Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - XXIV Sesja Rady Powiatu

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2021-09-30 o godz. 13:06:13, a zakończono o godz. 17:50:01 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 19 członków:

 1. Helga Bieniusa
 2. Szczepan Bryś
 3. Józef Bukowiński
 4. Arnold Donitza
 5. Dawid Gembski
 6. Sabina Gorzkulla
 7. Roman Heinz
 8. Joachim Kamrad
 9. Kinga Kaptur
 10. Sabina Kasiura
 11. Krystian Komander
 12. Maciej Lisicki
 13. Marko Markowski
 14. Krzysztof Molfa
 15. Irena Pachowicz
 16. Sławomir Rowiński
 17. Katarzyna Sonik
 18. Monika Wąsik - Kudla
 19. Dariusz Willim

1. Otwarcie sesji (13:06:00)

a. Stwierdzenie quorum (13:06:00)

b. Przyjęcie wniosków do porządku obrad (13:08:00)

głosowanie nad zmianą porządku obrad (13:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Katarzyna Sonik, Dariusz Willim, Sabina Kasiura, Sabina Gorzkulla, Maciej Lisicki, Irena Pachowicz, Kinga Kaptur, Dawid Gembski, Helga Bieniusa, Sławomir Rowiński, Monika Wąsik - Kudla, Szczepan Bryś, Roman Heinz, Krystian Komander, Józef Bukowiński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Marko Markowski, Joachim Kamrad, Arnold Donitza
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Molfa

2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu. (13:18:00)

3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego. (13:27:00)

4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku. (15:01:00)

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli za I półrocze 2021 roku. (15:12:00)

6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: (15:17:00)

a. w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi powiatowej (15:17:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi powiatowej (15:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Krystian Komander, Sabina Kasiura, Katarzyna Sonik, Joachim Kamrad, Szczepan Bryś, Dariusz Willim, Arnold Donitza, Maciej Lisicki, Sabina Gorzkulla, Dawid Gembski, Marko Markowski, Józef Bukowiński, Monika Wąsik - Kudla, Helga Bieniusa, Irena Pachowicz, Sławomir Rowiński, Roman Heinz, Kinga Kaptur, Krzysztof Molfa

b. projektu pn. „Z tradycją w nowoczesność – kultura ludowa pogranicza” (15:26:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie projektu pn. „Z tradycją w nowoczesność – kultura ludowa pogranicza” (15:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Krzysztof Molfa, Krystian Komander, Marko Markowski, Dariusz Willim, Dawid Gembski, Maciej Lisicki, Irena Pachowicz, Katarzyna Sonik, Józef Bukowiński, Szczepan Bryś, Kinga Kaptur, Sabina Kasiura, Sabina Gorzkulla, Joachim Kamrad, Monika Wąsik - Kudla, Sławomir Rowiński, Roman Heinz, Helga Bieniusa
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Arnold Donitza

c. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2021 rok (15:34:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2021 rok (15:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Dawid Gembski, Katarzyna Sonik, Sabina Gorzkulla, Dariusz Willim, Irena Pachowicz, Helga Bieniusa, Szczepan Bryś, Sabina Kasiura, Kinga Kaptur, Joachim Kamrad, Krystian Komander, Monika Wąsik - Kudla, Józef Bukowiński, Sławomir Rowiński, Krzysztof Molfa, Roman Heinz, Maciej Lisicki
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Arnold Donitza, Marko Markowski

d. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/163/2020 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2033 (15:58:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/163/2020 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2033 (16:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Dariusz Willim, Dawid Gembski, Sabina Kasiura, Maciej Lisicki, Szczepan Bryś, Irena Pachowicz, Krzysztof Molfa, Katarzyna Sonik, Marko Markowski, Sabina Gorzkulla, Józef Bukowiński, Krystian Komander, Kinga Kaptur, Roman Heinz, Joachim Kamrad, Sławomir Rowiński, Helga Bieniusa, Monika Wąsik - Kudla
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Arnold Donitza

e. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/168/2021 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie planu pracy Rady Powiatu Krapkowickiego na 2021 rok (16:02:00)

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/168/2021 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie planu pracy Rady Powiatu Krapkowickiego na 2021 rok (16:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Katarzyna Sonik, Krystian Komander, Monika Wąsik - Kudla, Sabina Gorzkulla, Marko Markowski, Joachim Kamrad, Józef Bukowiński, Szczepan Bryś, Sabina Kasiura, Irena Pachowicz, Dawid Gembski, Maciej Lisicki, Helga Bieniusa, Arnold Donitza, Sławomir Rowiński, Dariusz Willim, Roman Heinz, Kinga Kaptur, Krzysztof Molfa

f. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dotychczasowej drogi gminnej nr 106162 O (16:16:00)

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dotychczasowej drogi gminnej nr 106162 O (16:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Krzysztof Molfa, Dawid Gembski, Katarzyna Sonik, Marko Markowski, Sabina Gorzkulla, Dariusz Willim, Joachim Kamrad, Maciej Lisicki, Sabina Kasiura, Józef Bukowiński, Sławomir Rowiński, Helga Bieniusa, Krystian Komander, Irena Pachowicz, Kinga Kaptur, Arnold Donitza, Monika Wąsik - Kudla, Szczepan Bryś, Roman Heinz

7. Informacja o realizacji zadań powiatu w zakresie ochrony zdrowia (Sprawozdanie z działalności Krapkowickiego Centrum Zdrowia za okres od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. oraz informacja o działaniach prozdrowotnych i edukacyjnych w Powiecie Krapkowickim za okres od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.). (16:17:00)

8. Interpelacje Radnych oraz zapytania radnych. (17:28:00)

9. Wolne wnioski. (17:28:00)

10. Zamknięcie obrad. (17:49:00)