Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku o pozwolenie na budowę dla inwestycji obejmującej przebudowę i rozbudowy hali produkcjo – magazynowej z zapleczem socjalno – biurowym w miejscowości Krapkowice, na działkach o nr ewid. gruntów 31/1, 32/1, 33/2, 33/3, 33/4, 37/2, 37/3, 37/5, 38/3, 45/6 k.m.3, Mondi Bags Świecie sp. z o.o.

BS-B.6740.614.2021.GM 

                                                                                                                                Krapkowice, dnia 5 października 2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15 września 2021 r. spółka Mondi Bags Świecie sp. z o.o. złożyła wniosek o pozwolenie na budowę w zakresie przebudowa i rozbudowy hali produkcjo – magazynowej z zapleczem socjalno – biurowym w miejscowości Krapkowice, na działkach o nr ewid. gruntów 31/1, 32/1, 33/2, 33/3, 33/4, 37/2, 37/3, 37/5, 38/3, 45/6 k.m.3.  

Wobec powyższego informuję, ze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro w pokoju 112A, w godzinach pracy urzędu w od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 7.30 – 15.30, istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.

 

z upoważnienia Starosty Krapkowickiego

 Henryk Hehmueller

Kierownik Referatu Administracji

 Architektoniczno – Budowlanej

Wydział Budownictwa i Środowiska