Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2021 kwartał I - kadencja 2018-2023

PDFuchw. nr 907 w sprawie wydzielonych rachunkow dochodow i wydatkow na 2021 r.pdf (54,45KB)
PDFuchw. nr 907 zalacznik.pdf (61,13KB)
PDFuchw. nr 908 w sprawie ustalenia wzoru umów na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji 2021 r_.pdf (94,77KB)
PDFuchw. nr 908 zalacznik nr 1.pdf (68,57KB)
PDFuchw. nr 908 zalacznik nr 2.pdf (69,26KB)
PDFuchw. nr 909 w sprawie przedłożenia inf.o wyk. za 2020 r. Radzie.pdf (53,91KB)
PDFuchw. nr 909 zalaczniki nr 1,2.pdf (96,80KB)
PDFuchw. nr 910 w sprawie planu doch., wydatk. na 2021 r.pdf (68,65KB)
PDFuchw. nr 910 zalacznik nr 1,2.pdf (140,00KB)
PDFuchw. nr 910 zalacznik nr 3.pdf (99,71KB)
PDFuchw. nr 910 zalacznik nr 4.pdf (69,11KB)
PDFuchw. nr 911 w sprawie zmiany budżetu.pdf (95,97KB)
PDFuchw. nr 911 zalacznik nr 3.pdf (92,39KB)
PDFuchw. nr 911 zalacznik nr 4.pdf (48,11KB)
PDFuchw. nr 911 zalacznik nr 5.pdf (73,62KB)
PDFuchw. nr 912 w sprawie zmiany doch.wyd. zlec.zal nr 1,2,3.pdf (99,23KB)
PDFuchw. nr 913 w sprawie upoważnienie do zaciągania obowiązania z tytułu umów - Starosta + Kierownicy.pdf (58,27KB)
PDFuchw. nr 914 w sprawie rozliczenia dotacji dla Policji.pdf (49,98KB)
PDFuchw. nr 915 w sprawie zgody wykreślenie służebności.pdf (51,20KB)
PDFuchw. nr 916 w sprawie zmiany służebności drogowej.pdf (53,96KB)
PDFuchw. nr 917 w sprawie rozliczenia dotacji dla OSP Kromołów.pdf (53,55KB)
PDFuchw. nr 918 w sprawie rozliczenia dotacji dla Starodawni w Sercu Opolszczyzny.pdf (52,86KB)
PDFuchw. nr 919 w sprawie rozliczenia dotacji dla Walce Muzyka orkiestrowa.pdf (53,55KB)
PDFuchw. nr 920 w sprawie rozliczenia dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Górażdże.pdf (54,50KB)
PDFuchw. nr 921 w sprawie rozliczenia dotacji dla Naszego Dziedzictwa Zamki i pałace.pdf (53,74KB)
PDFuchw. nr 922 w sprawie rozliczenia dotacji dla OSP Odrowąż.pdf (54,20KB)
PDFuchw. nr 923 w sprawie rozliczenia dotacji dla KS Górażdże.pdf (53,51KB)
PDFuchw. nr 924 w sprawie rozliczenia dotacji dla Bialska Orkiestra.pdf (53,15KB)
PDFuchw. nr 925 w sprawie rozliczenia dotacji dla OSP Kórnica.pdf (54,08KB)
PDFuchw. nr 926 w sprawie rozliczenia dotacji dla Stowarzyszenia Wsi Gwoździce.pdf (54,03KB)
PDFuchw. nr 927 w sprawie rozliczenia dotacji dla KrapSportDance Borek.pdf (53,20KB)
PDFuchw. nr 928 w sprawie rozliczenia dotacji dla Rospondek Tańce.pdf (55,56KB)
PDFuchw. nr 929 w sprawie rozliczenia dotacji dla Klubu Sportowego ALPINO.pdf (53,77KB)
PDFuchw. nr 930 w sprawie rozliczenia dotacji dla Górnik Januszkowice.pdf (51,75KB)
PDFuchw. nr 931 w sprawie roliczenia dotacji dla Climb Team Gogolini.pdf (52,67KB)
