Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - XXII Sesja Rady Powiatu

a. Stwierdzenie quorum (13:07:00)

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2021-04-29 o godz. 13:07:25, a zakończono o godz. 16:54:18 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 18 członków:

 1. Helga Bieniusa
 2. Józef Bukowiński
 3. Arnold Donitza
 4. Dawid Gembski
 5. Sabina Gorzkulla
 6. Roman Heinz
 7. Joachim Kamrad
 8. Kinga Kaptur
 9. Sabina Kasiura
 10. Krystian Komander
 11. Maciej Lisicki
 12. Marko Markowski
 13. Krzysztof Molfa
 14. Irena Pachowicz
 15. Sławomir Rowiński
 16. Katarzyna Sonik
 17. Monika Wąsik - Kudla
 18. Dariusz Willim

1. Otwarcie sesji (13:07:00)

b. Przyjęcie wniosków do porządku obrad (13:10:00)

głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad o dodatkowy projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska (13:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Helga Bieniusa, Maciej Lisicki, Dawid Gembski, Dariusz Willim, Krystian Komander, Sabina Gorzkulla, Joachim Kamrad, Katarzyna Sonik, Sabina Kasiura, Marko Markowski, Kinga Kaptur, Sławomir Rowiński, Monika Wąsik - Kudla, Roman Heinz, Arnold Donitza, Krzysztof Molfa, Józef Bukowiński, Irena Pachowicz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Szczepan Bryś

2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu. (13:12:00)

3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego. (13:14:00)

Nastąpiła zmiana quorum (13:59:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 19

Do sesji dołączyli radni:

 1. Szczepan Bryś
 

Nastąpiła zmiana quorum (14:41:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 18

Sesję opuścili radni:

 1. Krystian Komander
 

4. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok dla Powiatu Krapkowickiego. (14:50:00)

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Krapkowickiego za 2020 rok. (14:53:00)

6. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie powiatu za 2020 rok. (15:55:00)

7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie (16:18:00)

a. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/163/2020 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2033 (16:18:00)

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/163/2020 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2033 (16:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Sabina Gorzkulla, Katarzyna Sonik, Joachim Kamrad, Sabina Kasiura, Dariusz Willim, Szczepan Bryś, Dawid Gembski, Marko Markowski, Irena Pachowicz, Maciej Lisicki, Helga Bieniusa, Sławomir Rowiński, Józef Bukowiński, Kinga Kaptur, Monika Wąsik - Kudla, Roman Heinz, Arnold Donitza, Krzysztof Molfa
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krystian Komander

b. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2021 rok (16:30:00)

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2021 rok (16:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Katarzyna Sonik, Sabina Gorzkulla, Krzysztof Molfa, Monika Wąsik - Kudla, Sabina Kasiura, Józef Bukowiński, Maciej Lisicki, Dariusz Willim, Dawid Gembski, Irena Pachowicz, Joachim Kamrad, Kinga Kaptur, Helga Bieniusa, Sławomir Rowiński, Roman Heinz, Szczepan Bryś
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Arnold Donitza, Marko Markowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krystian Komander

c. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska (16:40:00)

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska (16:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Dawid Gembski, Joachim Kamrad, Sabina Kasiura, Katarzyna Sonik, Szczepan Bryś, Maciej Lisicki, Józef Bukowiński, Sabina Gorzkulla, Arnold Donitza, Monika Wąsik - Kudla, Dariusz Willim, Helga Bieniusa, Irena Pachowicz, Krzysztof Molfa, Kinga Kaptur, Sławomir Rowiński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Roman Heinz, Marko Markowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krystian Komander

8. Interpelacje Radnych (16:45:00)

9. Zapytania, wolne wnioski (16:46:00)

10. Zamknięcie obrad (16:54:00)