Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kompleksowa usługa świadczenia teleopieki wraz z zapewnieniem niezbędnego sprzętu i oprogramowania do tego celu


"Kompleksowa usługa świadczenia teleopieki wraz z zapewnieniem niezbędnego sprzętu i oprogramowania do tego celu", w ramach projektu pn. Nie-Sami-Dzielni II - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcie dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

PDFODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ.pdf (99,79KB)
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (39,58KB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (113,13KB)

Bezpośredni link do strony postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8c351e4a-242f-4f72-ad88-c2231bdd0a38