Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2020 kwartał IV - kadencja 2018-2023

PDFuchw. nr 779 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 rok.pdf (96,85KB)
PDFuchw. nr 779 zalacznik nr 3.pdf (93,57KB)
PDFuchw. nr 780 w sprawie planu dochodow i wydatkow budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 r..pdf (94,40KB)
PDFuchw. nr 781 w sprawie zmiany uchw. 738-2020 w sprawie materialow planistycznych na rok 2021.pdf (70,56KB)
PDFuchw. nr 782 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 rok.pdf (54,31KB)
PDFuchw. nr 782 zalacznik nr 1.pdf (77,35KB)
PDFuchw. nr 782 zalacznik nr 2.pdf (71,74KB)
PDFuchw. nr 782 zalacznik nr 3.pdf (93,61KB)
PDFuchw. nr 782 zalacznik nr 4.pdf (46,98KB)
PDFuchw. nr 783 w sprawie zmiany planu dochodow i wydatkow oraz planu finansowego na 2020 r. 1,2,3.pdf (107,40KB)
PDFuchw. nr 784 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku Rzadowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.pdf (78,79KB)
PDFuchw. nr 785 w sprawie powołania Komisji konkursowej Bogactwo w moim ogrodzie II.pdf (67,04KB)
PDFuchw. nr 786 w sprawie zmiany uchw. 592 w sprawie podzialu srodkow PFRON Aktywny Samorzad w 2020 r. (I transza).pdf (63,34KB)
PDFuchw. nr 787 w sprawie dofinansowan ze srodkow PFRON Aktywny Samorzad modul I.pdf (74,64KB)
PDFuchw. nr 788 w sprawie zmiany budżetu na 2020 r. zal nr 1.pdf (81,25KB)
PDFuchw. nr 789 w sprawie zmiany planu dochodow i wydatków na 2020 r. zal nr 1.pdf (94,88KB)
PDFuchw. nr 790 w sprawie zmiany planu dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2020.pdf (53,87KB)
PDFuchw. nr 790 zalacznik.pdf (45,16KB)
PDFuchw. nr 791 w sprawie opinii dla inwestycji Rozbudowa drogi wojewodzkiej w Zdzieszowicach.pdf (49,67KB)
PDFuchw. nr 792 w sprawie wyrazenia zgody na najem czesci nieruchomosci KCZ stanowiacej wlasnosc ZS Kilinskiego.pdf (71,00KB)
PDFuchw. nr 793 w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 r. wraz z zal.pdf (107,21KB)
PDFuchw. nr 794 w sprawie zmiany wpf Powiatu Krapkowickiego na lata 2020-2033.pdf (50,39KB)
PDFuchw. nr 794 zalacznik nr 1.pdf (3,01MB)
PDFuchw. nr 794 zalacznik nr 2.pdf (48,08KB)
PDFuchw. nr 795 w sprawie podania do publicznej wiadomości za III kwartał 2020.pdf (80,14KB)
PDFuchw. nr 795 zalacznik nr 1.pdf (80,40KB)
PDFuchw. nr 795 zalacznik nr 2.pdf (59,08KB)
PDFuchw. nr 796 w sprawie zmiany uchw. 479 w sprawie okreslenia podzialu dotacjipowiatu na WTZ w 2020 r..pdf (65,89KB)
PDFuchw. nr 796 zalacznik.pdf (82,19KB)
PDFuchw. nr 797 w sprawie zmiany uchw. 588 w sprawie okreslenia podzialu PFRON na WTZ w 2020 r..pdf (67,92KB)
PDFuchw. nr 797 zalacznik.pdf (58,32KB)
PDFuchw. nr 798 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 rok, zal. 1,2.pdf (100,76KB)
PDFuchw. nr 798 zalacznik nr 3.pdf (93,49KB)
PDFuchw. nr 799 w sprawie zmiany planu dochodow i wydatkow, zal. 1,2,3.pdf (98,50KB)
PDFuchw. nr 800 w sprawie zmiany uchw. 598 w sprawie kwartalnej informacji za I kwartał 2020.pdf (79,72KB)
PDFuchw. nr 800 załącznik - umorzenia.pdf (59,01KB)
PDFuchw. nr 801 w sprawie zmiany podania do publicznej wiadomości za II kwartał 2020.pdf (79,77KB)
PDFuchw. nr 801 załącznik - umorzenia.pdf (59,06KB)
PDFuchw. nr 802 w sprawie zmiany uchw. 738 w sprawie zasad centralizacji rozliczen VAT w Powiecie Krapkowickim.pdf (56,92KB)
PDFuchw. nr 803 w sprawie zaliczenia do dróg gminnych -ul. 1000 lecia gm Krapkowice.pdf (48,04KB)
PDFuchw. nr 804 w sprawie zaliczenia do dróg gminnych ul. Za Odrą gm. Zdzieszowice.pdf (48,22KB)
