Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XVIII Sesja Rady Powiatu

Obrady rozpoczęto 2020-11-09 o godz. 13:04:36, a zakończono o godz. 13:48:53 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 18 członków:

 1. Helga Bieniusa
 2. Józef Bukowiński
 3. Arnold Donitza
 4. Dawid Gembski
 5. Sabina Gorzkulla
 6. Roman Heinz
 7. Joachim Kamrad
 8. Kinga Kaptur
 9. Sabina Kasiura
 10. Krystian Komander
 11. Maciej Lisicki
 12. Marko Markowski
 13. Krzysztof Molfa
 14. Irena Pachowicz
 15. Sławomir Rowiński
 16. Katarzyna Sonik
 17. Monika Wąsik - Kudla
 18. Dariusz Willim


1. Otwarcie sesji (13:04:00)

       a. Stwierdzenie quorum (13:04:00)

       b. Przyjęcie wniosków do porządku obrad (13:07:00)


2. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie (13:07:00)

       a. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (13:07:00)

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (13:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Sabina Gorzkulla, Krystian Komander, Maciej Lisicki, Dawid Gembski, Katarzyna Sonik, Joachim Kamrad, Krzysztof Molfa, Helga Bieniusa, Sławomir Rowiński, Arnold Donitza, Kinga Kaptur, Józef Bukowiński, Sabina Kasiura, Monika Wąsik - Kudla, Roman Heinz, Irena Pachowicz, Dariusz Willim
 • BRAK GŁOSU(2):
  Szczepan Bryś, Marko Markowski

       b. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2021 (13:15:00)

w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2021 (13:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Dariusz Willim, Dawid Gembski, Arnold Donitza, Katarzyna Sonik, Helga Bieniusa, Krzysztof Molfa, Marko Markowski, Joachim Kamrad, Maciej Lisicki, Kinga Kaptur, Sabina Gorzkulla, Sabina Kasiura, Roman Heinz, Krystian Komander, Józef Bukowiński, Monika Wąsik - Kudla, Sławomir Rowiński, Irena Pachowicz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Szczepan Bryś

       c. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka” - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej III edycja (13:20:00)

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka” - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej III edycja (13:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Dariusz Willim, Katarzyna Sonik, Joachim Kamrad, Irena Pachowicz, Dawid Gembski, Krystian Komander, Sabina Gorzkulla, Sabina Kasiura, Józef Bukowiński, Sławomir Rowiński, Helga Bieniusa, Roman Heinz, Krzysztof Molfa, Arnold Donitza, Maciej Lisicki, Kinga Kaptur, Monika Wąsik - Kudla, Marko Markowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Szczepan Bryś

       d. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/120/2020 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania przypadających według algorytmu w 2020 r. (13:23:00)

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/120/2020 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania przypadających według algorytmu w 2020 r. (13:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Katarzyna Sonik, Arnold Donitza, Dawid Gembski, Irena Pachowicz, Krzysztof Molfa, Helga Bieniusa, Sabina Kasiura, Sławomir Rowiński, Dariusz Willim, Joachim Kamrad, Marko Markowski, Roman Heinz, Krystian Komander, Józef Bukowiński, Kinga Kaptur, Maciej Lisicki, Sabina Gorzkulla, Monika Wąsik - Kudla
 • BRAK GŁOSU(1):
  Szczepan Bryś

       e. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/108/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2033 (13:25:00)

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/108/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2033 (13:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Dariusz Willim, Dawid Gembski, Katarzyna Sonik, Sabina Kasiura, Arnold Donitza, Sławomir Rowiński, Józef Bukowiński, Marko Markowski, Kinga Kaptur, Krystian Komander, Irena Pachowicz, Roman Heinz, Helga Bieniusa, Joachim Kamrad, Monika Wąsik - Kudla, Sabina Gorzkulla, Maciej Lisicki, Krzysztof Molfa
 • BRAK GŁOSU(1):
  Szczepan Bryś

       f. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 rok (13:38:00)

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 rok (13:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Dariusz Willim, Katarzyna Sonik, Sabina Gorzkulla, Arnold Donitza, Józef Bukowiński, Krystian Komander, Irena Pachowicz, Dawid Gembski, Roman Heinz, Sławomir Rowiński, Sabina Kasiura, Kinga Kaptur, Helga Bieniusa, Maciej Lisicki, Joachim Kamrad, Marko Markowski, Krzysztof Molfa, Monika Wąsik - Kudla
 • BRAK GŁOSU(1):
  Szczepan Bryś


3. Interpelacje Radnych (13:41:00)


4. Zapytania, wolne wnioski (13:41:00)


5. Zamknięcie obrad (13:47:00)


Zakończono sesję (13:48:53)