Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - XX Sesja Rady Powiatu

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2021-01-28 o godz. 13:07:55, a zakończono o godz. 15:25:04 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 19 członków:

 1. Helga Bieniusa
 2. Szczepan Bryś
 3. Józef Bukowiński
 4. Arnold Donitza
 5. Dawid Gembski
 6. Sabina Gorzkulla
 7. Roman Heinz
 8. Joachim Kamrad
 9. Kinga Kaptur
 10. Sabina Kasiura
 11. Krystian Komander
 12. Maciej Lisicki
 13. Marko Markowski
 14. Krzysztof Molfa
 15. Irena Pachowicz
 16. Sławomir Rowiński
 17. Katarzyna Sonik
 18. Monika Wąsik - Kudla
 19. Dariusz Willim

a. Stwierdzenie quorum (13:07:00)

1. Otwarcie sesji (13:07:00)

b. Przyjęcie wniosków do porządku obrad (13:10:00)

głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o pkt 6f projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2021 rok (13:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Katarzyna Sonik, Dariusz Willim, Dawid Gembski, Sabina Kasiura, Joachim Kamrad, Krystian Komander, Kinga Kaptur, Sławomir Rowiński, Józef Bukowiński, Irena Pachowicz, Sabina Gorzkulla, Roman Heinz, Helga Bieniusa, Marko Markowski, Szczepan Bryś, Monika Wąsik - Kudla, Arnold Donitza
 • BRAK GŁOSU(2):
  Maciej Lisicki, Krzysztof Molfa

2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu. (13:19:00)

3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego. (13:21:00)

4. Sprawozdanie z Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok. (14:05:00)

5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówkach prowadzonych przez Powiat Krapkowicki. (14:14:00)

6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie (14:17:00)

a. w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Krapkowickiego (14:17:00)

w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Krapkowickiego (14:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Sabina Gorzkulla, Katarzyna Sonik, Dawid Gembski, Sławomir Rowiński, Krystian Komander, Józef Bukowiński, Irena Pachowicz, Roman Heinz, Helga Bieniusa, Joachim Kamrad, Dariusz Willim, Kinga Kaptur, Sabina Kasiura, Maciej Lisicki, Monika Wąsik - Kudla, Arnold Donitza, Krzysztof Molfa
 • PRZECIW (1):
  Szczepan Bryś
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Marko Markowski

b. w sprawie planu pracy Rady Powiatu Krapkowickiego na 2021 rok (14:21:00)

planu pracy Rady Powiatu Krapkowickiego na 2021 rok (14:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Dawid Gembski, Krystian Komander, Marko Markowski, Sabina Gorzkulla, Dariusz Willim, Sabina Kasiura, Roman Heinz, Joachim Kamrad, Helga Bieniusa, Józef Bukowiński, Maciej Lisicki, Katarzyna Sonik, Krzysztof Molfa, Irena Pachowicz, Kinga Kaptur, Sławomir Rowiński, Monika Wąsik - Kudla, Arnold Donitza, Szczepan Bryś

c. w sprawie planu kontroli komisji rewizyjnej na 2021 rok (14:30:00)

w sprawie planu kontroli komisji rewizyjnej na 2021 rok (15:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Dawid Gembski, Krystian Komander, Roman Heinz, Dariusz Willim, Szczepan Bryś, Maciej Lisicki, Katarzyna Sonik, Irena Pachowicz, Sabina Kasiura, Kinga Kaptur, Marko Markowski, Sławomir Rowiński, Helga Bieniusa, Sabina Gorzkulla, Monika Wąsik - Kudla, Józef Bukowiński, Krzysztof Molfa
 • PRZECIW (1):
  Joachim Kamrad
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Arnold Donitza

d. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (15:02:00)

w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (15:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Dawid Gembski, Krystian Komander, Helga Bieniusa, Józef Bukowiński, Dariusz Willim, Irena Pachowicz, Krzysztof Molfa, Sławomir Rowiński, Katarzyna Sonik, Sabina Kasiura, Maciej Lisicki, Monika Wąsik - Kudla, Sabina Gorzkulla
 • WSTRZYMUJE SIĘ (6):
  Marko Markowski, Joachim Kamrad, Kinga Kaptur, Arnold Donitza, Szczepan Bryś, Roman Heinz

e. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/163/2020 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2033 (15:09:00)

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/163/2020 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2033 (15:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Katarzyna Sonik, Dawid Gembski, Sabina Gorzkulla, Krystian Komander, Krzysztof Molfa, Dariusz Willim, Maciej Lisicki, Sabina Kasiura, Irena Pachowicz, Sławomir Rowiński, Helga Bieniusa, Monika Wąsik - Kudla, Józef Bukowiński, Kinga Kaptur, Arnold Donitza, Roman Heinz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Marko Markowski, Joachim Kamrad, Szczepan Bryś

f. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2021 rok; nowy projekt uchwały z dnia 25 stycznia 2021 r. (15:14:00)

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2021 rok (15:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Dawid Gembski, Krystian Komander, Dariusz Willim, Sabina Gorzkulla, Helga Bieniusa, Marko Markowski, Monika Wąsik - Kudla, Krzysztof Molfa, Irena Pachowicz, Sabina Kasiura, Sławomir Rowiński, Joachim Kamrad, Józef Bukowiński, Szczepan Bryś, Maciej Lisicki, Kinga Kaptur, Katarzyna Sonik
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Roman Heinz, Arnold Donitza

7. Interpelacje Radnych (15:20:00)

8. Zapytania, wolne wnioski (15:20:00)

9. Zamknięcie obrad (15:24:00)