PDFuchw. nr 932 w sprawie roliczenia dotacji dla MKS Gogolin.pdf (53,42KB)
PDFuchw. nr 933 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z udzielonych dotacji celowych w roku 2020.pdf (103,80KB)
PDFuchw. nr 933 załącznik.pdf (106,53KB)
PDFuchw. nr 934 w sprawie zatwierdzenia sprawozd. WTZ sr. własne za 2020 r.pdf (51,12KB)
PDFuchw. nr 935 w sprawie podziału dotacji WTZ na 2021 r.pdf (64,16KB)
PDFuchw. nr 935 zalacznik.pdf (85,00KB)
PDFuchw. nr 936 w sprawie zmiany budżetu Zarządu na 2021 r.pdf (50,98KB)
PDFuchw. nr 936 zalacznik.pdf (73,73KB)
PDFuchw. nr 937 w sprawie konkursu na dyrektora ZSJPII.pdf (96,68KB)
PDFuchw. nr 938 w sprawie zatwierdzenia sprawozdaia z obszaru kultury fizycznej UKS Spiders Krapkowice.pdf (53,36KB)
PDFuchw. nr 939 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej KS Unia Krapkowice.pdf (53,76KB)
PDFuchw. nr 940 w sprawie zatwierdzenia sprawzdania z obszaru kultury Fair Play Perły kultury.pdf (53,12KB)
PDFuchw. nr 941 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z projektu sport Morsy na koksie gala mma.pdf (53,80KB)
PDFuchw. nr 942 w sprawie zatwierdzenia sprawozdana z realizacji projektu sport UKS AP Otmęt Krapkowice.pdf (53,11KB)
PDFuchw. nr 943 w sprawie Listy Kandydatów do komisji konkursowych na 2021 r.pdf (81,61KB)
PDFuchw. nr 944 w sprawie wydzielonego rachunku RFL.pdf (374,28KB)
PDFuchw. nr 945 w sprawie zmiany budzetu na 2021 rok, zal nr 1.pdf (83,75KB)
PDFuchw. nr 945 zalacznik nr 2.pdf (92,40KB)
PDFuchw. nr 946 w sprawie zmiany planow dochodow, wydatkow na 2021 r..pdf (498,60KB)
PDFuchw. nr 947 w sprawie wykonania budżetu za IV kwartał 2020 r..pdf (66,86KB)
PDFuchw. nr 947 zalacznik nr 1.pdf (43,89KB)
PDFuchw. nr 947 zalacznik nr 2.pdf (62,62KB)
PDFuchw. nr 948 w sprawie upoważnienia Starosty.pdf (50,59KB)
PDFuchw. nr 949 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 r..pdf (66,46KB)
PDFuchw. nr 950 w sprawie zaliczenia do dróg gminnych ul. Obuwników w Gminie Krapkowice.pdf (49,31KB)
PDFuchw. nr 951 w sprawie zm. uchw. 749-2020 w sprawie podwyzszenia środka przebudowa Kamień Śl.-Kosorowice.pdf (71,23KB)
PDFuchw. nr 952 w sprawie zm. uchw. 750-2020 w sprawie podwyższenia środka trwałego przebudowa ul. Kamienna Gogolin.pdf (57,07KB)
PDFuchw. nr 953 w sprawie ogłoszenie konkursu na sport 2021.pdf (51,69KB)
PDFuchw. nr 953 zalacznik.pdf (70,54KB)
PDFuchw. nr 954 w sprawie komisji konkursowej do przeprow. konkursu na dyr. ZS im. J P II w Zdzieszowicach.pdf (54,86KB)
PDFuchw. nr 955 w sprawie zmiany składu komisji konkursowej.pdf (52,42KB)
PDFuchw. nr 956 w sprawie upoważnienia dla p. Daniszewska.pdf (66,67KB)
PDFuchw. nr 957 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok.pdf (50,42KB)
PDFuchw. nr 957 zalacznik.pdf (48,17KB)