PDFuchw. nr 805 w sprawie powołania komisji konkursowej na porady prawne 2021.pdf (54,64KB)
PDFuchw. nr 806 w sprawie zmiany planu dochodow i wydatkow budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 r., zal. nr 1,2.pdf (95,42KB)
PDFuchw. nr 807 w sprawie nabycia nieruchomości w Gogolinie-mieszkanie chronione.pdf (58,17KB)
PDFuchw. nr 808 w sprawie przedłożenia projektu budżetu RIO i Radzie.pdf (53,64KB)
PDFuchw. nr 808 zalacznik nr 1 - 1.DOCHODY 2021.pdf (108,94KB)
PDFuchw. nr 808 zalacznik nr 1 - 10.RACH. WYODRĘBNIONY 2021.pdf (45,46KB)
PDFuchw. nr 808 zalacznik nr 1 - 2.WYDATKI 2021.pdf (74,37KB)
PDFuchw. nr 808 zalacznik nr 1 - 3.wydatki MAJĄTKOWE 2020.pdf (48,07KB)
PDFuchw. nr 808 zalacznik nr 1 - 4.PRZYCHODY I ROZCHODY 2021.pdf (45,96KB)
PDFuchw. nr 808 zalacznik nr 1 - 5.wydataki DOTACJE 2021.pdf (73,40KB)
PDFuchw. nr 808 zalacznik nr 1 - 6.ZLECONE 2021.pdf (92,14KB)
PDFuchw. nr 808 zalacznik nr 1 - 7.POWIERZONE 2021.pdf (70,52KB)
PDFuchw. nr 808 zalacznik nr 1 - 8.ŚRODOWISKO 2021.pdf (88,39KB)
PDFuchw. nr 808 zalacznik nr 1 - 9.RFIL 2021.pdf (59,19KB)
PDFuchw. nr 808 zalacznik nr 1 - proj uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2021 r.pdf (61,58KB)
PDFuchw. nr 808 zalacznik nr 2 - uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2021.pdf (121,01KB)
PDFuchw. nr 808 zalacznik nr 3 - przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w 2021.pdf (165,86KB)
PDFuchw. nr 808 zalacznik nr 4 - informacja o sytuacji finansowej.pdf (36,06KB)
PDFuchw. nr 809 w sprawie przedłożenia RIO i Radzie wpf na lata 2021-2033.pdf (49,80KB)
PDFuchw. nr 809 zalacznik - 0 prognoza finansowa 2021 - 2033.pdf (36,90KB)
PDFuchw. nr 809 zalacznik - 1_WPF 2021-2033.pdf (3,01MB)
PDFuchw. nr 809 zalacznik - 2_przedsięwzięcia 2021-2033.pdf (148,94KB)
PDFuchw. nr 809 zalacznik - 3_Objaśnienia przyjętych wartości w projekcie WPF 2020-2033.pdf (68,96KB)
PDFuchw. nr 810 w sprawie wskazania 2 członków zarządu - poręczenie dla KCZ.pdf (51,58KB)
PDFuchw. nr 811 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 rok.pdf (94,22KB)
PDFuchw. nr 811 zalacznik nr 3.pdf (93,60KB)
PDFuchw. nr 811 zalacznik nr 4.pdf (48,28KB)
PDFuchw. nr 812 w sprawie zmiany planu dochodow, wydatków na 2020 r., zal. nr 1,2,3.pdf (96,99KB)
PDFuchw. nr 813 w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok, zal. nr 1,2.pdf (113,70KB)
PDFuchw. nr 813 zalacznik nr 3.pdf (49,91KB)
PDFuchw. nr 813 zalacznik nr 4.pdf (93,95KB)
PDFuchw. nr 814 w sprawie zmiany planu finansowego wydatkow, dochodów na 2020 r., zal. nr 1,2,3.pdf (123,41KB)
PDFuchw. nr 815 w sprawie zmiany wpf na lata 202-2033.pdf (50,41KB)
PDFuchw. nr 815 zalacznik nr 1.pdf (3,01MB)
PDFuchw. nr 815 zalacznik nr 2.pdf (41,79KB)
PDFuchw. nr 816 w sprawie opinii w sprawie inwestycji drogowej ul. Hudalli w Gogolinie.pdf (51,18KB)
PDFuchw. nr 817 w sprawie zmiany opłaty za użytkowanie dla KCZ.pdf (57,63KB)
PDFuchw. nr 818 w sprawie wyboru ofert na prowadzenie bezpłatnej pomocy prawnej na 2021.pdf (55,25KB)
PDFuchw. nr 818 zalacznik.pdf (43,72KB)
PDFuchw. nr 819 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 r..pdf (93,74KB)
PDFuchw. nr 820 w sprawie zmiany planu dochodow i wydatkow budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 r..pdf (86,98KB)
PDFuchw. nr 821 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury Stowarzyszenie Odnowy Wsi Januszowice.pdf (53,62KB)
