Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - XXIII Sesja Rady Powiatu

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2021-05-27 o godz. 14:05:33, a zakończono o godz. 19:50:49 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 19 członków:

 1. Helga Bieniusa
 2. Szczepan Bryś
 3. Józef Bukowiński
 4. Arnold Donitza
 5. Dawid Gembski
 6. Sabina Gorzkulla
 7. Roman Heinz
 8. Joachim Kamrad
 9. Kinga Kaptur
 10. Sabina Kasiura
 11. Krystian Komander
 12. Maciej Lisicki
 13. Marko Markowski
 14. Krzysztof Molfa
 15. Irena Pachowicz
 16. Sławomir Rowiński
 17. Katarzyna Sonik
 18. Monika Wąsik - Kudla
 19. Dariusz Willim

1. Otwarcie sesji (14:05:00)

a. Stwierdzenie quorum (14:05:00)

b. Przyjęcie wniosków do porządku obrad (14:10:00)

głosowanie w sprawie zmiany/rozszerzenia porządku obrad (14:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Dawid Gembski, Sabina Kasiura, Katarzyna Sonik, Krystian Komander, Monika Wąsik - Kudla, Helga Bieniusa, Dariusz Willim, Irena Pachowicz, Sławomir Rowiński, Krzysztof Molfa, Kinga Kaptur, Szczepan Bryś, Józef Bukowiński, Sabina Gorzkulla
 • PRZECIW (2):
  Joachim Kamrad, Arnold Donitza
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Roman Heinz, Marko Markowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Maciej Lisicki

2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu. (14:14:00)

3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego. (14:19:00)

4. Sprawozdanie z działalności oraz efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach za 2020 rok. (15:01:00)

5. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej “ANNA” w Krapkowicach za 2020 rok. (15:15:00)

6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach (PFRON rehabilitacja zawodowa) za 2020 rok. (15:35:00)

7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok. (16:15:00)

8. Informacja z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krapkowicach za 2020 rok. (16:15:00)

9. Raport o stanie Powiatu Krapkowickiego za 2020 rok; debata; rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Krapkowickiego. (16:26:00)

w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Krapkowickiego; (18:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Dawid Gembski, Monika Wąsik - Kudla, Katarzyna Sonik, Dariusz Willim, Szczepan Bryś, Sabina Kasiura, Irena Pachowicz, Maciej Lisicki, Helga Bieniusa, Krystian Komander, Marko Markowski, Józef Bukowiński, Sławomir Rowiński, Kinga Kaptur, Krzysztof Molfa, Sabina Gorzkulla
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Roman Heinz, Arnold Donitza
 • BRAK GŁOSU(1):
  Joachim Kamrad

10. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: (19:07:00)

a. w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2020 r.; (19:07:00)

Nastąpiła zmiana quorum (19:08:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 18

Sesję opuścili radni:

 1. Joachim Kamrad
 

w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2020 r. (19:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Katarzyna Sonik, Sabina Kasiura, Dariusz Willim, Sabina Gorzkulla, Monika Wąsik - Kudla, Krzysztof Molfa, Dawid Gembski, Maciej Lisicki, Sławomir Rowiński, Szczepan Bryś, Helga Bieniusa, Roman Heinz, Irena Pachowicz, Krystian Komander, Kinga Kaptur, Józef Bukowiński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Marko Markowski, Arnold Donitza
 • BRAK GŁOSU(1):
  Joachim Kamrad

b. w sprawie skonsolidowanego bilansu Powiatu Krapkowickiego za 2020 rok (19:16:00)

w sprawie skonsolidowanego bilansu Powiatu Krapkowickiego za 2020 rok (19:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Sabina Gorzkulla, Katarzyna Sonik, Krystian Komander, Dariusz Willim, Arnold Donitza, Sławomir Rowiński, Krzysztof Molfa, Maciej Lisicki, Szczepan Bryś, Irena Pachowicz, Monika Wąsik - Kudla, Helga Bieniusa, Dawid Gembski, Sabina Kasiura, Roman Heinz, Kinga Kaptur, Józef Bukowiński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Marko Markowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Joachim Kamrad

11. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Krapkowickiego. (19:19:00)

w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Krapkowickiego. (19:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Helga Bieniusa, Katarzyna Sonik, Krzysztof Molfa, Dariusz Willim, Sabina Gorzkulla, Krystian Komander, Maciej Lisicki, Monika Wąsik - Kudla, Józef Bukowiński, Sławomir Rowiński, Dawid Gembski, Sabina Kasiura, Szczepan Bryś, Irena Pachowicz, Kinga Kaptur
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Marko Markowski, Arnold Donitza, Roman Heinz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Joachim Kamrad

12. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie (19:23:00)

a. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2021 rok (19:23:00)

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2021 rok (19:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Dariusz Willim, Katarzyna Sonik, Maciej Lisicki, Krzysztof Molfa, Sabina Gorzkulla, Szczepan Bryś, Józef Bukowiński, Arnold Donitza, Sławomir Rowiński, Kinga Kaptur, Dawid Gembski, Sabina Kasiura, Helga Bieniusa, Monika Wąsik - Kudla, Roman Heinz, Marko Markowski, Krystian Komander, Irena Pachowicz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Joachim Kamrad

b. w sprawie zmiany Uchwały XIX/163/2020 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2033 (19:27:00)

w sprawie zmiany Uchwały XIX/163/2020 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2033 (19:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Krystian Komander, Krzysztof Molfa, Sławomir Rowiński, Maciej Lisicki, Dawid Gembski, Dariusz Willim, Sabina Kasiura, Katarzyna Sonik, Monika Wąsik - Kudla, Arnold Donitza, Szczepan Bryś, Józef Bukowiński, Helga Bieniusa, Kinga Kaptur, Sabina Gorzkulla, Roman Heinz, Irena Pachowicz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Marko Markowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Joachim Kamrad

c. sprawie petycji dotyczącej oznakowania wjazdu na ulicę Osiedlową w Rozkochowie (19:30:00)

Głosowanie nad zmianą podstawy prawnej do uchwały (19:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Krystian Komander, Dawid Gembski, Maciej Lisicki, Katarzyna Sonik, Helga Bieniusa, Sabina Kasiura, Arnold Donitza, Irena Pachowicz, Dariusz Willim, Roman Heinz, Sławomir Rowiński, Szczepan Bryś, Kinga Kaptur, Marko Markowski, Sabina Gorzkulla, Józef Bukowiński, Monika Wąsik - Kudla, Krzysztof Molfa
 • BRAK GŁOSU(1):
  Joachim Kamrad

sprawie zgłoszonej zmiany w podstawie prawnej (19:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Katarzyna Sonik, Krzysztof Molfa, Maciej Lisicki, Szczepan Bryś, Dawid Gembski, Dariusz Willim, Marko Markowski, Helga Bieniusa, Roman Heinz, Monika Wąsik - Kudla, Kinga Kaptur, Józef Bukowiński, Sabina Gorzkulla, Krystian Komander
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Arnold Donitza
 • BRAK GŁOSU(4):
  Joachim Kamrad, Sabina Kasiura, Irena Pachowicz, Sławomir Rowiński

reasumpcja w sprawie petycji dotyczącej oznakowania wjazdu na ulicę Osiedlową w Rozkochowie (19:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Dariusz Willim, Dawid Gembski, Helga Bieniusa, Monika Wąsik - Kudla, Maciej Lisicki, Józef Bukowiński, Marko Markowski, Katarzyna Sonik, Kinga Kaptur, Krystian Komander, Sabina Gorzkulla, Sławomir Rowiński, Sabina Kasiura, Irena Pachowicz, Krzysztof Molfa, Szczepan Bryś
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Arnold Donitza, Roman Heinz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Joachim Kamrad

13. Interpelacje oraz zapytania Radnych. (19:44:00)

14. Wolne wnioski. (19:44:00)

15. Zamknięcie obrad (19:50:00)