PDFuchw. nr 958 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok.pdf (100,97KB)
PDFuchw. nr 958 zalacznik nr 3.pdf (48,49KB)
PDFuchw. nr 959 w sprawie zmiany planu dochodow, wydatkow na 2021 rok.pdf (101,80KB)
PDFuchw. nr 960 w sprawie uaktualnienia przebiegu drogi wojewódzkiej nr 424.pdf (48,52KB)
PDFuchw. nr 961 w sprawie zaliczenia do dróg gminnych 2021 drogi wewnętrzne w gm Kr-ce.pdf (48,58KB)
PDFuchw. nr 962 w sprawie otwartego konkursu ofert w obszarze porządku i bezpieczeństwa.pdf (55,93KB)
PDFuchw. nr 962 zalacznik.akt.pdf (134,29KB)
PDFuchw. nr 963 w sprawie konkursu na dyrektora DPS.pdf (52,27KB)
PDFuchw. nr 963 zalacznik nr 1 ogłoszenie nabor DPS.pdf (107,32KB)
PDFuchw. nr 963 zalacznik nr 2 Regulamin konkursu.pdf (88,69KB)
PDFuchw. nr 964 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyr. ZS w Zdzieszowicach.pdf (56,42KB)
PDFuchw. nr 965 w sprawie powierzenie stanowiska dyr. ZS w Zdzieszowicach - M. Nogalska.pdf (49,83KB)
PDFuchw. nr 966 w sprawie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyr. DPS.pdf (52,61KB)
PDFuchw. nr 967 w sprawie upoważnienia dla p. Wenszka.pdf (66,11KB)
PDFuchw. nr 968 w sprawie upoważnienia dla Pani Anity Spałek - PUP.pdf (52,38KB)
PDFuchw. nr 969 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok.pdf (92,16KB)
PDFuchw. nr 969 zalacznik nr 3.pdf (92,49KB)
PDFuchw. nr 970 w sprawie zmiany doch.wyd. zlec. na 2021 r.zal. nr 1,2,3,4.pdf (106,33KB)
PDFuchw. nr 971 w sprawie zasad przyznawania dofinansowań w ramach programu finansowanego ze środków PFRON..pdf (66,61KB)
PDFuchw. nr 971 zalacznik.pdf (253,13KB)
PDFuchw. nr 971 zalacznik. do zalacznika- Zasad 2021 (ocena merytoryczna).pdf (68,04KB)
PDFuchw. nr 972 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa dyr PUP POWER 2014-2020_VI.pdf (53,31KB)
PDFuchw. nr 972 zalacznik.pdf (233,00KB)
PDFuchw. nr 973 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa dyr PUP POWER 2014-2020_VII.pdf (53,29KB)
PDFuchw. nr 973 zalacznik.pdf (233,23KB)
PDFuchw. nr 974 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa dyr PUP RPO 2014-2020.pdf (53,22KB)
PDFuchw. nr 974 zalacznik.pdf (92,50KB)
PDFuchw. nr 975 w sprawie Regulaminu konkursu literacko - ekologicznego pn. _Nasze rady na odpady_.pdf (52,20KB)
PDFuchw. nr 975 zalacznik REGULAMIN KONKURSU LITERACKO dla mieszkańców 3.03.pdf (82,58KB)
PDFuchw. nr 976 w sprawie powołania komisji konkursowej na SPORT.pdf (51,85KB)
PDFuchw. nr 976 zalacznik - Regulamin komisji na SPORT 2021.pdf (52,15KB)
PDFuchw. nr 976 zalacznik do regulaminu - Karta Oceny Formalnej na SPORT 2021.pdf (48,74KB)
PDFuchw. nr 976 zalacznik do regulaminu - Karta Oceny Merytorycznej na SPORT 2021.pdf (48,87KB)
