Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia z 2021 r.

PDF200 2021-12-31 w spr. zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (38,65KB)
PDF199 2021-12-31 w spr. zmiany zarz. w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2021 r..pdf (385,12KB)
PDF198 2021-12-31 w spr. zmiany zarz. w spr. zatwierdzenia Projektu Planu Rzeczowo Finansowego ZFŚS na 2021 r. w Starostwie Powitaowym w Krapkowicach.pdf (311,56KB)

PDF200-2021-12-31 w spr. ustalenia max wynagrodzenia dyr i zast. jedn. organizacyjnych powiatu.pdf (36,46KB)
PDF197 2021-12-28 w spr. powołania komisji inwentaryzacyjnej.pdf (253,20KB)

PDF196_2021-12-28 w spr. zmiany zarz. w spr powołania Komisji BiP.pdf (19,21KB)
PDF195 2021-12-28 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach za rok 2021.pdf (989,89KB)
PDF191 2021-12-28 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (309,50KB)
PDF192 2021-12-28 w spr. wdrożenia procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (315,32KB)
PDF190 2021-12-28 w spr. zmiany planu finansowgo Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2021 r..pdf (330,35KB)
PDF189 2021-12-27 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2021 r..pdf (259,90KB)
PDF188a 2021-12-22 w spr. projektu planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2022 r..pdf (666,54KB)
PDF188 2021-12-22 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2021 r..pdf (289,89KB)
PDF187 2021-12-20 w spr. zmiany zarz. w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach w 2021 r..pdf (394,39KB)
PDF185 2021-12-17 w spr. zmianie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2021 r..pdf (312,28KB)
PDF186 2021-12-20 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2021 r..pdf (281,39KB)
PDF184 2021-12-14 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2021 r..pdf (289,58KB)
PDF183 2021-12-14 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2021 r..pdf (258,68KB)
PDF180 2021-12-10 w spr. zmiany zarz. w spr. powowłania PZdsOoN w Krapkowicach.pdf (391,87KB)
PDF179 2021-12-10 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2021 r..pdf (289,01KB)
PDF178 2021-12-09 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2021 r..pdf (452,86KB)
PDF177 2021-12-09 w spr. zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (319,96KB)
PDF177a 2021-12-09 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (315,05KB)
PDF176 2021-12-09 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf (248,89KB)
PDF175 2021-12-08 w spr. wyznaczenia dni wolnych w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w zamian za przypadające w 2022 r. w sobotę święto 1 stycznia.pdf (273,71KB)
PDF174 2021-12-08 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (298,51KB)
PDF172 2021-12-07 w spr. powołania komisji do potwierdzenia dokonania zniszczenia dokumantacji niearchiwalnej wytworzonej i zgromadzonej w Wydziale IM.pdf (369,60KB)
PDF173 2021-12-07 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (309,45KB)
PDF171 2021-12-06 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w DPS ANNA w Krapkowicach.pdf (788,84KB)
PDF170 2021-12-06 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w ZS im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach.pdf (791,33KB)
PDF169 2021-12-06 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w ZSZ im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.pdf (792,80KB)
PDF168 2021-12-06 w spr. przeprowadzenia intwentaryzacji w ZSS im. J.Tuwina w Krapkowicach.pdf (784,03KB)
PDF167 2021-12-06 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krapkowicach.pdf (786,36KB)
PDF166 2021-12-06 w spr. przeprowadzenia inwentsryzacji w PCPR w Krapkowicach.pdf (800,33KB)
PDF165 2021-12-06 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w ZS im. J. Kilińskiego w Krapkowicach.pdf (786,56KB)
PDF164 2021-12-06 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicahc na 2021 r..pdf (291,07KB)
PDF163 2021-12-03 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (296,94KB)
PDF162 2021-12-03 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (293,98KB)
PDF161 2021-12-02 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2021 r..pdf (296,59KB)
PDF159a 2021-11-29 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2021 r..pdf (286,45KB)
PDF160 2021-11-30 w spr. powołania komisji do potwierdzenia dokonania zniszczenia dokumentacji niearchwilanej PZds.OoN w Krapkowicach.pdf (400,43KB)
PDF159 2021-11-29 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf (253,41KB)
