Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni wód Polskich w Gliwicach znak GL.ZUZ.1.4210.362.2021.JPŁ z dnia 19.08.2021

GL.ZUZ.1.4210.362.2021.JPŁ

                                                                                                                                                                         Krapkowice, dn. 27.08.2021 r.

W załączeniu decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach znak GL.ZUZ.1.4210.362.2021.JPŁ z dnia 19 sierpnia 2021 r. udzielająca Spółce EHN S. A., 43-215 Studzienice, ul. Jaskółek 12, pozwolenia wodnoprawnego na:

1) lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego - podziemnych linii kablowych SN-15 kV, na potrzeby zasilania projektowanego zespołu elektrowni fotowoltaicznych 9 x 999 kV Januszkowice

2) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz wały przeciwpowodziowe linii kablowych SN 15 kV metodą bezrozkopową, tj. przeciskiem w rurze osłonowej DN400, min. 6,0 m pod dnem rzeki Odry w km 86+300, na potrzeby zasilania projektowanego zespołu elektrowni fotowoltaicznych 9 x 999 kV Januszkowice.

 

PDFdecyzja GL.ZUZ.1.4210.362.2021.JPŁ.pdf (6,17MB)