdf (88,58KB)
PDFuchw. nr 1070 w sprawie komisji konkursowej na stanowisko dyrektora DPS.pdf (52,23KB)
PDFuchw. nr 1071 w sprawie sprawozdania prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej za I półrocz.pdf (62,41KB)
PDFuchw. nr 1072 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publ. - TOGATUS PRO BONO.pdf (53,69KB)
PDFuchw. nr 1073 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego - Sursum Corda.pdf (53,60KB)
PDFuchw. nr 1074 w sprawie konkursu na realizację zadań publ. w obszarze wspierania kultury fizycznej.pdf (129,12KB)
PDFuchw. nr 1074 załącznik do ogłoszenia.pdf (47,37KB)
PDFuchw. nr 1075 w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki....pdf (57,55KB)
PDFuchw. nr 1075 załącznik.pdf (74,06KB)
PDFuchw. nr 1076 w sprawie zmiany Uchwały Nr 10322021 w sprawie podziału środków PFRON.pdf (63,18KB)
PDFuchw. nr 1077 w sprawie dofinansowań ze środków PFRON.pdf (98,67KB)
PDFuchw. nr 1078 w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją umowy.pdf (60,14KB)
PDFuchw. nr 1079 w sprawie odmowy przyjęcia zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.pdf (62,91KB)
PDFuchw. nr 1080 w sprawie zmiany budżetu na 2021 r., zal. 1.pdf (83,73KB)
PDFuchw. nr 1080 zalacznik nr 2.pdf (51,37KB)
PDFuchw. nr 1080 zalacznik nr 3.pdf (70,06KB)
PDFuchw. nr 1081 w sprawie zmiany planu dochodow i wydatkow na 2021 r..pdf (88,11KB)
PDFuchw. nr 1082 w sprawie materiałów planistycznych do proj. budz. na 2022 r..pdf (84,41KB)
PDFuchw. nr 1082 zalacznik nr 1 - projekt planu finansowego dochodów budżetowych na 2022 rok.pdf (49,25KB)
PDFuchw. nr 1082 zalacznik nr 2 - projekt planu finansowego wydatków budżetowych na 2022 rok.pdf (47,83KB)
PDFuchw. nr 1082 zalacznik nr 3 - plan zadań inwestycyjnych na 2022 rok.pdf (43,03KB)
PDFuchw. nr 1082 zalacznik nr 4 - plan zadań remontowych na 2022 rok.pdf (43,00KB)
PDFuchw. nr 1082 zalacznik nr 5 - plan zadań na cele oświatowe na 2022 rok.pdf (44,29KB)
PDFuchw. nr 1082 zalacznik nr 6 - plan doch.gromadzonych na wydz.rach.i wyd... na 2022 rok.pdf (27,93KB)
PDFuchw. nr 1082 zalacznik nr 7 - projekt planu rozchodów budżetu PK w 2022 roku.pdf (25,75KB)
PDFuchw. nr 1083 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania dla OSP Łowkowice.pdf (53,76KB)
PDFuchw. nr 1084 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania dla OSIEDLOK Zdzieszowice - Familiada.pdf (54,62KB)
PDFuchw. nr 1085 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania dla OSIEDLOK zdzieszowice - emeryci.pdf (53,96KB)
PDFuchw. nr 1086 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania dla OSP w Dobieszowicach.pdf (54,12KB)
PDFuchw. nr 1087 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Stodoła w Komornikach -Emeryci.pdf (53,54KB)
PDFuchw. nr 1088 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Górażdże - tenis.pdf (54,77KB)
PDFuchw. nr 1089 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania OSP Rogów Opolski.pdf (54,26KB)
PDFuchw. nr 1090 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Hetman Krapkowice.pdf (53,92KB)
PDFuchw. nr 1091 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania KS Unia Krapkowice.pdf (51,35KB)
PDFuchw. nr 1092 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania OSP Pisarzowice.pdf (54,49KB)
PDFuchw. nr 1093 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania OSP Ściborowice.pdf (55,50KB)
PDFuchw. nr 1094 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania PV Volley Piłka siatkowa.pdf (53,89KB)
PDFuchw. nr 1095 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania DPS ANNA.pdf (53,05KB)
PDFuchw. nr 1096 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZKS Gogolin.pdf (52,92KB)
PDFuchw. nr 1097 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Emeryci Policyjni-Krapkowice.pdf (54,13KB)
PDFuchw. nr 1098 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Grupa Kapija Sport.pdf (57,01KB)
PDFuchw. nr 1099 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Klub Sportowy PV Volley.pdf (53,40KB)
