Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Krapkowickiego o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 1151 k.m. 12

Ogłoszenie
Zarządu Powiatu Krapkowickiego


W dniu 02.07.2021 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1 przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Krapkowickiego, położonej w Krapkowicach, zabudowanej budynkami w stanie niedokończonej budowy w różnym stopniu zainwestowania, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1151 k.m. 12 o powierzchni 1,3438 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OP1S/00046016/7.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 1 810 000,00 zł.
Wadium wpłacił i do przetargu przystąpił jeden oferent, który został do przetargu dopuszczony.
Najwyższą ofertę w wysokości 1 828 100,00 zł (milion osiemset dwadzieścia osiem tysięcy sto zł 00/100) złożyła Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WMG OPOLE II z siedzibą w Opolu ul. Wschodnia 25, która została wybrana na nabywcę przedmiotowej nieruchomości.


Krapkowice, dnia 12.07.2021 r.


Z up. Zarządu Powiatu Krapkowickiego
Maciej Sonik
Starosta Krapkowicki