Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku o pozwolenie na budowę dla inwestycji obejmującej budowę systemów fotowoltaicznych – elektrowni fotowoltaicznej o mocy 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dobra, dz. 299/2

BS-B.6740.291.2021.HH                                                                               

Krapkowice, dnia 19 maja 2021 r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 7 maja 2021 r. spółka Gospodarka Solarna sp. z o.o., 48-250 Głogówek, ul. 3 Maja 9 złożyła wniosek o pozwolenie na budowę w zakresie budowy systemów fotowoltaicznych – elektrowni fotowoltaicznej o mocy 25MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. stacje transformatorowe, wewnętrzne instalacje elektryczne
w miejscowości Dobra na działce nr ewdi. gruntów 299/2.

Wobec powyższego informuję, ze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro w pokoju 112A, w godzinach pracy urzędu w od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 7.30 – 15.30, istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.

 

z upoważnienia Starosty Krapkowickiego

 Henryk Hehmueller

Kierownik Referatu Administracji

 Architektoniczno – Budowlanej

Wydział Budownictwa i Środowiska