Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o wydaniu decyzji o pozaleniu na budowę nr 458/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r.

BS-B.6740.450.2021.HH     

Krapkowice, dnia 11 sierpnia 2021 r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja Starosty Krapkowickiego nr 458/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r. dotycząca pozwolenia na budowę stacji paliw wraz z wewnętrzną infrastrukturą drogową i instalacyjną w miejscowości Gogolin, ul. Krapkowicka, na działkach o nr ewid. 616/4, 616/7 k.m.7.

Wobec powyższego informuję, że w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1,I piętro, pokój nr 112A, w godzinach urzędowania, od poniedziałku do piątku istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.

 

 

Z up. Starosty Krapkowickiego

Henryk Hehmueller

Kierownik Referatu

Administracji Architektoniczno – Budowlanej

Wydział Budownictwa i Środowiska