Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach znak GL.RUZ.4231.24.2021.BS z dnia 2 lipca 2021 r.

GL.RUZ.4231.24.2021.BS
Krapkowice dnia, 13.07.2021 r.
 
 
W załączeniu zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach znak z dnia 2 lipca 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu z dnia 8 stycznia 2021 r. znak GL.ZUZ.3.4210.188m.2020.BS, udzielającej Panu Marcinowi Badaszewskiemu pozwoleń wodnoprawnych dla potrzeb eksploatacji kompleksu czterech stawów rybnych dla potrzeb hodowli karpia w Gwoździcach.
 
 
zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach znak GL.RUZ.4231.24.2021.BS z dnia 2 lipca 2021 r..png