PDFuchw. nr 822 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru na rzecz osob w wieku emerytalnym Stowarzyszenie Odnowy Rozwoju Wsi Januszowice.pdf (53,62KB)
PDFuchw. nr 823 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej LZS Kromolow.pdf (53,84KB)
PDFuchw. nr 824 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 r.pdf (77,20KB)
PDFuchw. nr 824 zalacznik nr 3.pdf (50,07KB)
PDFuchw. nr 825 w sprawie zmiany planu wydatkow, dochodow, zal. nr 1,2 na 2020 rok.pdf (66,40KB)
PDFuchw. nr 826 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 r. zalacznik.pdf (63,20KB)
PDFuchw. nr 827 w sprawie zmiany planu wydatków, dochodów na 2020 r. zal nr 1,2.pdf (86,05KB)
PDFuchw. nr 828 w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok, zal. nr 1,2.pdf (94,95KB)
PDFuchw. nr 828 zalacznik nr 3.pdf (95,12KB)
PDFuchw. nr 829 w sprawie zmiany planu doch.wyd.zlec.Starostwo,DPS,PPP,KPPSP.pdf (100,53KB)
PDFuchw. nr 830 w sprawie zmiany wpf na 2020-2033.pdf (50,29KB)
PDFuchw. nr 830 zalacznik nr 1.pdf (3,00MB)
PDFuchw. nr 830 zalacznik nr 2.pdf (43,91KB)
PDFuchw. nr 831 w sprawie rach.wydz. RFIL — zmiana I.pdf (62,47KB)
PDFuchw. nr 832 w sprawie zgody na zawarcie przedwstępnej umowy zamiany.pdf (54,68KB)
PDFuchw. nr 833 w sprawie sporządzenia wykazu zamiana.pdf (58,64KB)
PDFuchw. nr 834 w sprawie podziału środków Moduł I - I transza Aktywny Samorząd 2020_Moduł_I_5_.pdf (85,63KB)
PDFuchw. nr 835 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa dyr PUP POWER 2014-2020.pdf (52,99KB)
PDFuchw. nr 835 zalacznik.pdf (232,97KB)
PDFuchw. nr 836 w sprawie zmiany doch.wyd.,DPS,PCPR - po Radzie - ostateczna.pdf (174,67KB)
PDFuchw. nr 837 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku RFIL.pdf (105,63KB)
PDFuchw. nr 838 w sprawie zmiany budżetu powiatu krapkowickiego na 2020 r, zal nr 1,2.pdf (106,88KB)
PDFuchw. nr 838 zalacznik nr 3.pdf (95,12KB)
PDFuchw. nr 839 w sprawie zmiany wpf na lata 2020-2033.pdf (49,93KB)
PDFuchw. nr 839 zalacznik nr 1.pdf (3,01MB)
PDFuchw. nr 839 zalacznik nr 2.pdf (47,39KB)
PDFuchw. nr 840 w sprawie zmiany planu dochodow i wydatkow budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 r.pdf (122,31KB)
PDFuchw. nr 841 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania - OSP Dobieszowice.pdf (54,32KB)
PDFuchw. nr 842 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego OSP Strzeleczki.pdf (53,99KB)
PDFuchw. nr 843 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego OSP Żużela.pdf (55,68KB)
PDFuchw. nr 844 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego OSP Dobieszowice Kultura.pdf (53,68KB)
PDFuchw. nr 845 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego Walce.pdf (53,37KB)
PDFuchw. nr 846 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego Parafia Obrowiec emeryci.pdf (54,64KB)
PDFuchw. nr 847 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego LUKS Rospondek.pdf (54,33KB)
PDFuchw. nr 848 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego Zapaśniczy Klub Sportowy w Gogolinie.pdf (53,82KB)
PDFuchw. nr 849 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego OSP Obrowiec sport.pdf (53,81KB)
PDFuchw. nr 850 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego MKS Gogolin.pdf (54,17KB)
PDFuchw. nr 851 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego skalna Wieś Emeryci.pdf (53,84KB)
PDFuchw. nr 852 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego OSP Odrowąż.pdf (54,37KB)
PDFuchw. nr 853 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego Grupa Kapija Sport.pdf (54,30KB)
