Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o wydnaiu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 489/2021 z dnia 24.08.2021 r.

BS-B.6740.384.2021.GM      

Krapkowice, dnia 24 sierpnia 2021 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja Starosty Krapkowickiego nr 489/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r. dotycząca pozwolenia na rozbudowę instalacji do wytwarzania papieru
o instalację odwadniania mas papierniczej, w miejscowości Krapkowice na działce nr ewid. gruntów 108/13 k.m.3, której inwestorem jest Metsa Tissue Krapkowice sp. z o.o.

Wobec powyższego informuję, że w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1,I piętro, pokój nr 112A, w godzinach urzędowania, od poniedziałku do piątku istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.

 

Z up. Starosty Krapkowickiego

Katarzyna Gondek – Jaśkowska

Dyrektor Wydziału Budownictwa i Środowiska