Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Wojewody Opolskiego dla właścicieli lasów, o wykonaniu wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu w kraju, w latach 2020 – 2024.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 13a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 28 września
1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 z późn. zm.), w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie – w cyklu 5 – letnim (lata 2020 – 2024) – opracowania pod nazwą ,,Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju, w latach 2020
– 2024’’.

            Celem tego opracowania, jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczeniem danych o polskich lasach
dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej oraz banku danych o lasach, będą również służyły formułowaniu, realizacji i ocenie polityki leśnej Państwa.

            Prace w poszczególnych latach 5 – letniego cyklu, obejmują 20% powierzchni lasów
i polegać będą na pomiarach oraz obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych, zakładanych w tzw. traktach, rozmieszczonych w sieci 4 x 4 km.

            Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia na terenie woj. opolskiego,
są wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział Brzeg.

            W związku z powyższym, zgodnie z poleceniem Ministerstwa Klimatu i Środowiska, uprzejmie proszę o umożliwienie pracownikom wyżej wymienionego przedsiębiorstwa państwowego, wstępu na teren lasów oraz założenia w nich powierzchni próbnych, według zasad określonych w ,,Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu’’, zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w kwietniu 2020 roku, a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.