Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2021 kwartał II - kadencja 2018-2023

PDFuchw. nr 1000 w sprawie zmiany planu dochodow, wydatkow na 2021 rok.pdf (76,28KB)
PDFuchw. nr 1001 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2021 rok.pdf (79,81KB)
PDFuchw. nr 1002 w sprawie zmiany Uchwały Nr 9102021 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 15 stycznia.pdf (81,23KB)
PDFuchw. nr 1003 w sprawie zmiany budżetu na 2021 r..pdf (82,12KB)
PDFuchw. nr 1004 w sprawie zmiany planu dochodów, wydatków - z mocą od 17.02.2021.pdf (95,70KB)
PDFuchw. nr 1005 w sprawie wyboru ofert bezpieczeństwo i porządek publiczny 2021.pdf (57,03KB)
PDFuchw. nr 1005 załącznik.pdf (37,92KB)
PDFuchw. nr 1006 w sprawie ustalenia warunkow przetargu.pdf (69,93KB)
PDFuchw. nr 1007 w sprawie ogłoszenie przetargu na budynek przy ul. Piastowskiej.pdf (93,08KB)
PDFuchw. nr 1008 w sprawie ustalenia komisji przetargowej.pdf (84,48KB)
PDFuchw. nr 1009 w sprawie przyjęcia darowizny od Gminy Krapkowice (przystanek).pdf (65,85KB)
PDFuchw. nr 1010 zalacznik nr 1.pdf (107,02KB)
PDFuchw. nr 1010 w sprawie konkursu na dyrektora DPS.pdf (52,08KB)
PDFuchw. nr 1010 zalacznik nr 2.pdf (88,56KB)
PDFuchw. nr 1011 w sprawie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyr. DPS.pdf (52,19KB)
PDFuchw. nr 1012 w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora.pdf (51,52KB)
PDFuchw. nr 1013 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.pdf (52,65KB)
PDFuchw. nr 1014 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2021 r..pdf (90,17KB)
PDFuchw. nr 1015 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2021 rok.pdf (76,50KB)
PDFuchw. nr 1016 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Krapkowickiego.pdf (86,01KB)
PDFuchw. nr 1017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2033.pdf (49,59KB)
PDFuchw. nr 1017 załącznik nr 1.pdf (3,00MB)
PDFuchw. nr 1017 załącznik nr 2.pdf (47,78KB)
PDFuchw. nr 1018 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji dotyczącej wykonania budżetu.pdf (80,13KB)
PDFuchw. nr 1018 załącznik nr 1.pdf (77,06KB)
PDFuchw. nr 1018 załącznik nr 2.pdf (60,34KB)
PDFuchw. nr 1019 w spr wskazania członków Zarządu Powiatu do dokonania czynności prawnych związanych z emisją obligacji w 2021.pdf (53,84KB)
PDFuchw. nr 1020 w sprawie zmiany do przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2020 rok.pdf (65,79KB)
PDFuchw. nr 1020 załącznik do zalacznika nr 2 wykonania 2020 r..pdf (157,52KB)
PDFuchw. nr 1020 załącznik do zalacznika nr1 cz.3 wykonania za 2020 r..pdf (235,10KB)
PDFuchw. nr 1021 w sprawie przyjecia regulaminu rekrutacji.pdf (92,43KB)
PDFuchw. nr 1022 w sprawie sprawozdania finansowego za 2020 r.pdf (52,57KB)
PDFuchw. nr 1022 załącznik nr 1.pdf (46,93KB)
PDFuchw. nr 1022 załącznik nr 2.pdf (83,83KB)
PDFuchw. nr 1022 załącznik nr 3.pdf (56,53KB)
PDFuchw. nr 1022 załącznik nr 4.pdf (50,43KB)
PDFuchw. nr 1022 załącznik nr 5.pdf (195,25KB)
PDFuchw. nr 1023 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.pdf (53,02KB)
PDFuchw. nr 1024 w sprawie zmiany w planie finan. na 2021 r..pdf (81,86KB)
PDFuchw. nr 1025 w sprawie upoważnienia KP PSP.pdf (53,71KB)
PDFuchw. nr 1026 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Grocholubiu,.pdf (54,72KB)
PDFuchw. nr 1027 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.pdf (72,55KB)