PDFuchw. nr 854 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego Polski Związek Emerytów.pdf (55,00KB)
PDFuchw. nr 855 w sprawie wniesienia aportu szpitala.pdf (55,03KB)
PDFuchw. nr 856 w sprawie sporządzenia wykazu aport.pdf (61,58KB)
PDFuchw. nr 857 w sprawie powołania zespołu - Program funkcjonalno-użytkowy.pdf (57,73KB)
PDFuchw. nr 858 w sprawie zmiany budżetu powiatu krapkowickiego na 2020 r, zal. 1,2.pdf (94,52KB)
PDFuchw. nr 858 zalacznik nr 3.pdf (95,81KB)
PDFuchw. nr 858 zalacznik nr 4.pdf (49,18KB)
PDFuchw. nr 858 zalacznik nr 5.pdf (91,94KB)
PDFuchw. nr 859 w sprawie zmiany planu dochodow, wydatkow zal nr 1.pdf (62,76KB)
PDFuchw. nr 859 zalaczniki nr 2 i 3.pdf (81,61KB)
PDFuchw. nr 860 w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej.pdf (74,94KB)
PDFuchw. nr 861 w sprawie zmiany planu dochodow i wydatkow budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 r..pdf (77,77KB)
PDFuchw. nr 862 w sprawie zmiany budżetu na 2020 r. zal nr 1.pdf (81,43KB)
PDFuchw. nr 862 zalacznik nr 2.pdf (95,79KB)
PDFuchw. nr 863 w sprawie zmiany planu dochodow, wydatkow na 2020 r. zal nr 1,2.pdf (97,71KB)
PDFuchw. nr 864 w sprawie podzialu srodkow PFRON Aktywny Samorzad w 2020 r..pdf (65,48KB)
PDFuchw. nr 865 w sprawie dofinansowan srodów PFRON w ramach Aktywny Samorzad modul II.pdf (98,50KB)
PDFuchw. nr 866 w sprawie ustalenia wzoru umów na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochr. pow.pdf (93,56KB)
PDFuchw. nr 866 zalacznik nr 1.pdf (84,54KB)
PDFuchw. nr 866 zalacznik nr 2.pdf (85,14KB)
PDFuchw. nr 867 w sprawie nieodplatego przekazania sprzetu Szansa na rozwoj.pdf (64,57KB)
PDFuchw. nr 868 w sprawie planu wykorzystania zasobu nieruchomosci w latach 2021-2023.pdf (76,89KB)
PDFuchw. nr 868 zalacznikxls.pdf (88,86KB)
PDFuchw. nr 869 w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok, zal. nr 1,2.pdf (103,71KB)
PDFuchw. nr 869 zalacznik nr 3.pdf (95,83KB)
PDFuchw. nr 869 zalacznik nr 4.pdf (49,18KB)
PDFuchw. nr 869 zalacznik nr 5.pdf (72,93KB)
PDFuchw. nr 870 w sprawie zmiany planu dochodow, wydatkow na 2020 rok, zal. nr 1,2,3.pdf (100,33KB)
PDFuchw. nr 871 w sprawie weryfikacji projektow planow finansowych na 2021.pdf (53,42KB)
PDFuchw. nr 872 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru porzadku i bezpieczenstwa OSP Steblów.pdf (53,82KB)
PDFuchw. nr 873 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru dzialalnosci na rzecz osob w wieku emerytalnym Uniwersytet III Wieku.pdf (53,55KB)
PDFuchw. nr 874 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury Stowarzyszenie PASJA.pdf (54,16KB)
PDFuchw. nr 875 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru porzadku i bezpieczenstwa OSP Obrowiec.pdf (54,40KB)
PDFuchw. nr 876 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej ZKS GÓRAŻDŻE.pdf (54,66KB)
PDFuchw. nr 877 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru dzialalnosci na rzecz osob w wieku emerytalnym DPS Anna.pdf (54,11KB)
PDFuchw. nr 878 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej LZS Kórnica-Nowy Dwór.pdf (53,50KB)
PDFuchw. nr 879 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej TSKN Sport.pdf (54,79KB)
PDFuchw. nr 880 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszary kultury fizycznej Morsy na Koksie Zdzieszowice.pdf (53,98KB)
PDFuchw. nr 881 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszary kultury fizycznej LUKS Rospondek.pdf (54,14KB)
PDFuchw. nr 882 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej KS Gladiatores.pdf (54,13KB)