PDF158 2021-11-29 w spr. zmiany zarz. w spr. powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (275,62KB)
PDF157 2021-11-24 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2021 r..pdf (326,04KB)
PDF156 2021-11-24 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2021 r..pdf (296,95KB)
PDF155 2021-11-23 w spr. zmiany rozkładu czasu pracy w miesiącu grudniu 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (255,99KB)
PDF153 2021-11-19 w spr. zmiany planu finansowego w Krapkowicach na 2021 r..pdf (291,53KB)
PDF154 2021-11-22 w spr. zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (305,52KB)
PDF151 2021-11-15 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2021 r..pdf (298,29KB)
PDF152 2021-11-16 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.pdf (311,00KB)
PDF150 2021-11-15 w spr. powłania komisji rekrutacyjnej.pdf (303,24KB)
PDF149 2021-11-15w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf (265,46KB)
PDF148 2021-11-10 w spr. powłania komisji egzaminacyjnej.pdf (272,88KB)
PDF147 2021-11-10 w spr. Projektu Planu Rzeczowo Finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (285,17KB)
PDF146 2021-11-09 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (287,16KB)
PDF142 2021-11-08 w spr. wprowadzenia regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych.pdf (248,02KB)
PDF145 2021-11-09 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2021 r..pdf (289,93KB)
PDF141 2021-11-05 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2021 r..pdf (254,85KB)
PDF140 2021-11-04 w spr. zmiany zarz. w spr. powołania, organizacji i funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Krapkowickiego.pdf (276,41KB)
PDF139 2021-11-04 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2021 r..pdf (288,00KB)
PDF138a 2021-10-28 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (298,51KB)
PDF138 2021-10-26 w spr. powołania komisji do przeprowadzenia oceny i wydzielenia na makulatu dokumantcji wytworzonej i zgormadzonej przez Wydział Komunikacji w Krapkowicach.pdf (419,85KB)
PDF137 2021-10-26 w spr. zmiany zarz. w spr. dystrybucji tabletek jodowych na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego na terenie Powiatu Krapkowickiego.pdf (381,15KB)
PDF136 2021-10-26 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2021 r..pdf (349,44KB)
PDF135 2021-10-26 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2021 r..pdf (313,90KB)
PDF133 2021-10-22 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkoiwcach na 2021 r..pdf (251,04KB)
PDF134 2021-10-22 w spr. powołania komisji przetargowej Kurs AutoCAD dla uczniów.pdf (232,89KB)
PDF132 2021-10-19 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2021 r..pdf (347,59KB)
PDF131 2021-10-15 w spr. zmiany zarz. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf (239,54KB)
PDF130 2021-10-15 w spr. zmiany planu finansowego Straostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2021 r..pdf (283,16KB)
PDF129 2021-10-15 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2021 r..pdf (297,39KB)
PDF126 2021-10-08 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicacg w 2021 r..pdf (284,18KB)
PDF123 2021-10-04 w spr. zmiany zarz. w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych za wykonanie palnu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach w 2021 r..pdf (389,96KB)
PDF115 2021-09-23 w spr. powołania komisji do potwierdzenia dokonania zniszczenia dokumantacji niearchiwalnej PZdsOoN w Krapkowicach.pdf (406,12KB)
PDF118 2021-09-27 w spr. zmiany zarz. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf (228,58KB)
PDF107a 2021-08-20 w spr. kontroli problemowej w zakresie stanu przygotowań i realizacji zadań obrony cywilnej na obszarze działania Szefa OC Gminy Krapkowice.pdf (532,56KB)
PDF107 2021-08-20 w spr. zmiany utworzenia i przygotowania do działania formacji obrony cywilnej.pdf (420,74KB)
PDF87a 2021-07-30 w spr. wprowadzenia do stosowania Harmonogramu szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej Powiatu Krapkowickiego na 2021 r..pdf (271,69KB)
PDF82b 2021-07-15 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (287,66KB)
PDF80 2021-07-09 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf (254,34KB)
PDF60 2021-05-21 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf (251,55KB)
PDF74 2021-06-30 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf (249,57KB)
PDF38a 2021-04-19 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2021 r..pdf (244,28KB)
PDF43a_2021-04-27 w spr. zmiany zarz. w spr. osób odpowiedzialnych za wykonanie planu w 2021 r.pdf (339,96KB)

