Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Roczny Program Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2022

Starosta Krapkowicki, zgodnie z Uchwałą Nr XLII/229/2010 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 03 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz Uchwałą Nr

XVII/150/2020 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 października 2020 r.

W sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/229/2010 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 03 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały prawa miejscowego – uchwały Rady Powiatu Krapkowickiego.

Przedmiotem Konsultacji jest Projekt Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2022.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z Projektem i przedstawienia swoich opinii, wniosków, uwag i propozycji.

Konsultacje odbędą się w formie otwartego spotkania w dniu 21 października 2021 r. o godz. 16:00 w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1 (sala nr 100, I piętro) zgodnie z zasadami obowiązującego reżimu sanitarnego.

 

DOCRoczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022.doc (113,50KB)
PDFSprawozdanie z konsultacji.pdf (396,14KB)
DOCProjekt Uchwały Roczny Program Współpracy.doc (38,00KB)