PDFuchw. nr 883 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej KS Fair Play.pdf (53,76KB)
PDFuchw. nr 884 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru porzadku i bezpieczenstwa OSP Zakrzowie.pdf (54,37KB)
PDFuchw. nr 885 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu sport MORSY NA KOKSIE Zdzieszowice.pdf (52,62KB)
PDFuchw. nr 886 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu sport KS Gladiatores.pdf (52,46KB)
PDFuchw. nr 887 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej Stiwarzyszenie Odnowy Januszkowice.pdf (54,93KB)
PDFuchw. nr 888 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu sport MKS Gogolin.pdf (52,33KB)
PDFuchw. nr 889 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu sport LZS Racławiczki.pdf (52,54KB)
PDFuchw. nr 890 w sprawie zatwierdzenia sorawozdania z realizacji projektu sport Gladiatores.pdf (52,33KB)
PDFuchw. nr 891 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu z zakresu sportu LZS Stradunia.pdf (52,55KB)
PDFuchw. nr 892 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu z zakresu sportu Do Enso.pdf (53,87KB)
PDFuchw. nr 893 w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartych konkursów ofert w 2021.pdf (56,57KB)
PDFuchw. nr 893 zalacznik -Regulamin otwartych konkursów ofert 2021.pdf (96,96KB)
PDFuchw. nr 893. zalacznik nr 2 do regulaminu - oswiadczenie czlonka komisji.pdf (43,98KB)
PDFuchw. nr 893. zalacznik nr 3 do regulaminu karta oceny formalnej.pdf (48,30KB)
PDFuchw. nr 893. zalacznik nr 4 do regulaminu - karta oceny merytorycznej.pdf (57,34KB)
PDFuchw. nr 893.. zalacznik nr 1 do regulaminu - Wzór ogłoszenia.pdf (132,12KB)
PDFuchw. nr 894 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu z zakresu Walce Seniorzy.pdf (53,74KB)
PDFuchw. nr 895 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu z zakresu Żyrowik Nasze Dziedzictwo.pdf (56,15KB)
PDFuchw. nr 896 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu z zakresu Stowarzyszenie Wsi Górażdże Kultura.pdf (54,49KB)
PDFuchw. nr 897 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu z zakresu zadania pn. Gogoliński Klub Tenisowy.pdf (54,63KB)
PDFuchw. nr 898 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru sprzyjania rozwojowi sportu pn. Grupa Kapija Sport.pdf (52,40KB)
PDFuchw. nr 899 w sprawie zasad korzystania z sal szkoleniowo-konferencyjnych w budynku starostwa.pdf (65,30KB)
PDFuchw. nr 899 zalacznik - protokol zdawczo-zbiorczy.pdf (137,17KB)
PDFuchw. nr 900 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z p. D. Dobiecka.pdf (51,14KB)
PDFuchw. nr 901 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 rok.pdf (92,61KB)
PDFuchw. nr 901 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 rok+.pdf (92,62KB)
PDFuchw. nr 901 zalacznik nr 3.pdf (84,61KB)
PDFuchw. nr 901 zalacznik nr 3nadac numer.pdf (84,64KB)
PDFuchw. nr 902 w sprawie zmiany planu dochodow, wydatkow na 2020 rok.pdf (90,56KB)
PDFuchw. nr 903 zalaczniki nr 1,2.pdf (95,67KB)
PDFuchw. nr 904 w sprawie zmiany wpf na lata 2020-2033.pdf (49,86KB)
PDFuchw. nr 904 zalacznik nr 1.pdf (3,01MB)
PDFuchw. nr 904 zalacznik nr 2.pdf (45,84KB)
PDFuchw. nr 905 w sprawie planu finansowego zadan z zakresu administracji rzadowej w 2021 r..pdf (80,21KB)
PDFuchw. nr 905 zalacznik nr 1.pdf (99,66KB)
PDFuchw. nr 905 zalacznik nr 2.pdf (69,05KB)
PDFuchw. nr 906 w sprawie zmiany doch.zlec na 2020 rok.pdf (78,47KB)
PDFuchw. nr 906 zalacznik.pdf (69,63KB)