PDF127_2021-10-11 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf (285,76KB)


PDF128_2021-10-11 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (370,80KB)

PDF124_2021-10-04 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (354,49KB)
PDF125_2021-10-06 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf (319,58KB)
PDF122a_2021-10-01 w spr. zmiany zarz. w spr. osób odpowiedzialnych za wykonanie planu w 2021 r.pdf (367,74KB)

PDF122_2021-10-01 w spr. powołania komisji do przeprowadzenia I przetargu ustnego.pdf (397,51KB)

PDF121a_2021-10-01 w spr. ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego.pdf (1,08MB)

PDF121_2021-09-30 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf (421,77KB)

PDF120a_2021-09-30 w spr. zmiany zarz. w spr. zadań wydziałów 88-2020.pdf (1,00MB)
PDF120_2021-09-29 w spr. kontroli programu pilotażowego AKTYWNY SAMORZĄD.pdf (496,11KB)
PDF119_2021-09-27 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf (263,49KB)
PDF117_2021-09-23 w spr. max wysokości Nagrody Starosty na rok 2021.pdf (282,67KB)
PDF116_2021-09-23 w pr. zmiany Regulaminu Wynagradzania.pdf (583,67KB)
PDF113_2021-09-10 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf (307,73KB)
PDF108a_2021-08-30 w spr. zmiany zarz. w spr. osób odpowiedzialnych za wykonanie planu w 2021 r.pdf (453,20KB)
PDF112_2021-09-08 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf (308,54KB)
PDF111_2021-09-08 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf (308,29KB)

