Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku o zmianę decyzji nr 294/2021 z dnia 28.05.2021 r. o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej budowę farmy fotowoltaicznej „KRĘPNA 6” o mocy do 6,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

BS-B.6740.603.2021.EZ                                                                     

Krapkowice, dnia 6 października 2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO 

Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13 września 2021 r. złożył wniosek o zmianę decyzji nr 294/2021 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej budowę farmy fotowoltaicznej „KRĘPNA 6”o mocy do 6,0 MW wraz z infrastrukturą w miejscowości Krępna, na działce nr ewid. gruntów 545/3, 544/1.

Wobec powyższego informuję, ze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro w pokoju 112A, w godzinach pracy urzędu w od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 7.30 – 15.30, istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.

z upoważnienia Starosty Krapkowickiego

 Henryk Hehmueller

Kierownik Referatu Administracji

 Architektoniczno – Budowlanej

Wydział Budownictwa i Środowiska