PDFuchw. nr 1100 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania OSP Zabierzów.pdf (53,81KB)
PDFuchw. nr 1101 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Parafia Obrowiec Szopki.pdf (54,91KB)
PDFuchw. nr 1102 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Emeryci policyjni- kultura.pdf (54,52KB)
PDFuchw. nr 1103 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania UKS Azymek w Zdzieszowicach.pdf (54,34KB)
PDFuchw. nr 1104 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Stowarzyszenie Szachistów Hetman Krapkowice.pdf (53,12KB)
PDFuchw. nr 1105 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania LKS Victoria Żyrowa 100-lecie klubu.pdf (55,43KB)
PDFuchw. nr 1106 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania KS Otmęt Krapkowice.pdf (53,61KB)
PDFuchw. nr 1107 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania KAMYKI Kamień Śląski.pdf (50,63KB)
PDFuchw. nr 1108 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Parafia Obrowiec Emeryci.pdf (54,84KB)
PDFuchw. nr 1109 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Kapija Zdzieszowice - sport.pdf (54,38KB)
PDFuchw. nr 1110 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Grupa Kapija Zdzieszowice Sport - pozakonkursowa.pdf (54,32KB)
PDFuchw. nr 1111 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania KS GLADIATORES Krapkowice.pdf (52,92KB)
PDFuchw. nr 1112 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania LUKS Azymek w Zdzieszowicach-aktywni sportowo.pdf (52,84KB)
PDFuchw. nr 1113 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania LZS Walce.pdf (52,56KB)
PDFuchw. nr 1114 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania LUKS AZYMEK w Zdzieszowicach-sport.pdf (53,39KB)
PDFuchw. nr 1115 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania SS-R Kamyki Kamień Śląski.pdf (55,82KB)
PDFuchw. nr 1116 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania KS Otmęt Krapkowice.pdf (54,74KB)
PDFuchw. nr 1117 w sprawie Regulaminu konkursu na najcięższą dynię.pdf (52,22KB)
PDFuchw. nr 1117 zalacznik - Klauzula informacyjna załącznik nr 2 do Regulaminu.pdf (215,15KB)
PDFuchw. nr 1117 zalacznik -Oświadczenie załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu na najcięższą dynię.pdf (79,29KB)
PDFuchw. nr 1117 zalacznik Regulamin Konkurs na najcięższą dynię 2021.pdf (247,96KB)
PDFuchw. nr 1117 zalacznik-Karta zgłoszenia Konkurs najcięższa dynia.pdf (795,02KB)
PDFuchw. nr 1118 w sprawie Regulaminu konkursu warzywnego.pdf (50,12KB)
PDFuchw. nr 1118 zalacznik - Karta zgłoszenia Konkurs warzywny.pdf (795,24KB)
PDFuchw. nr 1118 zalacznik - Regulamin Konkurs warzywny 2021.pdf (264,33KB)
PDFuchw. nr 1118 zalacznik - Klauzula informacyjna załącznik nr 2 do Regulaminu.pdf (215,15KB)
PDFuchw. nr 1118 zalacznik - Oświadczenie załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu warzywnego.pdf (79,91KB)
PDFuchw. nr 1119 uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla OSP Krępna - strażak bezpieczny działa skutecznie.pdf (52,85KB)
PDFuchw. nr 1120 w sprawie zaopiniowania propozycji Gm. Gog. pozbawienia drogi gminnej - obwodnica dzielnicy Karłubiec.pdf (50,30KB)
PDFuchw. nr 1121 w sprawie zaopiniowania zaliczenia dróg do kategorii gminnych -x 3 ulice w Gogolinie.pdf (50,91KB)
PDFuchw. nr 1122 w sprawie zaopiniowania zaliczenia dróg do kategorii gminnych, 1x Gogolin, 1x Chorula.pdf (50,48KB)
PDFuchw. nr 1123 w sprawie zm budzetu powiatu krapkowickiego na 2021 r., zal. nr 1,2.pdf (91,36KB)
PDFuchw. nr 1124 w sprawie zmiany doch, wyd. buzdetu na 2021 r., zal. nr 1,2.pdf (82,56KB)
PDFuchw. nr 1125 w sprawie zmiany wpf na 2021-2033.pdf (51,51KB)
PDFuchw. nr 1125 zalacznik nr 1.pdf (3,00MB)
PDFuchw. nr 1125 zalacznik nr 2.pdf (152,39KB)
PDFuchw. nr 1125 zalacznik nr 3.pdf (46,24KB)
PDFuchw. nr 1126 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2021 rok.pdf (101,38KB)
PDFuchw. nr 1126 załącznik nr 3.pdf (93,34KB)
PDFuchw. nr 1127 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Krapkowickiego.pdf (108,47KB)
