Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Świadczenie usług psychiatrycznych

Świadczenie usług psychiatrycznych obejmujących poradnictwo oraz terapię dla wymagających wsparcia osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej i wychowanków pełnoletnich opuszczających pieczę zastępczą, w łącznej ilości 165 godzin, w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (193,92KB)

PDFZaproszenie do składania ofert.pdf (509,40KB)

DOCXZałącznik nr 1 do zaproszenia - Formularz ofertowy.docx (74,58KB)

PDFZał. nr 1 do umowy - Karty ewidencji godzin wykonania zlecenia.pdf (236,47KB)
PDFZał. nr 2 do umowy - Skierowanie Psychiatra.pdf (232,14KB)
PDFZał. nr 3 do umowy - Lista obecności.pdf (214,61KB)