PDFuchw. nr 977 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego OSP Żyrowa.pdf (55,22KB)
PDFuchw. nr 978 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego PASJA.pdf (53,99KB)
PDFuchw. nr 979 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego LZS Kromołów.pdf (52,58KB)
PDFuchw. nr 980 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego UKS Krap-Sport-Dance.pdf (52,94KB)
PDFuchw. nr 981 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego LZS Dąbrówka Górna.pdf (53,16KB)
PDFuchw. nr 982 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego KS Otmęt.pdf (53,15KB)
PDFuchw. nr 983 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego Karolinka Gogolin.pdf (53,48KB)
PDFuchw. nr 984 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego LZS Kórnica Nowy Dwór.pdf (53,17KB)
PDFuchw. nr 985 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego Stowarzyszenie Szachistów Hetman Krapkowice.pdf (53,77KB)
PDFuchw. nr 986 w sprawie konkursu na stanowisko DPS - brak rozstrzygniecia.pdf (62,29KB)
PDFuchw. nr 987 w sprawie Komisja konkursowa porządek publiczny.pdf (55,39KB)
PDFuchw. nr 988 w sprawie zmiany planu dochodow, wydatkow na 2021 rok-po radzie.pdf (91,17KB)
PDFuchw. nr 989 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok, zal nr 1,2.pdf (98,29KB)
PDFuchw. nr 989 zalacznik nr 3.pdf (48,76KB)
PDFuchw. nr 989 zalacznik nr 4.pdf (92,45KB)
PDFuchw. nr 990 w sprawie zmiany dochodow, wydatkow na 2021 r..pdf (95,83KB)
PDFuchw. nr 991 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za 2020 rok.pdf (65,73KB)
PDFuchw. nr 991 zalacznik nr 1.pdf (80,78KB)
PDFuchw. nr 991 zalacznik nr 1 cz. 2 Opis wydatków_.pdf (156,90KB)
PDFuchw. nr 991 zalacznik nr 1 cz. 3 Opis dochodów_.pdf (234,95KB)
PDFuchw. nr 991 zalacznik nr 1 cz. 4 Dochody wydzielonego rachunku.pdf (84,25KB)
PDFuchw. nr 991 zalacznik nr 1 cz. 5 przedsięwzięcia.pdf (126,47KB)
PDFuchw. nr 991 zalacznik nr 1 cz. 6 SPRAWOZDANIE z umorzeń 2020.pdf (64,42KB)
PDFuchw. nr 991 zalacznik nr 1 część 1 - dochody.pdf (115,31KB)
PDFuchw. nr 991 zalacznik nr 1 Część 2 - wydatki na 31.12.2020.pdf (156,50KB)
PDFuchw. nr 991 zalacznik nr 1 do Części 3 - Dotacje udzielone w 2020 roku.pdf (123,03KB)
PDFuchw. nr 991 zalacznik nr 2 informacja o stanie mienia 2020.pdf (216,97KB)
PDFuchw. nr 992 w sprawie zmiany wpf-a na lata 2021-2033.pdf (49,85KB)
PDFuchw. nr 992 zalacznik nr 1.pdf (3,00MB)
PDFuchw. nr 992 zalacznik nr 2.pdf (48,27KB)
PDFuchw. nr 993 w sprawie zwol. z realiz. zajęć dyr. Kiliński 2021-2022.pdf (53,41KB)
PDFuchw. nr 994 w sprawie zwol. z realiz. zajęć dyr. Specjalna 2021-2022.pdf (54,35KB)
PDFuchw. nr 995 w sprawie wol. z realiz. zajęć dyr. Zdzieszowice 2021-2022.pdf (61,13KB)