PDF114_2021-09-20 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf (284,99KB)
PDF110_2021-09-02 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf (286,82KB)
PDF109_2021-09-01 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf (316,32KB)
PDF108_2021-08-30 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf (344,72KB)
PDF106_2021-08-20 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf (333,18KB)
PDF102_2021-08-16 w spr. wyznaczenia pracownika ds. zwalczania pożarów i ewakuacji.pdf (518,91KB)
PDF103_2021-08-16 w spr. zm. zarz. w spr. postępowania z dokumentacją w spr. Tajemnicy skarbowej.pdf (291,83KB)
PDF101_2021-08-16 w spr. zm. zarz. w spr. powołania Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.pdf (436,34KB)
PDF100_2021-08-16 w spr. zm. zarz. w spr. wyznaczenia koordynatora ds dostępności.pdf (318,20KB)
PDF85_2021-07-27 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf (317,85KB)
PDF83_2021-07-19 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf (309,66KB)
PDF79_2021-07-07 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf (312,00KB)
PDF81_2021-07-09 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf (306,65KB)
PDF77_2021-07-05 w spr. określenia zadań KSRG.pdf (1,37MB)
PDF76_2021-07-05 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf (298,85KB)
PDF75_2021-07-01 w spr. zmiany zarz. ww spr. ustalenia osób odpowiedzialnych w 2021 r.pdf (509,62KB)
PDF49_2021-05-12 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf (291,25KB)
PDF44_2021-04-29 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf (330,35KB)
PDF48_2021-05-12 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf (323,37KB)
PDF43_2021-04-26 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf (298,29KB)
PDF93_2021-08-12 w spr. zm. zarz. w spr. zakładowego planu kont dla ZS Krapkowice.pdf (295,44KB)
PDF94_2021-08-12 w spr. zm. zarz. w spr. zakładowego planu kont dla DPS ANNA Krapkowice.pdf (295,13KB)
PDF95_2021-08-12 w spr. zm. zarz. w spr. zakładowego planu kont dla PPP Krapkowice.pdf (306,51KB)
PDF97_2021-08-12 w spr. zm. zarz. w spr. zakładowego planu kont dla ZSZ Krapkowice.pdf (290,67KB)
PDF96_2021-08-12 w spr. zm. zarz. w spr. zakładowego planu kont dla ZSS Krapkowice.pdf (290,41KB)
PDF98_2021-08-12 w spr. zm. zarz. w spr. zakładowego planu kont dla ZS Zdzieszowice.pdf (295,94KB)
PDF99_2021-08-12 w spr. zm. zarz. w spr. zakładowego planu kont dla PCPR Krapkowice.pdf (293,15KB)
PDF105_2021-08-20 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej Km.pdf (271,94KB)
PDF56_2021-05-19 w spr. zmiany polityki rachunkowości dla CUW.pdf (833,36KB)
PDF57_2021-05-21 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf (294,97KB)
PDF58_2021-05-21 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf (244,66KB)
PDF59_2021-05-21 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf (261,44KB)
PDF62_2021-05-24 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf (755,76KB)
PDF61_2021-05-21 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf (247,09KB)
PDF63_2021-05-27 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf (1,47MB)
PDF64_2021-05-28 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf (586,76KB)
PDF65_2021-06-02 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf (489,13KB)
PDF66_2021-06-08 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf (276,95KB)
PDF68_2021-06-11 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf (494,89KB)
PDF67_2021-06-08 w spr. zm. zarz. w spr. powołania członków Pow. Sp. Rady ds Osób Niepeł.pdf (420,42KB)
PDF69_2021-06-11 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (364,95KB)
PDF70_2021-06-16 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (382,26KB)
PDF70a_2021-06-16 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf (354,96KB)
PDF72_2021-06-24 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf (245,36KB)
PDF71_2021-06-22 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf (281,13KB)
PDF73_2021-06-28 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf (590,56KB)
PDF78_2021-07-06 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf (694,54KB)

PDF82a_2021-07-15 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf (567,64KB)

PDF84_2021-07-23 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf (685,62KB)
PDF86_2021-07-27 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf (482,14KB)
PDF87_2021-07-30 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf (456,14KB)
PDF104_2021-08-20 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf (1 004,42KB)
PDF88_2021-08-03 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf (514,17KB)
PDF82_2021-07-14 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf (256,08KB)
PDF90_2021-08-05 w spr. sporzadzenia i podania do publ. wiadomości wykazu nieruch. przenaczonej do oddania w użyczenie.pdf (638,76KB)
PDF89_2021-08-05 w spr. przeznaczenia do oddania w użyczenie prawa własności nieruchomości.pdf (255,14KB)
PDF91_2021-08-05 w spr. przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.pdf (363,52KB)
PDF92_2021-08-05 w spr. sporzadzenia i podania do publ. wiadomości wykazu nieruch. przenaczonej do sprzedaży.pdf (703,20KB)
PDF55_2021-05-18 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf (342,59KB)
PDF54_2021-05-12 w spr. rozszerzenia RWA.pdf (318,98KB)
PDF53_2021-05-12 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (341,47KB)
PDF51_2021-05-12 w spr. kontroli problemowej wzadań OC Gmina Krapkowice.pdf (423,77KB)
PDF52_2021-05-12 w spr. kontroli problemowej wzadań OC Gmina Gogolin.pdf (436,94KB)
PDF50_2021-05-12 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej projekt Nie Sami Dzielni II.pdf (319,07KB)
PDF47_2021-05-04 w spr. rozszerzenia RWA.pdf (311,60KB)
PDF46_2021-04-30 w spr. realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w 2021 r.pdf (639,32KB)
PDF42_2021-04-21 w spr. zm. zarz. w spr. powołania Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego..pdf (436,70KB)
PDF45_2021-04-29 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (380,67KB)
PDF41_2021-04-21 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf (312,57KB)
PDF40_2021-04-21 w spr. zmiany zarządzenia w spr. powołania Komisji Bezpieczęństwa i Porządku.pdf (390,19KB)
PDF38_2021-04-16 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf (271,92KB)
PDF39_2021-04-21 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf (246,32KB)
PDF36_2021-04-14 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf (406,19KB)
PDF35_2021-04-07 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf (304,68KB)
PDF34_2021-04-01 w spr. dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych w 2021 r..pdf (254,30KB)

