Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku o pozwolenie na budowę dla inwestycji obejmującej przebudowę z rozbudową i nadbudową budynku na cele inwentarskie oraz budowa silosu paszowego obręb Żywocice na działkach nr ewid. gruntów 488/5, 488/6, 419/3 k.m.1

BS-B.6740.118.2021.HH                                                                      

Krapkowice, dnia 16 marca 2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO  

Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości informację, że w 3 marca 2021 r. „Agroland” sp. z o.o. sp. k. z siedzibą 47-300 Ligota 17 złożył wniosek o pozwolenie na budowę w zakresie przebudowy z rozbudową i nadbudową budynku gospodarczego wraz z adaptacją na cele inwentarskie oraz budowę silosu paszowego obręb Żywocice, działki nr ewid. gruntów 488/5, 488/6, 419/3 k.m.1.

Wobec powyższego informuję, ze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro w pokoju 112A, w godzinach pracy urzędu w od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 7.30 – 15.30, istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.

z upoważnienia Starosty Krapkowickiego

 Henryk Hehmueller

Kierownik Referatu Administracji

 Architektoniczno – Budowlanej

Wydział Budownictwa i Środowiska