PDFuchw. nr 1028 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2021 rok.pdf (80,59KB)
PDFuchw. nr 1029 w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Krapkowickiego.pdf (102,62KB)
PDFuchw. nr 1030 w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach.pdf (62,19KB)
PDFuchw. nr 1031 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego PPP.pdf (75,50KB)
PDFuchw. nr 1032 w sprawie podziału środków PFRON w ramach programu Aktywny Samorząd.pdf (63,69KB)
PDFuchw. nr 1033 w sprawie dofinansowań ze środków PFRON.pdf (101,38KB)
PDFuchw. nr 1034 w sprawie komisji konkursowej do konkursu Nasze rady na odpady.pdf (65,33KB)
PDFuchw. nr 1035 w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Krapkowickiego 2021 r.pdf (87,79KB)
PDFuchw. nr 1036 w sprawie zmiany wpf na lata 2021-2033 - po radzie.pdf (50,04KB)
PDFuchw. nr 1036 załącznik nr 1.pdf (276,75KB)
PDFuchw. nr 1036 załącznik nr 2.pdf (47,91KB)
PDFuchw. nr 1037 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2021 r., zalacznik.pdf (63,98KB)
PDFuchw. nr 1038 w sprawie zmiany planu dochodow, wydatkow budzetu powiatu na 2021 r.pdf (54,26KB)
PDFuchw. nr 1038 załącznik.pdf (81,44KB)
PDFuchw. nr 1039 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dot. wykonania budżetu Powiatu za 2020 r..pdf (57,19KB)
PDFuchw. nr 1039 zalacznik nr 2.pdf (69,09KB)
PDFuchw. nr 1039 zalacznik nr 3.pdf (52,17KB)
PDFuchw. nr 1039 zalacznik nr 4.pdf (56,88KB)
PDFuchw. nr 1039 zalacznik nr 5.pdf (44,41KB)
PDFuchw. nr 1039 zalacznik nr 7.pdf (9,27KB)
PDFuchw. nr 1039 załącznik nr 1.pdf (74,12KB)
PDFuchw. nr 1039 załącznik nr 6.pdf (1,58MB)
PDFuchw. nr 1040 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego dla Fair Play.pdf (50,59KB)
PDFuchw. nr 1041 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu.pdf (81,16KB)
PDFuchw. nr 1042 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Krapkowickiego - KCZ.pdf (50,69KB)
PDFuchw. nr 1042 załącznik nr 1.pdf (91,68KB)
PDFuchw. nr 1042 załącznik nr 2.pdf (28,07KB)
PDFuchw. nr 1043 w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu GRUPA KAPIJA SPORT realizacji zadania publicznego.pdf (52,31KB)
PDFuchw. nr 1044 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli - A.Spalek.pdf (52,78KB)
PDFuchw. nr 1045 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego.pdf (64,88KB)
PDFuchw. nr 1045 załącznik nr 2.pdf (144,96KB)
PDFuchw. nr 1046 w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Krapkowickiego.pdf (69,19KB)
PDFuchw. nr 1047 w sprawie dofinansowań ze środków PFRON w ramach programu Aktywny Samorząd.pdf (99,07KB)
PDFuchw. nr 1048 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - Zabierzów.pdf (62,77KB)
PDFuchw. nr 1049 w sprawie zaopiniowania propozycji Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf (52,63KB)
PDFuchw. nr 1050 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.pdf (142,19KB)
PDFuchw. nr 996 w sprawie akcept. sprawozd roczne WTZ 2020 r..pdf (51,17KB)
PDFuchw. nr 996 zalacznik - wykonanie WTZ za 2020 r..pdf (227,46KB)
PDFuchw. nr 997 w sprawie określenia podziału środków PFRON - WTZ na 2021 r..pdf (66,77KB)
PDFuchw. nr 997 zalacznik.pdf (61,11KB)
PDFuchw. nr 998 w sprawie zgody na najem dla ZS w Zdzieszowicach.pdf (66,72KB)
PDFuchw. nr 999 w sprawie wyboru projektów sportowych 2021.pdf (64,62KB)
PDFuchw. nr 999 zalacznik - wybór projektów sportowych 2021.pdf (59,82KB)