PDF33a_2021-03-31 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf (418,51KB)
PDF33_2021-03-30 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (324,07KB)
PDF32_2021-03-25 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (286,93KB)

PDF31_2021-03-25 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf (309,75KB)
PDF30_2021-03-24 w spr. Planu Rezczowo Finansowgo ZFŚS na 2021 rok.pdf (284,32KB)

PDF26_2021-03-22 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf (353,37KB)
PDF25a_2021-03-15 w spr. zmiany polityki rachunkowości.pdf (504,33KB)
PDF24a_2021-03-05 w spr. zmiany planu dochodów zadań zleconych i z administr. rządowej w 2021 r.pdf (273,83KB)
PDF25_2021-03-05 w spr. zm. zarz. w spr. szczegół. zakresów zadań wydziałów i poz. komórek org .pdf.pdf (854,95KB)


PDF24_2021-03-05 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf (741,63KB)
PDF23_2021-03-04 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf (563,25KB)
PDF22_2021-03-01 w spr. zmiany zarz. w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych w 2021 roku.pdf (437,13KB)
PDF21_2021-02-23 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf (511,22KB)
PDF19_2021-02-22 w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej IMD.pdf (355,46KB)
PDF17_2021-02-17 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf (1,11MB)
PDF18_2021-02-17 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf (629,56KB)
PDF16_2021-02-17 w spr. kosztu utrzymania mieszkańca w DPS ANNA.pdf (313,39KB)
PDF15_2021-02-02 w spr. terminarza przekazywania dokumentów.pdf (360,22KB)
PDF14_2021-02-02 w spr. powołania Komisji Konkursowej na dyrektora PUP.pdf (319,64KB)
PDF13_2021-02-02 w spr. konkursu na dyrektora PUP.pdf (2,87MB)

PDF12a_2021-01-29 w spr. zmiany planu finansowego w 2021 r.pdf (611,22KB)
PDF12_2021-02-02 w spr. analizy naruszenia prawa - ośrodki szkolenia kierowców.pdf (473,90KB)
PDF11_2021-02-02 w spr. analizy naruszenia prawa - stacje kontroli pojazdów.pdf (441,83KB)

PDF10_2021-01-28 w spr. rozbudowy RWA dla Starostwa.pdf (325,99KB)
PDF9_2021-01-28 w spr. zmiany zarządzenia w spr. SD.pdf (654,22KB)

PDF8_2021-01-28 w spr. zmiany zarządzenia w spr. GSK.pdf (530,08KB)

PDF7_2021-01-28 w spr. zmiany planu finansowego.pdf (1,50MB)

PDF6_2021-01-28 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (321,91KB)
PDF5_2021-01-28 w spr. powołania komisji do wyboru reprezentacji do PPK.pdf (369,74KB)
PDF4_2021-01-22 w spr. wyboru reprezentacji do PPK - regulamin.pdf (259,29KB)
PDF3_2021-01-15 w spr. zmiany Zarządzenia AO.120.185.2020.pdf (753,12KB)
PDF2_2021-01-15 w spr. realizacji zadań obrony cywilnej w pow. krapkowickim w 2021 r.pdf (303,88KB)

PDF1_2021-01-04 w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych w 2021 r.pdf (7,67MB)