PDFuchw. nr 1128 w sprawie rozliczenia z przekazanych środków finansowych dla POLICJI w 2021 r..pdf (64,25KB)
PDFuchw. nr 1129 w sprawie konkursu na stanowisko dyrktora w DPS ANNA w Krapkowicach.pdf (63,12KB)
PDFuchw. nr 1130 w spr. zmiany regulaminu organizacyjnego DPS ANNA w Karpkowicach.pdf (57,12KB)
PDFuchw. nr 1131 w sprawie zgody na prowadzenie dzienników wyłącznie w postaci elektronicznej - Kiliński.pdf (65,22KB)
PDFuchw. nr 1132 w sprawie zgody na prowadzenie dzienników wyłącznie w postaci elektronicznej - Piastów Op..pdf (65,24KB)
PDFuchw. nr 1133 w sprawie zgody na prowadzenie dzienników wyłącznie w postaci elektronicznej - JP II.pdf (65,12KB)
PDFuchw. nr 1134 w sprawie upoważnienia Poznaj Polskę 09.2021.pdf (52,25KB)
PDFuchw. nr 1135 w sprawie powołania i ustalenia składu Komisji Konkursowej ws kultury fizycznej.pdf (55,00KB)
PDFuchw. nr 1136 w sprawie dofinansowań ze środków PFRON - Aktywny Samorząd - Moduł I.pdf (97,49KB)
PDFuchw. nr 1137 w sprawie zaopiniowania propozycji Zarządu Powiatu Strzeleckiego.pdf (51,52KB)
PDFuchw. nr 1138 w sprawie zaopiniowania propozycji Zarząd Powiatu Strzelce Op - zlicznie DP 105201,105207,1005226,125221.pdf (52,46KB)
PDFuchw. nr 1139 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa dyr PUP POWER 2014-2020.pdf (55,08KB)
PDFuchw. nr 1139 zalacznik.pdf (235,71KB)
PDFuchw. nr 1140 w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Krapkowickiego.pdf (65,44KB)
PDFuchw. nr 1141 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania - ubezpieczenia majątku.pdf (55,65KB)
PDFuchw. nr 1141 załącznik.pdf (191,67KB)
PDFuchw. nr 1142 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania-zakup en.elektrycznej.pdf (54,43KB)
PDFuchw. nr 1142 załącznik.pdf (172,49KB)
PDFuchw. nr 1143 w sprawie Regulaminu Powiatowej Olimpiady Ekologicznej Bioroznorodnosc w Naszym Powiecie.pdf (54,98KB)
PDFuchw. nr 1143 załącznik.pdf (168,64KB)
PDFuchw. nr 1144 w sprawie powołania Komisji konkursowej -dynia.pdf (68,36KB)
PDFuchw. nr 1145 w sprawie powołania Komisji konkursowej -warzywa.pdf (66,35KB)
PDFuchw. nr 1146 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu - Klub Karate-Do Enso.pdf (53,31KB)
PDFuchw. nr 1147 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego - Harcerski Klub Żeglarski.pdf (54,30KB)
PDFuchw. nr 1148 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego - LZS w Walcach.pdf (53,29KB)
PDFuchw. nr 1149 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego- BONGO OPOLE.pdf (53,67KB)
PDFuchw. nr 1150 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu 1- Stowarzyszenie BONGO OPOLE.pdf (54,02KB)
PDFuchw. nr 1151 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu Karate – Do Enso.pdf (52,63KB)
PDFuchw. nr 1152 w sprawie Regulaminu świadczenia usług teleopieki.pdf (93,18KB)
PDFuchw. nr 1152 załącznik.pdf (125,65KB)
PDFuchw. nr 1152 załącznik do załącznika cz.I.pdf (156,36KB)
PDFuchw. nr 1152 załącznik do załącznika cz.II.pdf (123,73KB)
PDFuchw. nr 1153 w sprawie zmiany planu dochodów wydzielonych rachunków dochodów i wydatków na 2021 r..pdf (276,25KB)
PDFuchw. nr 1153 załącznik.pdf (273,31KB)
PDFuchw. nr 1154 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2033.pdf (50,09KB)
PDFuchw. nr 1154 załącznik nr 1.pdf (3,00MB)
PDFuchw. nr 1154 załącznik nr 2.pdf (52,42KB)
PDFuchw. nr 1155 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego.pdf (110,54KB)
PDFuchw. nr 1155 załącznik nr 3.pdf (94,12KB)
PDFuchw. nr 1156 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Krapkowickiego.pdf (569,60KB)
PDFuchw. nr 1157 u w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku do gromadzenia środków z RFIL..pdf (374,48KB)
PDFuchw. nr 1158 załącznik.pdf (489,80KB)
PDFuchw. nr 1158 w w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.pdf (345,57KB)
PDFuchw. nr 1159 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji - kultura fizyczna.pdf (57,20KB)
PDFuchw. nr 1159 załącznik.pdf (38,96KB)
PDFuchw. nr 1160 w sprawie rach.wydz. RFIL 1160-2021.pdf (642,94KB)