Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów – Walce na odcinku od km 0+000 do km 3+460 od skrzyżowania z DP 1210 O w Kromołowie do ul. Eichendorfa w Walcach na wysokości zakładu B+K Polska – etap II od km 1+079 do km 3+460

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej art. 92 ust. 1 pkt 1 i 5-7.pdf (281,81KB)
PDFZbiorcze zestawienie ofert.pdf (279,55KB)
PDFWyjaśnienia treści siwz-3.pdf (253,97KB)
PDFWyjaśnienia treści siwz-2.pdf (299,46KB)
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540226261.pdf (122,19KB)
PDFWyjaśnienia treści siwz oraz modyfikacja treści siwz.pdf (305,31KB)
DOCXZałączniki edytowalne od 2-6.docx (46,88KB)
PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 608286.pdf (273,35KB)

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - wraz z załącznikami.pdf (703,08KB)

A DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

PDFPROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1829 O KROMOŁÓW - WALCE.pdf (319,36KB)

PDF1 NIWELETA.pdf (224,54KB)
PDF1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdf (4,34MB)

PDF2 NIWELETA.pdf (217,14KB)
PDF2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdf (23,23MB)

PDF3 NIWELETA.pdf (227,95KB)
PDF3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdf (1,35MB)

PDF4 NIWELETA.pdf (196,21KB)
PDF4 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdf (1,15MB)
PDF5 NIWELETA.pdf (190,23KB)
PDF5 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdf (1,45MB)
PDF6 NIWELETA.pdf (201,58KB)
PDF6 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdf (1,27MB)
PDF7 NIWELETA.pdf (174,75KB)
PDF7 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdf (14,44MB)
PDF8 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdf (16,03MB)
PDF8 NIWELETA.pdf (185,01KB)
PDF9 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY I.pdf (346,25KB)

PDF10 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY I.pdf (258,88KB)
PDF11 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY I.pdf (216,82KB)
PDF12 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY I.pdf (322,12KB)
PDF13 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY.pdf (349,16KB)
PDF14 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDÓW W DROG GMINNE I POWIATOWE.pdf (310,93KB)
PDF15 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDÓW W DROG GMINNE.pdf (308,58KB)
PDF16 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PODŁUŻNY ZJAZDU NA DROGI TRANSPORTU ROLNEGO.pdf (238,87KB)
PDF17 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY POPRZECZNY ZJAZDU NA DROGI TRANSPORTU ROLNEGO.pdf (322,44KB)
PDF18 RZUT ZJAZDU NA DROGĘ TRANSPORTU ROLNEGO.pdf (2,98MB)
PDF19 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PODŁUŻNY ZJAZDU NA GRUNTY ROLNE.pdf (219,75KB)
PDF20 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY POPRZECZNY ZJAZDU NA GRUNTY ROLNE.pdf (211,07KB)
PDF21 RZUT ZJAZDU NA GRUNTY ROLNE.pdf (216,08KB)
PDF22 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU INDYWIDUALNEGO PODŁUŻNY POZA CHODNIKIEM.pdf (220,41KB)
PDF23 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY POPRZECZNY ZJAZDU INDYWIDUALNEGO POZA CHODNIKIEM.pdf (209,47KB)
PDF24 RZUT ZJAZDU INDYWIDUALNEGO.pdf (257,56KB)
PDF25 B PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PODŁUŻNY ZJAZDU PRZEZ CHODNIK - BUDOWA.pdf (222,87KB)
PDF25A PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PODŁUŻNY ZJAZDU PRZEZ CHODNIK - BUDOWA.pdf (204,40KB)
PDF26 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU POPRZECZNY PRZEZ CHODNIK - REMONT CHODNIKA.pdf (188,17KB)
PDF27 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY POPRZECZNY PRZEZ CHODNIK - BUDOWA CHODNIKA.pdf (208,02KB)
PDF28 RZUT ZAZDU PRZEZ CHODNIK REMONT CHODNIKA VI.pdf (226,46KB)
PDF29 RZUT ZAZDU PRZEZ CHODNIK BUDOWA CHODNIKA VI.pdf (211,68KB)
PDF30 RYSUNEK BARIERO PORĘCZY.pdf (135,86KB)
PDF31 RYSUNEK KONSTRUKCYJNY ŚCIANAKI W SYSTEMIE DERMAT.pdf (212,42KB)


PDFSPECYFIKACJE TECHNICZNE KROMOŁÓW - WALCE.pdf (3,07MB)

PDFPRZEDMIAR ROBÓT - ETAP II.pdf (431,59KB)

Projekt organizacji ruchu:

PDForg1.pdf (3,46MB)
PDForg2.pdf (2,87MB)
PDForg3.pdf (1,74MB)
PDForg4.pdf (1,64MB)
PDForg5.pdf (2,13MB)
PDForg6.pdf (1,74MB)
PDForg7.pdf (1,68MB)
PDForg8.pdf (1,75MB)